Detta är en avgörande Jämställdhetsfråga

advertisement
Detta är en avgörande Jämställdhetsfråga
Gröna kvinnor
vill gärna delge fler sin bestörtning av hur kärnkraftslandet Sverige
kommunicerar energipolitik.
I dag dominerar två energislag, vattenkraft och kärnkraft, vilka enligt
Energimyndigheten ger ett årligt nettoöverskott som medger
energiexport. Nu påtalar EU att vi borde satsa mer på förnyelsebar
energi, investera i vindkraft och solenergi. Gör vi det kan vi successivt
avveckla de gamla kärnkraftsverken och få en långsiktigt hållbar
energiförsörjning.
Nu basunerar alliansens partiledare ut att markanden själv ska få
bestämma om den vill bygga ny kärnkraft på de ställen de gamla
reaktorerna står. Precis som att då slipper skattebetalarna stå för notan.
Men det blir alltid skattekollektivet som får betala för säkerheten och
medborgarna som får finna sig i den samhällsstruktur som uranbrytning,
kärnkraftens bränsle, förutsätter.
Jag har uppmärksammat centerns kvinnoförbundsordförande på att
energipolitik har ett tydligt gender, ett kön, men deras ordförande
Annika Qarlsson har sagt att centerkvinnor inte speciellt har diskuterat
energifråga, det kanske är dags att gör det nu då.
Gröna kvinnor arbetar med just jämställdhet och energi och kopplar det
till patriarkala strukturer.
Val av energisystem avgör infrastruktur för lång tid framöver.
När det gäller kärnkraft handlar det om svindlande hundratusentals år.
Om det skulle finnas ekonomiska marknadsintressen som vill investera i
ny kärnkraft i Sverige, så innebär det att massor med pengar låses fast för
lång tid. Det försvårar möjligheterna att få fram riskvilligt kapital att
satsa i framtidens förnyelsebara energisystem.
Detta är en avgörande jämställdhetsfråga.
Jag vill nu höra hur centerkvinnorna, Sveriges största kvinnoförbund,
resonerar i frågan.
Ewa Larsson, ordf. Gröna kvinnor
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards