VRAKBOKEN – SKEPNADER I HAVET
Foto: Erik Saanila
Text: Kim Lund
Den steniga skärgården kring våra kuster har alltid varit en mardröm för sjöfarare som med dåliga sjökort och bristfällig navigationsutrustning har försökt styra sina fartyg tryggt i hamn. Nyckfull väderlek under höst och vinter, då
vågorna växer i styrka ända från Polen och den baltiska kusten förvandlar havet till ett skummande inferno. Det är
inte så märkligt att delar av vår kust har kallats en veritabel skeppskyrkogård.
För den stora allmänheten har dykning i viss utsträckning varit en säregen sysselsättning. Under några årtionden har
dykandets karaktär förändrats. Det är i dag möjligt att fotografera under vattnet.
Boken låter oss ta del av historier om dykning och femton av våra mest kända vrak i den sydvästra skärgården. Kim
Lund presenterar inte bara fakta, han har satt sig in i sjöfararens situation. Bakom varje vrak ligger alltid en tragedi,
ofta är vraket det sista vilorummet för mången sjöfarare.
Historierna om de ödesdigra seglatserna levandegör dramatiska skeppsbrott och illustrationerna med Erik Saanilas
högklassiga bilder för oss ned i en fascinerande undervattensvärld.
Förlag: Litorale 2013, 135 s.
Gerd Grabber