Malware_SE (2) - Svensk Handel

advertisement
ADWARE
UTPRESSNINGSVIRUS
FALSKA ANTIVIRUS
Den utger sig för att vara ett
legitimt program (eller är
inbyggd i ett program), men har
skadliga avsikter. Den skada
trojanen kan vålla beror på
avsikten med attacken: spionera,
stjäla data, ta bort filer, utvidga
ett botnät, utföra DDoS-attacker,
etc.
Ett utpressningsvirus som helt eller
delvis hindrar användarna från att få
åtkomst till sina elektroniska
enheter, genom att avkräva dem en
lösensumma som ska betalas inom
en viss tidsfrist för att de ska återfå
kontrollen. Det finns två välkända
typer av utpressningsvirus:
WINLOCKER som låser datorns
skärm och begränsar åtkomsten till
hela systemet, och CRYPTOLOCKER
som krypterar relevanta filer
(dokument, foton eller databaser).
SPÖKPROGRAM / Rootkit
BAKDÖRR/ RAT
*Trojan Med Fjärråtkomst
Den möjliggör obehörig fjärråtkomst
till ett datorsystem. Bakdörrar kan
upptäckas (om de redan finns) eller
installeras via en annan skadlig
programvara. Angriparen får på så
sätt nästan fullständig kontroll och
kan då genomföra en rad
handlingar: övervakning, avlyssning,
modifiering, förändring av program
eller data, etc.
En uppsättning program som gör
det möjligt att få fjärråtkomst samt
obehörig åtkomst på
administratörsnivå till en dator eller
ett datornätverk. När det väl är
installerat, maskerar den att
systemet har blivit utsatt för skada,
vilket ger angriparen rotåtkomst
(administratörsbehörighet) eller
priviligierad åtkomst till datorn och,
eventuellt, andra enheter i
nätverket.
Vanliga sätt att smittas med skadlig programvara är via
länkar och bilagor i oönskad e-post, besök på opålitliga
webbplatser, popup-fönster, öppna Wi-Fi-nätverk,
piratkopierad programvara, webbplatser för
peer-to-peer-fildelning och flyttbara lagringsenheter i
kombination med tillämpad social manipulation (en:
social engineering)!
Installera och håll antivirus- och
brandväggsprogram uppdaterade
på dina enheter
Se till att operativsystemen på dina
enheter, samt all programvara, är
uppdaterade
GRUNDERNA I
Malware är en förkortning av
malicious software (sv: skadlig
programvara). Den har skapats för
att infiltrera datorsystem eller
mobila enheter utan ägarens
samtycke i syfte att få kontroll över
enheten, stjäla värdefull
information eller skada data.
Skadlig programvara utgör ett
fortsatt hot mot både
privatpersoner och företag. Det
finns många olika slags skadliga
programvaror och de
komplettererar varandra när en
attack genomförs.
Utpressningsvirus
utgör ett fortsatt
allvarligt hot för EU:s
brottsbekämpande
organ
Mängden
skadliga
programvaror på
mobila plattformar
ökar
Falska tillämpningsprogram som
låtsas skanna efter och hitta
skadlig programvara/säkerhetshot
på en användares enhet och som
på så sätt vilseleder dem att
betala för den simulerade
borttagningen. Förutom det
vanliga betalningskravet (50-100
EUR), för att den skadliga
programvaran ska tas bort, brukar
de även innehålla en trojan.
DATORMASK
Den gör kopior av sig själv över
datornätverk utan
användarinteraktion, via e-post,
fildelning och länkar till
infekterade webbplatser. Den kan
utföra olika åtgärder och utnyttjar
svagheter automatiskt utan
ytterligare vägledning.
Skräppost
fortsätter att vara
en av de vanligaste
metoderna för
spridning av
skadlig kod
Nätfiskeattacker rör
sig mot andra
distributionskanaler
som t.ex. sociala
medier
source: IOCTA 2015
TIPS
Ladda enbart ner filer, programvara
och tillämpningsprogram från
pålitliga källor
SPYWARE
Tillämpningsprogram som
installerats på en enhet utan
användarens kännedom och som
övervakar användarens aktivitet
och vidarebefordrar
informationen till tredje part. De
kan ta sig in i datorn på olika sätt,
bl.a. som skadlig programvara,
som en konsekvens av att ett nytt
(äkta) program installerats eller av
att skadliga webbplatser har
besökts.
FILINFEKTERANDE VIRUS
Det smittar exekverbara filer (t.ex.
.COM och .EXE) genom att lägga till
smittad kod eller skriva över dem i
syfte att orsaka permanent skada
eller göra dem instabila. När den
exekverbara filen körs, körs
samtidigt det filinfekterande viruset.
RÅD
Säkerhetskopiera regelbundet den
data som lagras på din dator på en
lagringsenhet när datorn inte är
uppkopplad
Se upp för meddelanden som ser
ovanliga ut och som du fått via e-post,
sociala nätverk eller andra
tjänster/verktyg, även om de kommer
från någon du känner
Tänk efter innan du klickar på reklam
och länkar om du inte vet var de
kommer ifrån och undvik webbplatser
med piratkopierat material
Created by Europol
TROJAN
Tillämpningsprogram som visar
reklamannonser eller
popup-fönster. Oftast är de
integrerade i andra kostnadsfria
eller billiga program. De spårar
användarnas beteende på internet
utan att användarnas vetskap
(besökta webbplatser) i reklamsyfte.
Download