Matematikinstitutionen Skälltorpsskolan Syfte Att förstå värdet på ett

advertisement
Syfte
Att förstå värdet på ett uttryck
Avsnitt
Algebra
Förkunskaper
Förstå de fyra räknesätten (alternativ: neg.tal)
Uppgift
Dela in eleverna i par. Eleverna ska skriva ner följande uttryck i sina
räknehäften:
p+7
4p
8p-4
7-p
De ska turas om att kasta en tärning fyra gånger. Låt tärningens poängtal
vara p. Efter varje kast väljer var och en vilket uttryck han/hon vill beräkna.
Varje uttryck för endast användas en gång. När eleverna kastat tärningen
sina fyra gånger beräknas summan av uttrycken. Den som får den största
summan vinner.
Alternativ
Eleverna ska skriva ner följande uttryck under varandra på ett papper:
r-v
r+2v
3(r+v)
1-v(10-r)
De ska turas om att kasta två tärningar, en vit och en röd, fyra gånger. Låt
den röda tärningens poäng tal vara r och den vita tärningen poängtal vara v.
Efter varje kast väljer var och en vilket uttryck han/hon vill beräkna. Varje
uttryck får endast användas en gång. När eleverna kastat färdigt beräknar
de summan av sina uttryck. Den som får den största summan vinner.
Material
Penna, papper, en röd och en vit tärning per grupp.
Matematikinstitutionen
Skälltorpsskolan
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Svenska

105 Cards Anton Piter

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Multiplacation table

156 Cards Антон piter

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards