Klinikläkemedel

advertisement
Klinikläkemedel
• Läkemedel som rekvireras till
avdelningar och mottagningar
• Kräver sjukvårdens resurser för
administration, dosering,
övervakning etc
• Upphandlas, Betalas av sjukvården
• Ingår normalt ej i
läkemedelsförmånen
Stefan Back
Klinikläkemedel
• Tidigare ej bedömts
hälsoekonomiskt
• Lokal upphandling
Klinikläkemedelsprojektet
• Projekt 2011-2014
• TLV utför hälsoekonomiska
bedömningar
• Förslag från landstingen;
NLT-gruppen, SKL
Klinikläkemedelsprojektet
arbetsgång
• Nominering;
Horizon scanning,
Landstingen
• Prioritering; NLT
• Förstudie;
TLV
• Beslut om utredning; NLT
Klinikläkemedelsprojektet
arbetsgång
• Förfrågan till Läkemedelsbolagen
• TLV gör Hälsoekonomisk
bedömning
• Kvalitetssäkring, återkoppling
• Kunskapsunderlag
Klinikläkemedelsprojektet
arbetsgång
• NLT- rekommendation
• Eventuell prisdiskussion
• Beslut om användning
- Landsting och Regioner
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards