x - Hem och Skola i Staffansby

advertisement
HEM OCH SKOLA I STAFFANSBY RF.
STYRELSEMÖTE
PROTOKOLL NR. 9/2013-2014
Tid:
Plats:
Närvarande:
14.5.2014 kl. 18:00
Ravintola Kaari, Bocksbacka.
Inger Ruotanen /åk 5, Peter Ylikorpi /åk 2, Heidi Lindholm
/åk 2, Fredrik Währn /åk 5, Mirka Lindeberg /åk 3, Nina
Nissas /åk 6, Tommy Ahlfors /åk 6, Alexandra Allén /åk 1,
Kristian Tikkanen / åk 3, Kaj Bergman / åk 1 samt lärarnas
representant Martina Silola.
1. Ordförande Inger Ruotanen öppnade mötet 18:09.
2. Föregående mötes protokoll
Inget att tillägga. I fråga om bollplanket föreslogs att man kunde föra in på
hemsidan vilken målfärg som har använts och att antalet färger nu begränsas
till max. fyra färger och bottenfärgen. Martina lovade kolla i skolan vad som i
allmänhet har gjorts med den färg som blivit över och de använda penslarna.
Diskussionen om bokstipendierna fortsatte och Martina föreslog att man i
stället för att ge en bok per klass kunde ge en bok till alla elever i åk 1. Denna
idé understöddes och det bestämdes att Inger skaffar 25 st Mumindalens
bildordböcker.
Mötet bestämde att avvakta med brevet till Palmia om skolmatens dåliga
kvalitet eftersom vårterminen snart är slut. Ärendet tas upp på nytt i höst.
3. Föreningens ekonomiska situation
Informationen var inte tillgänglig.
4. Aktuella stipendieansökningar/redovisningar
Kaj har skickat en ansökan till IF om förstahjälpsväskor till skolan. Inga andra
aktuella stipendieansökningar eller redovisningar.
5. Frukt till skolbarnen
Eleverna har fått bananer i maj.
6. Startjippo 2014: läge med programmet
Läget är detsamma som på förra mötet. Tommy kollar möjligheten att låna
frisbeegolf ifrån MSUF. Om det inte går att ordna frisbeegolf så kan ett
alternativ vara att ordna t.ex. ärtpåsekastning eller dylikt.
Till pålklättringen och de fjärrstyrda bilarna skall köandet den här gången
ordnas med hjälp av nummerlappar som delas ut av de som sköter kaffe/korvförsäljningen. Till dessa punkter behövs också några extra vuxna för att
organisera det hela smidigt.
Inger tar reda på om man kan få låna en radar för att mäta skotthastigheten på
innebandyskott.
Området där de fjärrstyrda bilarna kör, skall utmärkas med band för att
undvika att publiken går rakt över banan eller i vägen för bilarna.
Scouterna och deras program kontrolleras ännu.
Inger försöker få tag i en överraskningsartist.
7. Staffansbladet 2014
Skolan har skickat in sitt material till Staffansbladet.
8. Bollplanket
Bollplanket är grundmålat och Tommy har skaffat målfärgerna.
9. Skolans hälsning
Skolans hälsning om bokstipendierna diskuterades redan i punkt 2.
10. Övriga ärenden
Helsingfors stads inbesparingar och åtgärder inför nästa skolår diskuterades.
Barnens trygghet i skolan oroade och det planerades att Hem och Skola ska
kontakta moderföreningen Hem och Skola ska kontaktas, ifall de skulle ha
möjlighet att undersöka om de planerade sparåtgärderna är lagstridiga.
11. Mötet avslutas
Mötet avslutades cirka kl. 19.50.
Download