Umeå Energi AB

advertisement
ANBUDSFÖRFRÅGAN
UMEÅ ENERGI AB 2011-12-30
Dnr: UE2011-0450-261
STÄDTJÄNST
Umeå Energi AB inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet
med detta dokument och nedanstående bilagor.
Allmänt
Städentreprenad av Umeå Energi koncernens administrativa lokaler belägna på i
huvudsak 4 adresser inom Umeå kommun.
Sista inlämningsdag
Anbudet ska vara inlämnat senast: 2012-01-10
Anbudets märkning och adressering
Anbudet, i slutna dubbla kuvert, undertecknat av behörig firmatecknare, ska vara
märkt:
Änr: UE2011-0450-261 Anbud-.Städtjänst, och sändas till:
 Umeå Energi AB
 Box 224
 901 05 Umeå
Receptionen på Umeå Energi Storgatan 34, mellan 08.00 – 17.00. Brevinkast finns
för normalstora kuvert.
Frågor under anbudstiden
Om förfrågningsunderlaget upplevs som oklart eller otydligt i något avseende är det
viktigt att ni påtalar detta så att missförstånd kan undvikas.
Alla frågor rörande denna upphandling ska ställas elektroniskt. Ni ställer er fråga på
samma sida på www.e-avrop som där du hämtade detta förfrågningsunderlag.
Frågor måste ställas senast den 2012-01-04 för att bli besvarade, men vi
rekommenderar att de ställs i så god tid som möjligt. Frågor som inkommer efter
detta datum kommer inte att besvaras. Alla besvarade frågor skickas med e-post
till frågeställaren samt till alla som prenumererar på upphandlingen via
www.e-avrop.com
Förutom att frågor & svar besvaras via din e-post publiceras alla frågor & svar i
upphandlingens annons.
Klicka på länken nedan för mer information om Frågor & Svar:
https://www.e-avrop.com/information/LevQA.htm
Visning av områden
Visning av Vikingen och Fogen kommer att ske följande tid:
Torsdag den 15 december kl 09.00
Anmälan för att delta görs till Lars-Åke Björnudd på tel.090-16 00 58
Visning av Dåva, Ålidhem och Graniten kommer att ske följande datum:
Fredag den 16 december kl 09.00
Anmälan för att delta görs till Bo Melander på tel. 070-5108715
Med vänlig hälsning
Umeå Energi AB
Carolina Tjärnqvist
Upphandlare
Umeå Energi AB
Box 224, 901 05 Umeå Besöksadress: Storgatan 34
Telefon: 090-16 00 00 Fax: 090-16 39 59 [email protected] www.umeaenergi.se
VAT No: SE556097860201
Download