FAQ Lärplattor- PDF

advertisement
Frågor och svar om elevers lärplattor i Gagnefs kommun
Här hittar du svar på vanliga frågor kring elevernas lärplattor. Listan är gemensam för
klassuppsättningar av plattor och enskilda avtal men respektive svar kan skiljas sig åt beroende på
när plattan introducerades. Eventuella olikheter framgår av svaren. Hittar du inte svaret på din
fråga här så ska du i första hand kontakta din mentor eller skolans rektor.
Vad är en app?
App, eller applikation som det är en förkortning av, är ett program anpassat för lärplatta. Finns också
för mobiltelefoner.
Behöver jag ett Apple ID?
Ett Apple ID behövs bland annat för att kunna hämta eller köpa appar. Eleverna i åk 6 Gagnefs
kommun har från hösten 2016 förinstallerat Apple ID på sina lärplattor och behöver därmed inget
privat. För övriga elever används befintliga apple-ID.
Om jag redan har ett eget Apple ID, får jag använda det?
Nej. Du som får en lärplatta hösten 2016 eller senare ska använda det förinstallerade Apple ID.t. För
plattor från tidigare år kan det finnas en annan regel på skolan.
Vilka appar ska jag ha?
De lärplattor som delas ut från och med hösten 2016 kommer att ha en förinstallerad skolprofil.
Detta innebär att användbara appar för ditt lärande och skolarbete redan är installerade.
Vilka appar får laddas ner?
De appar som används finns redan installerade via skolprofilen på lärplattan. Appar kan tillkomma
och tas bort under skoltiden utifrån den pedagogiska situationen. För äldre plattor (före 2016) kan
annat gälla.
Får jag ändra, lägga till eller ta bort generella inställningar i plattan?
Nej. De generella inställningar som gäller profiler, nätverk och liknande får inte ändras. I de fall dessa
ändras riskerar din platta att sluta fungera. Men du får självklart anpassa användarinställningar som t
ex bakgrund, färger, bakgrundsbild.
Hur fungerar det med uppdateringar?
Lärplattan kan ibland behöva uppdateras för att fungera. Uppdateringarna kostar inget. Du får
instruktioner via plattan om du behöver göra något.
Vad innebär säkerhetskopiering?
Säkerhetskopiering sker automatiskt till molnet i och med de generella inställningar som är gjorda för
skolprofilen (gäller de plattor som delas ut från och med hösten 2016. För äldre plattor kan andra
regler gälla).
Får jag använda ett annat fodral till min lärplatta?
Nej, det får du inte. Vi har medvetet valt ett fodral som ska klara av dagligt slitage och att skydda
plattan på bästa sätt. Du ska därför aldrig ta av fodralet på din platta om inte din lärare uppmanar dig
till detta.
Mitt fodral har gått sönder, vad ska jag göra?
Kontakta din lärare. Eftersom fodralet är utvalt för att skydda din platta på bästa sätt ska det alltid
vara på och helt. Om vi ser att fodralet gått sönder på grund av oaktsamhet eller avsiktligt är förstört,
får du själv köpa ett nytt av skolan.
Får vi hörlurar eller annan utrustning, till exempel tangentbord?
Nej. Eventuellt kan det komma att finnas några hörlurar och tangentbord att låna på skolan. Om en
elev på grund av speciella behov skulle behöva till exempel ett eget externt tangentbord kommer
skolan att ha en diskussion med elev och vårdnadshavare för att hjälpa eleven på bästa sätt.
Är min lärplatta försäkrad?
Nej. Vi har valt att inte teckna försäkringar för våra plattor eftersom vår bedömning är att detta
kommer att kosta mer än att ersätta de som går sönder. Det fodral som alla plattor ska ha skyddar
mycket bra. En förutsättning är naturligtvis att plattan behandlas i enlighet med överenskommelsen
med skolan, det vill säga med varsamhet.
Jag har glömt min platta på bussen, vad ska jag göra? Måste vi köpa en ny om den inte återfinns?
Ja, det räknas som ovarsamhet, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.
Plattan blev stulen i skolan, vem ersätter?
Under förutsättning att eleven har förvarat och hanterat den enligt överenskommelsen ersätter
skolan den. Eleven ska alltid hålla plattan under uppsikt eller inlåst i skåpet eller på anvisad plats.
Skolan kan dock inte ansvara för sådan utrustning som eleven själv tar med och ersätter inte egen
teknisk utrustning, till exempel egna hörlurar eller tangentbord.
I överenskommelsen står att eleven ansvarar för sin lärplatta och att den inte får lämnas utan
uppsikt, vad innebär det?
Det innebär att eleven ska förvara sin platta i sitt skåp eller på anvisad plats om man inte har lektion.
Under lektionstid är det viktigt att tänka på att den inte lämnas obevakad men naturligtvis går det
bra att lämna den i klassrummet där läraren finns om man tillfälligt måste gå ut.
Mitt barn tappade sin platta i golvet i skolan, vem ersätter?
Om plattan finns i sitt fodral är risken att den går sönder mycket liten. Om den ändå går sönder på
grund av att den hanterats ovarsamt får du själv ersätta den, men det kan vara så att du har en
hemförsäkring som täcker detta.
Jag spillde dricka över min platta, vem ersätter?
Om plattan går sönder eller blir obrukbar på grund av att den hanterats ovarsamt får du själv ersätta
den, men det kan vara så att du har en hemförsäkring som täcker detta.
Vad ska jag göra om utrymmet på plattan tar slut?
Om utrymmet tar slut måste du rensa så att du först och främst får plats med ditt skolarbete. Du är
själv ansvarig för att regelbundet ”städa” din platta så att det finns tillräckligt med lagringsutrymme.
Får jag spela spel på min platta?
På din platta kan du spela de spel som finns tillgänglig i skolprofilen.
Har skolan spärrar till olämpliga internetsidor?
Kommunen har ingen generell spärr för sidor med olagligt innehåll.
Idag används nätet både som källa och verktyg i skola och på fritid. Därför är det viktigt att öka
elevernas källkritiska förmåga. Elever behöver också lära sig att agera säkert och ansvarsfullt på
nätet. Mer information om hur skolan arbetar står i vår plan mot diskriminering och kränkande
behandling.
Kommer ni att hålla koll på vad mitt barn använder sin platta till?
Ja, skolan kan kontrollera vilka appar som är installerade på plattan och hur den används. Personal på
skolan har också rätt att kontrollera övrigt innehåll.
Får jag ta hem min platta?
För de plattor som delas ut från och med hösten 2016 gäller att de ska vara kvar i skolan och inte får
tas hem. För äldre plattor kan andra regler gälla.
Vad ska jag göra med plattan när jag till exempel har idrottslektion eller äter i matsalen?
Förvara alltid plattan på anvisad plats eller i ditt låsta skåp när du inte behöver den i skolarbetet.
Vi har inte internet hemma. Kan ni begära att uppgifter ska göras hemma där man behöver tillgång
till internet?
Det gör vi inte. Tillgång till internet finns i skolan och på bibliotek.
Plattan funkar inte som den ska, vem kan hjälpa mig?
I den mån det finns en IT-pedagog på skolan så kan hen hjälpa till. Prata annars med din lärare så
hjälper hen dig vidare.
Min platta är sönder och ska in på service; hur lång tid tar det innan jag får tillbaka den? Får jag en
låna en annan under tiden?
Ambitionen är att du ska få tillbaka din platta eller en ersättningsplatta så snart som möjligt. Om det
är möjligt kan du få låna en platta under tiden du väntar men vi kan inte lova detta.
Download