om bredbandstelefoni

advertisement
om bredbandstelefoni
1
I
Om bredbandstelefoni
GRAFISK FORM: Gandini Forma - Karin Gandini
FOTO: Pernille Tofte TRYCK: Lenanders Grafiska AB
OM BREDBANDSTELEFONI
och andra nya sätt att ringa
I dag finns det flera olika alternativ när du vill ha fast telefoni, det vill säga telefoni
som är fast ansluten i till exempel din bostad. Förutom att du kan få telefoni genom
det vanliga telenätet kan du numera även få det genom din bredbandsanslutning,
till exempel via ADSL, kabel-TV- eller fibernät. Dessa nya sätt att ringa kallas ofta
bredbandstelefoni, IP-telefoni eller Internettelefoni. I denna broschyr använder vi
för enkelhets skull termen bredbandstelefoni.
Det finns en del saker som du bör tänka på om du funderar på att välja bredbandstelefoni. I den här broschyren svarar vi på följande frågor:
■
Hur kan jag ringa med bredbandstelefoni?
■
Vem kan ringa med bredbandstelefoni?
■
Varför välja bredbandstelefoni?
■
Vad ska jag tänka på om jag vill ha bredbandstelefoni?
■
Hur kan jag jämföra priser?
■
Vad gör jag om det blir problem?
■
Var kan jag få mer information?
Om bredbandstelefoni
I
3
HUR KAN JAG RINGA MED BREDBANDSTELEFONI?
Bredbandsstelefonin kan se ut på många olika sätt. En vanlig lösning är att du får en liten
dosa mellan bredbandsuttaget och telejacket som gör att du kan använda din vanliga
telefon. Det finns också lösningar där du genom att använda ett program till din dator
och ett headset eller en speciallur till datorn kan ringa via Internet. Sedan finns det lösningar som gör att du med ett program på din dator kan prata över Internet med andra
som är uppkopplade med samma program, men information om denna sortens telefoni
ingår inte i den här broschyren.
VEM KAN RINGA MED BREDBANDSTELEFONI?
För att kunna ringa på de här nya sätten måste du ha en bredbandsanslutning, till
exempel ADSL via det vanliga telenätet eller bredbandsanslutning via kabel-TVnätet. De flesta leverantörer erbjuder endast telefonitjänster till dig som redan har
tillgång till deras nät, men det finns även fristående alternativa telefonitjänster.
4
I
Om bredbandstelefoni
Om bredbandstelefoni
I
5
VARFÖR VÄLJA BREDBANDSTELEFONI?
Kostnader
Största fördelen med att ringa via olika datanät är att det kan bli betydligt billigare
än att ringa via telenätet på vanligt vis. Du kan få lägre samtalspriser, både inom
Sverige och för utlandssamtal.
Månadsavgiften för anslutningen är också normalt sett lägre än för en vanlig
anslutning till det fasta nätet. Tänk dock på att du måste betala för till exempel din
bredbandsanslutning, även om vissa leverantörer erbjuder telefoni fristående från
bredbandstjänsten.
En annan fördel är att du kan säga upp ditt fasta telefonabonnemang och endast
ringa via andra nät såsom bredbandsnät eller kabel-TV. Men om du använder
någon variant av xDSL som bredbandsuppkoppling, till exempel ADSL, kan du i
vissa fall vara tvungen att ha kvar ditt telefonabonnemang. Kontrollera alltid med
ditt telebolag och din eventuella bredbandsleverantör innan du säger upp det fasta
telefonabonnemanget.
Flyttbar telefoni
Det finns telefonilösningar som innebär att du kan ta med dig telefonitjänsten och
ansluta den genom bredband till Internet, till exempel när du är på resa. Detta är
framförallt möjligt om du har en telefonilösning genom din dator. Vissa leverantörer
erbjuder detta som enskild tjänst eller som komplement till deras fasta telefonitjänst.
