RqlServer - Välkommen till DW3 Soft AB

advertisement
RqlServer Web-applikation

Microsoft program

RqlServer, Kundanpassas
•
•
•
•
SQL Server
OLAP Server
Excel
ISS
•
•
•
RqlServer appl.tab
RqlServer ASP-filer
RqlServer stat. Mm

DW3 Soft AB program

Kundspecifikt
•
•
Rql
RqlServer
•
•
•
•
•
Kundspec. hjälpfil
Kundspec. Rql-rapp.
Kundspec. Uppdat.
Kundspec. tab
Kundspec. databaser
RqlServer - Features
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fri rapport-layout
Registrera data, t ex budget/prognos
Alla Excel-funktioner och grafer
Överför till Excel inkl formler, grafik mm
Drill-down/Drill-around definieras fritt
Kombinerar olika data källor i samma rapport
Relationsdatabaser och OLAP Server
Utvecklande behörigheter
Korta svarstider
Skalbart
Ingen asp-/html programmering, kunden gör all rapport-layout
Kort utvecklingsfas
Våra kunder

•
NCC (1988)
Report, 300 användare

•
Lindex (2001)
Dirigo, 100 användare

•
Coop Sverige (1993)
Web-Infra, 600 användare

•
Luna (2001)
10 användare

•
AMF Pension (1994)
Rql, 50 användare

•
Ramirent (2004)
Ramen, 130 användare

•
Map Sverige (1996)
SPAice och SPA-Analys, 70 användare

•
Bergman & Beving (2005)
TOOLS, 100 användare

•
Emba Machinery (2000)
Rql, 30 användare
Download