RFSU välkomnar subvention av preventivmedel för unga Idag

advertisement
RFSU välkomnar subvention av preventivmedel för unga
Idag presenterade Vänsterpartiet och regeringen en subvention av
preventivmedel för unga upp till 20 år. RFSU har länge efterfrågat en nationell
satsning för att minska oönskade graviditeter där generösa satsningar på ungas
tillgång till preventivmedel är en central del och RFSU är därför mycket glada över
dagens besked.
-
RFSU har länge efterfrågat en nationell subvention av preventivmedel för unga
och dagens besked från vänsterpartiet och regeringen är mycket efterlängtat.
Tillgången till preventivmedel för unga får inte vara en fråga om bostadsort eller
plånbok. Dagens besked visar att tillgången till preventivmedel för unga blir
jämlik över hela landet och inte längre en fråga om att ha tur i det geografiska
lotteriet, säger Kristina Ljungros, förbundsordförande RFSU.
När Norrbotten subventionerade preventivmedel för unga upp till 25 år, samtidigt som
de satsade på ungdomsmottagningar och utbildning av personalen, halverades antalet
aborter på tre år. Norrbottens exempel visar att en satsning på ungas sexuella hälsa och
preventivmedel gör skillnad och minskar de oönskade graviditeterna.
-
I nästa steg önskar vi även se att den nationella satsningen innefattar unga upp
till 25 år då aborttalen är som högst bland 20-24 åringar, säger Kristina Ljungros.
Redan 2009 presenterade Anders Milton en statlig utredning med uppdrag att se över
hur de oönskade graviditeterna skulle minska. Utredningen föreslog bland annat att
preventivmedel för unga upp till 25 år skulle subventioneras över hela landet. Det är
därmed mycket glädjande att vänsterpartiet och regeringen tillsammans tar ett första
steg för att införa detta.
Nästa vecka presenteras RFSU:s Sverigebarometer 2015 som för sjätte året i rad
kartlägger tillgången till vård inom sexuell och reproduktiv hälsa och däribland
subventionen av preventivmedel för unga.
För kontakt och information:
RFSU:s pressjour telefon: 0761-60 33 07
Download