Praktisk Marknadsföring Alla företag har en affärsidè Vilka produkter

advertisement
Praktisk Marknadsföring
Alla företag har en affärsidè




Vilka produkter/tjänster säljer företaget?
Vilken målgrupp (vilka personer) säljer vi till?
Vilket behov har kunden?
Vilka resurser (ingredianser, personal lokal maskiner) behöver vi?
Det finns olika verktyg när man gör reklam.
Som bygger på 4 P.
 Produkten
 Pris
 Plats
 Påverkan
(Personal)
Färgens betydelse för reklam.
Färger pratar.
Exponering= visa upp, ställa ut produkten för att fånga kunden.
Tex: Skyltfönster, Gatupratare, Tv-Reklam, Internet
AIDAS – Regeln
Fånga Uppmärksamhet (Atention), Väcka intresse (Interest), Längtan, behov (desire), Handling (Action) Nöjd (satisfaction)
S
A
D
I
A
Download