• AniCura informerar
KCS – Torra ögon hos hund
Keratoconjunktivitis sicca (KCS) är en sjukdom som
förekommer hos alla hundraser, men vissa raser drab­
bas oftare än andra. Sjukdomen uppträder oftast hos
hundar över fem år, men även yngre djur kan drabbas
på grund av exempelvis en defekt tårkörtel.
KCS beror på att den vattniga komponenten av tårvät­
skan är för låg eller att den i värsta fall saknas helt.
Detta leder till att hunden får ett tjockt och slemmig
tårsekret och ögat kan bli rött och irriterat. Tårsekre­
tet, som ofta är gråsvart till färgen, gör att ögat inte
nödvändigtvis ser helt torrt ut. Tillståndet ger obehag
och smärta i ögat, och hunden brukar blinka ofta. Den
kan också verka undvika ljus. Enstaka hundar får en
brunaktig beläggning med inväxt av små blodkärl på
hornhinnans yta. Det kan även uppkomma sekundära
bakterieinfektioner och inflammation i själva hornhin­
nan. Om misstanke om KCS föreligger så kan tårpro­
duktionen lätt mätas hos veterinär.
Djur med KCS behöver behandlas resten av livet.
Eftersom ögats förmåga att rengöra sig själv blir
försämrad i och med den minskade tårproduktionen
rekommenderas att man sköljer ögonen med ögon­
skölj/steril koksaltlösning 2 – 3 gånger om dagen.
Tårersättning i form av ögondroppar eller ögongel
ges så ofta som möjligt, i kombination med läkemedel
som stimulerar tårproduktionen. Tårersättning för
hund finns att köpa receptfritt på apoteket och hos
veterinär, medan de medicinska ögondropparna är
receptbelagda.
www.anicura.se
Ibland uppkommer bakterieinfektioner och dessa
behandlas med ögondroppar innehållande antibiotika,
som skrivs ut av veterinär. Vissa hundar får dess­
utom torr nos som en följd av att den inte fuktas av
tår­vätska. Dessa behandlas med särskilda läkemedel
som stimulerar sekretionen i nosen och munnen.
En hund med KCS bör regelbundet undersökas hos
veterinär. Tårproduktionen bör mätas ca 2 gånger om
året. Om det skulle uppkomma några nya avvikelser
i ögonregionen mellan dessa kontroller bör veterinär
kontaktas så snart som möjligt.
Lycka till!