Esbo, 1

advertisement
Esbo, 1.10.2008
PROV I HISTORIA, KURS 3
BESVARA TRE AV FÖLJANDE FRÅGOR:
1) Här kan du stifta bekantskap med tre skämt teckningar som alla tre kritiserar en
utveckling av aggressionspolitik mellan 1935 och 10.10.1938. Förklara vilka
skeenden teckningarna behandlar och ta ställning till skämt teckningarnas kritik. I hur
hög grad var denna befogad?
2) Den 5.3.1946 höll W. Churchill ett tal i Fulton, USA, i vilket han påstod att en
järnridå fallit över Europa som nu var uppdelat i två block. I skämtteckningen nedan
antyder skämt tecknaren L. Gilbert det samma. Varför delades Europa upp i två
rivaliserande block och hur utvecklades situationen fram till 1950?
3) I skämt teckningen ’ A chain of friendship’ (juli 1914) förutspås en dyster framtid.
Varför förutspådde tecknaren en stor konflikt och i hur hög grad förverkligades
scenariot?
4) Det ’kalla kriget’ pågick mellan det kommunistiska öst och det kapitalistiska väst
fram till 1990. Under denna tid hotades världsfreden flera gånger av mycket alvarliga
konflikter. Vilken kris anser du att var den alvarligaste. Förklara också varför just
denna konflikt var så farlig.
5) Här ovan två kartor. Jämför skillnaderna och förklar på vilka sätt Europas karta
förändrades och vilka utmaningar detta förde med sig?
6) Vad berättar nedanstående bild om ’det vilda 20-talet’ i USA. Varför kraschade
den amerikanska ekonomin?
7) Under år 1917 upplevde Rysslands befolkning TVÅ händelser som kallades
revolutioner. Förklara varför tsaren störtades och drygt 8 månader senare tvingades
den provisoriska regeringen avgå.
8) Förklara kort vad följande dokument eller bilder anknyter till för händelser eller
skeenden i världshistorien;
a.
b.
Maginot linjen
c.
Lenins testamente
Lycka till!!!!!!!!!!!!
Esbo, 2.10.2008
PROV I HISTORIA, KURS 3
BESVARA TRE AV FÖLJANDE FRÅGOR:
1) Efter det första Världskriget tvingades Tyskland axla hela ansvaret för kriget
(se dokumentet, §231). I hur hög grad var detta berättigat?
2) År 1935 höll den Etiopiska kejsaren Haile Selassie ett tal inför
Nationernas Förbund i vilket han bland annat sade;
Jag frågar de femtiotvå nationer som givit det Abessinska folket sitt löfte att
hjälpa det i dess motstånd mot angriparen: Vad är de villiga att göra för
Abessinien?
Vilka reaktioner samt åtgärder resulterade detta i?
Vilka var konsekvenserna av Etiopienkrisen i Europa?
3) Definiera eller förklara kort; a. NEP-politik
b. Kulak
c. Maginotlinjen
d. SA
e. De långa knivarnas natt
f. Dawesplanen
4)
5)
6)
7)
8) Förklara grafen och hur det var möjligt att marknaderna reagerade så dramatiskt
9) Nedanstående sovjetiska karikatyr publicerades hösten 1938 efter mötet i
München. Hitler hade vid konferensen nått en överenskommelse med
Storbritanniens och Frankrikes premiärministrar Chamberlain och Daladier om
Tjeckoslovakiens gränser. På bilden närmar sig Hitler en korsning där
landsvägen förgrenar sig mot 'Västeuropa' och 'Sovjetunionen' (CCCP),
medan Chamberlain och Daladier fungerar som trafikpoliser.
a. Hur tolkade skämttecknaren avtalet i München?
b. På vilket sätt utvecklades relationerna mellan Tyskland, västmakterna och
Sovjetunionen fram till slutet av år 1939?
Lycka till!!!!!!!!!!!!
Download
Random flashcards
organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fgf

5 Cards oauth2_google_07bf2a28-bcd3-42a3-9eef-1d63e3edcbe8

Create flashcards