Se en kortfilm om ”spökgarn” i våra hav

advertisement
Exempel från: Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som
verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning och
öka miljömedvetenheten.
Se en kortfilm om ”spökgarn” i våra hav
Följ med ner under ytan när åtta vrak utanför Ystad rensas från 4470 meter
spökgarn - garn där mer än 300 kilo fisk fångats i onödan. En film (fem minuter) med
diskussionsfrågor till.
Lärarinstruktion
1. Inled med att berätta för eleverna om skräp i havet och spökgarn. (Utgå gärna från
informationstexten på nästa sida.)
2. Se på filmen ”Spökgarn vid vrak” tillsammans i klassen. Den är drygt fem minuter
lång och är publicerad på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=L3WEHlUVExA&index=1&list=PLWWVGJ8QCKJt
sghr21o_ACGuLHNEc-s1h
3. Diskutera tillsammans:
Vad fick vi se på filmen – låt eleverna återberätta.
Vad gör dykaren innan spökgarnet (nätet) dras upp? Varför?
Vilka tankar väckte filmen?
Har ni några förslag på hur vi skulle kunna göra för att rädda fiskar och andra djur i
havet från att fastna i gamla nät ?
• Det skräp vi människor slänger på marken kan blåsa ned i vattnet och bli skräp
under ytan istället. Det här kan också skada livet i havet. Hur kan vi alla hjälpas åt
att förebygga det?
•
•
•
•
Tips: Gör gärna uppgiften ” Klassen skriver en "Rädda havet" -saga” som
fördjupningsuppgift. http://www.hsr.se/exempelsamling/klassen-skriver-en-radda-havetsaga
Var med och bidra till Sveriges miljöarbete! Mer om miljömålen hittar ni på www.miljömål.se
Exempel från: Håll Sverige Rent
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som
verkar för att minska nedskräpning, främja återvinning och
öka miljömedvetenheten.
Spökgarn och skräp på havets botten
Skräp i haven är ett allvarligt miljöproblem. Det vittnar inte minst yrkesfiskare om,
vars redskap allt som oftast är fulla av skräp.
Redskap från fisket hamnar också i havet. Tappade, förlorade och ibland dumpade
linor, nät och drag är farliga för fåglar och däggdjur, som trasslar in sig i näten och
drunknar. Garnnäten kan också ställa sig på botten eller flyta runt i vattnet och
fortsätta att fiska. De syntetiska material som används i moderna nät gör att
spökfisket kan fortsätta under en mycket lång tid, vilket också blir ett resursslöseri.
Håll Sverige Rent arbetar aktivt för att öka kunskapen om spökgarnens omfattning.
Dykningar på vrak
För att rensa Östersjön på spökgarn genomförde Håll Sverige Rent ett dykprojekt på
åtta vrak utanför Ystad under sommaren 2014. Syftet med projektet är främst att fylla
kunskapsluckorna kring vrak och spökgarn, men också att rensa vraken från
spökgarnen.
Dykningarna visar att det finns stora mängder garn vid vraken. Sammanlagt bärgades 4
470 meter garn och mer än 300 kilo fisk som blivit infångade i garnet i onödan.
Förlorade nät och annan fiskeutrustning verkar samlas just kring vrak. Det kan bero på
att drivande nät fastnar i vraken eller så sker det ett direkt fiske på vraken eftersom de
också fungerar som artificiella rev för fisk.
Var med och bidra till Sveriges miljöarbete! Mer om miljömålen hittar ni på www.miljömål.se
Download