Repetitionskurs i Ellära. Farid El

advertisement
Repetitionskurs i Ellära.
Farid El-Daoushy, Ångströmslab.
F1/L1: Elektrostatik
Q, kraft F, elektriskt fält , potential V, potentiella energin. Laddningsfördelning i olika
geometrier (Punktladdning, laddningsfördelning), fältlinje/elektriskt flöde, Gauss sats,
elektrisk dipol, dipolmoment, vridmoment, potentiella energin.
A1, A3, A5, A3, A15, A23, A29, A42
F2/L2: Ström och D.C. kretsar
Kapacitans, dielektriskt material, kondensatorer (plattkondensator, cylindriskkondensator), serie/ parallell-koppling, relativa permittiviteten, energin i kondensator,
elektrisk-ström, resistiviteten/ resistans (serie/ parallell-kopplning, voltmeter,
amperemeter, Ohms lag, R-C kretsar, Kirchhoffs regler, elektrisk energi/effekt.
A39, A38, A43, A44, B18, B16, B24, B26
F3/L3: Magnetisk kraft/fält
Magnetiska fält, fält pga laddning i rörelse, strömelement och ledare med ström (rak
ledare, cirkelformad slinga, två ledare, Amperes lag (rak ledare, cylindrisk ledare,
solenoid, toroidspole), magnetiska material), magnetiska krafter på laddningar, rörelse
av laddningar i E & B-fält, magnetiska flödet och gauss flödessats för magnetism,
magnetiska krafter på ström (rak ledare, strömslinga), magnetiska dipol (kraft,
dipolmoment, vridmoment, potentialenergi. Hysteresis, magnetiska kretsar.
C2, C3, C11, C7, C32, C22, C19, C33
F4/L4: Elektromagnetisk induction
Induktion, Faradays lag, riktning av inducerad emk och Lenzs lag, inducerad ström/emk
(stav i rörelse i B-fält och kraft på laddningar i en ledare), inducerad emk pga dφ/dt,
konservativa och icke konservative E-fält, virvelströmmar. Induktion och spolar,
ömsesidig & självinduktans, magnetisk energi i spole, R-L kretsar, L-C kretsar, L-R-C
kretsar, Förskjutningsström, Maxwells ekvationer.
D1, D7, D15, D25, D40, D14, D4, D13
F5/L5: Växelström
Fasvektorer “phasor diagram” och Jw-metoden, rms-värden “effektiv-värden”, impedans
i RLC-krestar, fasförhållanderna för R, L och C, L-R-C krestsar och AC-bryggor,
resonans, effekt, impedans/effekt triangeln, transformator, faskompensering, kraft-nät.
E1, E5, E16, E27, E45, E48, E32, E33
Download