Med denna app hittar du kurslitteratur och skönlitteratur som

advertisement
Med denna app hittar du kurslitteratur och skönlitteratur som talböcker.
Talböcker är upplästa böcker med text. Alla som har en läsnedsättning kan få
ett konto på biblioteket. Det finns över 100.000 talböcker. Böckerna är
producerade av Myndigheten för Tillgängliga Medier, MTM.
Appen är gratis.
Plattformar: Apple, Android
Med den här appen gör du lätt tankekartor som går att exportera som PDF
eller JPEG. Tankekartan kan innehålla bilder, text eller måla med olika färger.
Tankebubblorna länkas samman på ett genomtänkt sätt och appen är mycket
lätt att använda.
Appen är en lite version, vilket är fullt tillräckligt, och den är
gratis. En fullständig version kostar 50kr.
Plattformar: Apple
Ett verktyg för att skapa tankekartor. För att använda appen behöver du skapa
ett konto, vilket är gratis. Det går att exportera tankekartorna som PDF, RTF,
Bild, Till MS Word eller MS Powerpoint. Appen går att få lösenordsskyddad
om så önskas.
Appen är lätt att använda och den är gratis.
Plattformar: Apple, Android
Mental Note är ett anteckningsverktyg som tillåter dig att tala in anteckningar
i form av ljudfiler, du kan också lägga in bilder, text och måla. Allt detta kan
du göra i en och samma anteckning. Det går med andra ord tala in en bildtext
till ett foto, om så önskas.
Mycket användbar app som är i en lite version, och då gratis. En fullständig
version kostar 40kr.
Plattformar: Apple
1
/AA 20160304
Ett anteckningsverktyg för Android. Här kan du göra anteckningar ibland
annat som röstanteckning, videoanteckning, skriva och lägga in bilder. Dock
kan detta inte göras i samma anteckning. Appen går också att
lösenordsskydda.
Appen är gratis.
Plattformar: Android
Översätter meningar och ord till mer än 100 olika spark.
Appen kostar 50kr.
Plattformar: Apple
Låter dig läsa e-böcker i mobilen eller på surfplattan. Texter går att anpassa
efter egna önskemål; allt från font till färg till storlek. För att kunna använda
appen på bästa sätt behöver du skapa ett konto, vilket är gratis.
Appen är gratis.
Plattformar: Apple, Android
Detta är en dikteringsapp. Du talar in text för att sedan använda denna text i
SMS, Mail, Facebook, Twitter eller för att kopiera till andra ändamål. Lätt att
använda.
Appen är gratis.
Plattformar: Apple, Android
Denna app konverterar en de flesta filformaten till önskat annat filformat. En
mycket användbar app om du behöver konvertera text, bild, ljud, eller film till
ett annat format än det ursprungliga.
Appen kostar 30kr i AppStore och 25kr i GooglePlay. Appen finns också som
en lite-version för iPhone/iPad, vilken är gratis.
Plattformar: Apple, Android
2
/AA 20160304
vBookz är en app som laser dina PDF-filer högt för dig. Det finns 16 olika
språk i appen och den är väldigt användarvänlig. Bland funktionerna i appen
finns möjligheten att få meningen som läses upp markerad, möjligheten att
lyssna om mening för att kunna öka förståelsen av texten och dessutom kan du
pausa läsningen när du vill.
Appen är gratis och då är det engelska språket som används, det går att köpa
svenska språket i appen och det kostar 50kr både för Apple och för Android.
Plattformar: Apple, Android
ClaroSpeak Svenska är en avancerad talsyntes som kan läsa upp texter med ett
antal olika röster. De röster med bäst kvalitet är Alva(sv) och Daninel(eng).
Du kan konvertera text till ljudfil och skicka text som är skapat med
ClarioSpeak som SMS, Mail eller kopieras för att användas i exempelvis
Safari. Appen synkas lätt med Dropbox och Google Drive. Funktionen fånga
text från foto finns som extra köp i appen.
Appen kostar 40kr, och om man vill ha plus-funktioner kostar den 109kr.
Plattfromar: Apple
OpenWeb är en webbläsare skapad för dyslektiker. Den formarterar all text på
de hemsidor du besöker till fonten ”OpenDyslexic” som är skapat för
dyslektiker.
Appen är gratis.
Ploattformar: Apple
Genius Scan gör kameran på din Smartphone till en skanner. Genom att ta kort
på papper/bilder eller annat, kan du konvertera fotot till en PDF eller JPEG. Du
kan sedan exporterna dessa filer till appar/mail eller annat som stödjer dessa
filformat. Du kan också spara dem på en extern server så som iCloud och/eller
Google Drive. En väldigt användbar app.
Appen är gratis.
Plattformar: Apple, Android
3
/AA 20160304
Svenska akademins ordlista är sedan länge normen för hur vi stavar, böjer och
uttalar svenska ord. Appen innehåller 25.000 ord och en speciellt utvecklad
stavningshjälp som gör det enkelt att söka efter ord även om man inte vet
exakt hur ordet stavas.
Appen är gratis.
Plattformar: Apple, Android
Appen hjälper dig att hålla reda på alla dina lösenord och inloggningar. Genom
att använda appen behöver du endas kunna ett lösenord – det till appen. I
iPhone kan appen skyddas med Touch ID.
Appen är gratis.
Plattformar: Apple, Android
4
/AA 20160304
Download