Inducerade strömmar i en spole

Inducerade strömmar i en spole
1
Magnetiskt flöde genom yta
Lenzs lag:
Lenzs lag
Den inducerade emkn
eller strömmen
motverkar
förändringen som
orsakade den
Faradays induktionslag
Förändring I magnetiskt flöde inducerar
en emk i en ledande slinga.
Får motorer, transformatorer och
magnetkortsläsare att fungera
C 2004 Pearson Education / Addison Wesley
2
Håll reda på tecken
ACgenerator
= 90o
DCgenerator
= 90o
3
Linjärgenerator
Magnetiska kraften (F = IL x B) pga den inducerade
strömmen är motriktad hastigheten v.
Inducerade strömmar i ledande slinga.
4
Solenoid med ökande ström i som inducerar en emk i den
gula ledaren. En inducerad ström I’ flyter genom den gula
ledaren pga ett inducerat electrisk fält E i ledaren.
Virvelströmmar
skapas av inducerad emf i roterande metallskiva.
Metalldetektor – ett skiftande magnetfält Bo induserar
virvelströmmar i ledande objekt som förs in I fältet.
Virvelströmmarna i sin tur ger upphov till ett skiftandemagnetfält
B’ och detta fält inducerar en ström I mottagarspolen.
5
En kondensator som laddas med strömmen iC har en
“förskjutningsström” lika med iC elektroderna, och en
förskjutningsströmtäthet jD = ε A dE/dt. Detta varierande
E-fält kan ses som källan till magnetfältet mellan plattorna
Från C = ε0 A / d och ∆V = E d kan vi använda
q = C V och få
q = (ε0 A / d ) (E d ) = ε0 E A = ε0 Φ E
(Gauss lag)
och
från iC = dq / dt = ε0 A dE / dt = ε0 d Φ E / dt = iD
Ett varierande E-fält ger ett B-fält och ett varierande B-fält
ger ett E-fält
C 2008 J. Becker
MAXWELLS EKVATIONER
Sambanden mellan elektriska
och magnetiska fält och deras
källor kan sammanfattas i fyra
ekvationer
Maxwells ekvationer.
.
C 2004 Pearson Educational / Addison Wesley
6
Elektricitet, magnetism och ljus
0 I 2
Fm 
2r
FE 
Vakuumpermeabiliteten eller magnetiska konstanten
c2 
q1 q 2
4 0 r 2
1
Vakuumpermittiviteten eller dielektriska konstanten
1
 0 0
7