1. Ett isblock som väger 25 kg är fäst i ett rep. En person drar

advertisement
Fy A – Inlämningsuppgift 3
1. Ett isblock som väger 25 kg är fäst i ett rep. En person drar isblocket uppför en backe enligt figur.
Backens hela höjd är 1,50 m. Backen är så hal att vi kan bortse från friktion. Hur mycket energi
krävs för att kunna dra isblocket uppför hela backen?
25 kg
1,50 m
2. En dammsugare förbrukar ungefärligen effekten 600 W. Märta dammsuger i genomsnitt 2 timmar
varje torsdag. Hur mycket kostar denna dammsugning under ett år om elpriset är 0,80 kr/kWh?
3. Då en skidhoppare glider utför överbacken omvandlas lägesenergi till värme och rörelseenergi. Då
han når överbackens slut har han förlorat 18,0% av den lägesenergi han hade vid starten till värme.
Vid uthoppet bör hans fart inte vara högre än 20,0 m/s.
Hur högt ovanför överbackens slut kan han starta färden utför?
4. En påse med små blykulor väger 350 g. Man släpper påsen 100 gånger i snabb följd från 1,5 m
höjd mot golvet. Hur mycket höjs temperaturen hos blykulorna om all värme övergår till dessa?
5. 325 gram is med temperaturen –12 oC läggs i en termos med 856 gram vatten.
Vattnets temperatur innan isen läggs i var +85 oC. Vilken temperatur får blandningen?
Värmeutbytet till termosen samt mellan termosen och omgivningen försummas.
Max:
IG:
G:
VG:
©-MiROi i-learning
Sid 1 av 1
10p
0-4p
5-7p
8-10p
www.miroi.se
Download