GF Uppsalaflickorna

advertisement
Rytmisk Gymnastik
I Rytmisk Gymnastik (RG) tävlar man till musik med de olika handredskapen boll, rep,
band, tunnband samt käglor. Upp till att man blir junior tävlar man även i fristående. Det
går att tävla både individuellt eller i trupp som består av fem gymnaster.
För att kunna bli en duktig RG gymnast krävs förutom ett brinnande intresse och
träningsvilja, även en medfödd flexibilitet i rygg och ben, detta för att kunna utföra de olika
kroppssvårigheterna på rätt sätt.
I GF Uppsalaflickorna rekommenderar vi barn att börja med Barngymnastik för att träna de
motoriska grundformerna. Efter förslag från ledare i barngrupperna erbjuds barn att prova
på RG. Man kommer och provar på RG 2-3 gånger och ansvarig ledare tittar bla på
träningsvilligheten, förmågan att förstå instruktioner samt flexibiliteten. Har ni en dotter
som är intresserad att börja med RG fråga er ledare eller maila till
[email protected]
Träningsmängd
Rytmisk Gymnastik är en estetisk idrott som kräver stor träningsmängd i tidig ålder på
grund av att den är oerhört tekniskt krävande. Våra yngsta gymnaster är sju år och tränar
2 ggr/vecka. Träningsmängden ökar snabbt och vid 10 års ålder tränar de ca 5 ggr/vecka
och vid seniorålder är träningsmängden ca 25 timmar/vecka.
Föräldrar
Eftersom träningsmängden snabbt ökar till flera gånger i veckan är föräldrastödet oerhört
viktigt. Stödet behövs i alla former, att göra matsäckar, stöd vid läxplanering, skjutsning till
träning samt uppmärksam på att barnen har ork och känner glädje till sin träningen m.m. I
GF Uppsalaflickorna sitter inte föräldrar med i träningshallen utan de är välkomna vid
uppvisningar, tävlingar och vid speciella träningstillfällen. Vid träningar och tävlingar tas
tacksamt all hjälp emot. Det är viktigt att föräldrar, tränare och förening arbetar i tätt
samarbete för att stödja gymnasten i sin individuella utveckling.
GF Uppsalaflickorna
Ekonomi
Medlemsavgiften för 4 timmar är 1150 kronor och ökar sedan successivt till maxavgiften
2050 kronor vid 13 träningstimmar eller mer.
Vid förenings- och regionstävlingar bekostar föreningen ledarens kostnad samt för
tävlingsavgiften. Övriga avgifter bekostas av gymnastens familj.
Vid tävlingar på riksnivå bekostar föreningen ledarens kostnad, tävlingsavgift, resan
förutom 200 kr och logi.
GF Uppsalaflickorna
Christina Almskoug
Sportchef
GF Uppsalaflickorna
Download