Saltad halka

advertisement
Saltad halka
2008-01-02 12:03 (Uppdaterad 13:46) SKÅNE
Halkan har slagit till i Skåne och en riktigt hal dag skjussar Vägverket ut cirka 200 ton salt på
vägarna i södra Sverige. Men trots att saltet är ett ovänligt miljöalternativ är det ont om
bättre lösningar.
En riktigt hal dag kan upp till hundra saltare, sandare och plogningsbilar hålla ordning på Skånes väglag
så att friktionen blir bättre och risken för avåkningar mindre.
- Vi kallar dem halkbekämpare, säger Stefan Rittbo som är driftledare på Vägverket.
Men medlet är både kostsamt och skadligt för miljön. Varje säsong förbrukar Vägverket i Skåne upp till
20 000 ton salt. Det är på de mest trafikerade vägarna som medlet används flitigast.
-Sanden blåser bort på vägar där det är mycket trafik, då måste vi använda salt.
Han säger att den enda nackdelen med sanden är att den kan ge stenskott på rutor.
- Men säkerheten måste går först, säger Stefan Rittbo.
Han efterlyser forskning på området med säger att utvecklingen går trögt.
Tom Hedlund arbetar på Naturvårdsverket och säger att saltet påverkar grundvattnet.
- Det gör att växter och träd måste växa i en saltare miljö, säger han.
Sanna Trygg
[email protected]
Download