Nationell process för ordnat införande av nya läkemedel

advertisement
Nationell process för ordnat införande av nya
läkemedel
Processen visas över tid relativt godkännandeprocessen för ett nytt läkemedel. Dubbelpilarna
indikerar kommunikation och återkoppling till och från landstingen
Beslut om
införandenivå
Förmånsbeslut/
rekommendation
Beslut
Kondense
rad lista
Produkter
Aktiviteter
Filtrering
-24
Införande/uppföljningsprotokoll
Tidig
bedömningsrapport
Hälsoekonomisk värdering
Planering av
uppföljning
-12
Registreringsansökan
Införande
Uppföljning
Förhandling
-6
-3
0
CHMP utlåtande Godkännande
3
Månader
Download