Psalm 194

advertisement
PSALM 194
T Latinsk vesperhymn
Olaus Petri 1536. Bearb.
M Worchester hymnarium 1200-talet/
Michael Weisse 1531
2.
När Kristus hade fullgjort allt
som Fadern honom anbefallt,
han sände, efter Guds beslut,
kring jorden sina vittnen ut.
3.
Olärda var de, enkla män,
men genom tron på Frälsaren
dock deras ord den styrka fann
som världens vishet övervann.
4.
Det var om den uppståndne Krist
de vittnade till först och sist,
om nåden som i honom här
åt hela världen vunnen är.
5.
Där ordet blev predikat klart
omvändes hjärtan underbart.
De andligt döda väcktes opp
till liv i kärlek, tro och hopp.
6.
Än ljuder detta glada bud
om bättring inför Herren Gud,
om tro på Sonen Jesus Krist,
vår hjälpare mot synd och brist.
7.
Gud lär oss lyssna och förstå
och öppna våra hjärtan så,
att ordets helga rikedom
ej blir för oss till straff och dom.
8.
Låt oss betänka det var stund
och bära det i hjärtats grund,
och så i tro och kärlek rätt
dig prisa, som har ordet gett.
Download