Rena RNA direkt från TRIzol
25b%
att
Med Direct-zol™ RNA MiniPrep kan du rena upp till 50 µg (per prep) av
högkvalitativt RNA direkt från prover i TRI-Reagent ®, TRIzol® eller motsvarande. Rena fram RNA från t ex celler, vävnad eller biologiska vätskor.
•
•
•
•
•
Rening med spinnkolonner av totalt RNA direkt från prov lösta i
TRI-Reagent ®, TRIzol® eller motsvarande.
Enkelt, inga jobbiga mellansteg såsom fasseparation och precipitering
Rena små RNA-fragment effektivt (≥17 nukleotider)
Snabbt! Total tid 5 – 10 minuter
Inklusive DNase I för DNA-fritt RNA
Art #
Benämning
R2050
R2052
ra
Sample in TRI-Reagent ®,
TRIzol® or similar
Listpris (SEK)
Kampanjpris
(SEK)
Direct-zol™ RNA MiniPrep, 50 preps
2035
1526
Direct-zol™ RNA MiniPrep, 200 preps
6632
4974
R2051
Direct-zol™ RNA MiniPrep w/ TRI-Reagent®, 50 preps
2953
2215
R2053
Direct-zol™ RNA MiniPrep w/ TRI-Reagent®, 200 preps
8103
6077
Spin
Wash
Elute
Ready-to-Use RNA
High quality broad range RNA is purified with
the Direct-zol™ RNA MiniPrep. (A) DNA-free
RNA purified from human epithelial cells using
the Direct-zol™ RNA MiniPrep compared to a
DNA containing preparation from Supplier Q (1%
agarose/TAE). (B) Small RNAs are effectively recovered with the Direct-zol™ procedure while absent
in Supplier Q preparations (Agilent Bioanalyzer
2100, Small RNA Chip data shown)
Viral RNA is detected with high sensitivity following
the Direct-zol™ isolation method. The Direct-zol™
method significantly improves the detection of
West Nile virus when compared to the conventional
phaseseparation method. The RT-qPCR data show
?Ct = 5 (average of two independent experiments).
RNA was isolated from cell-free samples inactivated
using the TRIReagent ®.
Kontakt
Oscar Ågerstam
Mobil 070 223 91 90
E-post [email protected]
Samtliga erbjudanden är giltiga t o m den 31 maj 2013 och kan ej kombineras med andra erbjudanden från Nordic Biolabs AB.
Samtliga priser är angivna ex moms. Hänvisa till kampanjbladet för rätt pris vid beställning.