Mycroft Presentation

advertisement
GIP® Security
Control Center
Webbaserad lösning
för incident- och
ärendehantering,
utredningar och
ledningscentral
Fakta om Norn
• Norn har utvecklat programvaror sedan 1996
• System för arkeologiskt arbete, Geografiska
Informationssystem, GIS, projektledning och
tidsredovisning samt de olika versionerna av Mycroft
• Namnet Norn bygger på företagets arkeologiska rötter.
Ödersgudinnorna i Asatron kallades Nornor. Norn är
också namnet på ett numera utdött nordiskt språk som
talades på Shetlands- och Orkneyöarna.
• Norns bifirma Arkeologikonsult bedriver
uppdragsarkeologi och konsultverksamhet
Arkeologisystem
Digital bildhantering
Andra Nornprodukter
Projektledning
Tidsredovisning
Geografiska informationssystem, GIS
Vad är GIP® SCS?
• Digitalt skrivbord för dokumenthantering
och kommunikation
• Integrerar planering, ärendehantering, ,
incidenthantering, schemaläggning med
mera i en webbaserad modulär programvara
Fakta om GIP®-projektet
• GIP® har utvecklats ur ett
gemensamt Nutek-projekt
där Statens kriminaltekniska
laboratorium, SKL, Norn
ICS, Rikskriminalen och
IBM/Lotus deltog
• GIP® finns i dag i tre versioner:
Polis, Försäkring och Incident
Styrkor i GIP®
• Stadga. Lång livslängd, etablerad plattform, utbyggbarhet
• Helhet. Hela informationshanteringsprocessen
• Skalbarhet. Från enskild dator till nationell täckning
• Decentralisering. Distribuerade data för effektivitet
• Säkerhet. Åtkomstskydd och funktioner enligt användargrupp
och organisatorisk enhet
• Rörlighet. Arbeta från godtycklig plats, även frånkopplad
• Mobilitet. Web servicelösning, mobil access, valfri plats
• Smidighet. Integration med befintliga standarddatabaser
Översikt av funktioner i GIP® SCS
GIP®
Security Control System
Alarm Situation
Report reception
Command Group Work
Shift lists
Surveillance Group
Interrogations
Tip Reception
Technical Investigations
Crime Investigations
Goods
En Web serviceslösning
• GIP® kräver bara tillgång till
Internet/intranät och en webbläsare
• Systemadministration kan hanteras genom
ett användargränssnitt i webbläsaren
• Det möjliggör central administration oavsett
hur många användarsajter som finns
GIP® Mycroft
• Verktyg för polisär utredningsverksamhet
• Kan både komplettera och ersätta befintliga
system som t ex svenska polisens projekt
DurTvå
• Primärmålgrupp: svensk och nordisk polis
GIP® Insurance
• Verktyg för utredningsverksamhet inom
försäkringsbolag
• Kan samverka med befintliga system och
databaser hos försäkringsbolag och öka
effektiviteten
• Primärmålgrupp: svenska och nordiska
försäkringsbolag
GIP® Security Control Center
• Verktyg för incidenthantering och styrning
av säkerhetsverksamhet
• Brett användningsområde
• Primärmålgrupp: Säkerhetsföretag/
-organisationer, myndigheter,
säkerhetsavdelningar
Tack för uppmärksamheten!
Download