Pressmeddelande 2 - Sveriges Fotterapeuter

advertisement
Pressinformation
Ägna lite extra omtanke åt dina fötter
Den 4 maj är Fothälsodagen
Visste du att:
 vår fotstorlek förändras 25 gånger under vår livstid?
 endast några procent av alla fotproblem är ärftliga?
 problem med fötterna är fyra gånger vanligare hos kvinnor än hos män?
 arterioskleros i benen är en stark varningssignal om att andra artärer i kroppen
oftast också är drabbade, till exempel i hjärtat eller hjärnan.
När förträngningen sitter i hjärtats kranskärl kan den orsaka kärlkramp,angina pectoris,
och hjärtinfarkt. Drabbar den hjärnans kärl kan man få stroke.
Förbundet Sveriges Fotterapeuter utlyser den 4 maj till nationell fothälsodag och uppmuntrar på så
vis svenska folket att ta lite extra hand om sina fötter. De lokala fotterapeuterna uppmärksammar
dagen på olika sätt runt om i landet, många håller t ex öppet hus och ger kostnadsfri rådgivning kring
fotvård.
Anita Jernberger, förbundsordförande
Har du frågor eller vill veta mer, kontakta gärna:
Paula Goldea, styrelsemedlem, ansvarig för Fothälsodagen
Tel: 08-85 98 09 eller 070-739 67 42
Mail: [email protected]
Förbundet Sveriges Fotterapeuter är en fri och obunden yrkesorganisation för ca 2 000 professionella
fotterapeuter. Medlemmarna arbetar privat eller är anställda inom kommun och landsting. De finns
representerade över hela Sverige. Förbundet Sveriges Fotterapeuter är en av 27 medlemmar i det
internationella förbundet för fotterapeuter, Fédération Internationale des Podologues (FIP, med huvudkontor i
Paris) som 2001 har utlyst maj till Världsfothälsomånad.
Vill du inte ha den här typen av information i framtiden, vänligen vänd tillbaka på detta mail.
Download