Allas rätt att bli respekterad och hörd

advertisement
Allas rätt att bli respekterad och hörd
”Demokratin vilar på en människosyn grundad i erkännande av
allas lika och unika värde och kräver respekt för olikheter och
mångfald .” (Skolplan Göteborg)
På Bagaregårdsskolan arbetar vi med allas rätt att bli
respekterad och hörd genom att:
 arbeta regelbundet med etiska samtal, vi ska under
läsåret arbeta fram ett gemensamt värdegrundsdokument,
 alla ska känna till skolans regler som utformas i samråd
med elevrådet. Utöver dessa har alla grupper sina egna
trivselregler,
 under tre veckor i oktober arbetar hela skolan med temat
mänskliga rättigheter.
En skriftlig uppföljning av ovanstående bör ske varje månad
som grund för terminsutvärderingen.
Download