6
I
Om bredbandstelefoni
Möjliga tilläggstjänster
Nya tilläggstjänster håller på att utvecklas inom bredbandstelefoni och andra nya
sätt att ringa. Flera tjänster handlar om tal, bild och text och ligger därmed utanför
de tjänster som finns inom den traditionella telefonin. Fråga leverantören vilka
tjänster just den har.
VAD SKA JAG TÄNKA PÅ OM JAG VILL HA
BREDBANDSTELEFONI?
Jämför priser
Det är viktigt att jämföra totalkostnaden för bredbandstelefonin med den för vanlig
fast telefoni, speciellt om du ringer utlandssamtal där vissa operatörer har låga priser.
Även abonnemangskostnaden för bredbandstelefoni ska förstås vägas in, samt om
det går att säga upp det traditionella fasta telefonabonnemanget. Läs mer om hur du
gör för att jämföra priser och avtalsvillkor i avsnittet “Hur kan jag jämföra priser?”.
Nummer och tilläggstjänster
Vissa leverantörer erbjuder dig att ta med ditt gamla telefonnummer till ditt nya
abonnemang. Men alla erbjuder inte detta, så prata med just din leverantör om
reglerna kring flytt av nummer.
Fråga leverantören om nummerpresentation, olika spärrfunktioner och plustjänster
fungerar. Alla leverantörer erbjuder inte alla dessa tjänster.
Om bredbandstelefoni
I
7
Ställ också frågor till leverantören om hur de garanterar överföringskvaliteten i nätet.
Fråga om du kan använda telefonen samtidigt som du surfar eller skickar e-post.
Strömförsörjning
Bredbandstelefonin är beroende av strömförsörjning. Vid strömavbrott går det inte
att ringa, om det inte finns reservsystem som kan ersätta den ordinarie strömförsörjningen. Vanlig fast telefoni är inte lika känslig för strömavbrott eftersom
elförsörjningen sker via telenätet.
Nödsamtal
En annan fråga du bör ställa till leverantören innan du väljer att gå över till bredbandstelefoni är om det går att ringa 112 till SOS Alarm och om de i så fall kan se
varifrån du ringer. Om din tjänst är flyttbar, se ovan, och du kan ringa 112, kan
SOS Alarm inte avgöra var du ringer ifrån. Detta behöver du veta, så att du tydligt
kan meddela SOS Alarm var du befinner dig vid ett nödläge.
Förval fungerar inte
Du kan inte göra förval, det vill säga ringa dina samtal genom ett annat telebolag,
om du har bredbandstelefoni, utan då ringer du alltid med leverantören av din
bredbandstelefoni.
8
I
Om bredbandstelefoni
Texttelefoner och andra speciella terminaler
Använder du till exempel en texttelefon, ett trygghetslarm eller ett telefonmodem är
det inte säkert att denna utrustning fungerar om du byter till bredbandstelefoni, eller
annat nytt sätt att ringa. Fråga leverantören innan du byter om exempelvis analog
texttelefoni fungerar i deras nät och vilka krav som ställs för att det ska fungera. Fråga
även om det går att ringa samtal via förmedlingstjänsten för texttelefoni, som Postoch telestyrelsen upphandlar.
Ljudkvalitet
Det är inte säkert att alla leverantörer av bredbandstelefoni erbjuder samma ljudkvalitet. Ljudkvaliteten kan vara särskilt viktig för dig som har en hörselnedsättning,
eller som ofta ringer i en bullrig miljö. Fråga därför leverantören om ljudkvaliteten.
Hemligt nummer
Om du har hemligt nummer hos ditt tidigare telebolag måste du begära att få
hemligt nummer även hos den leverantör du byter till. Ta noga reda på om din nya
leverantör erbjuder detta innan du byter.
Granska avtalet
Innan du ingår ett avtal, granska det noga. Du bör särskilt titta på hur långa bindningstider som gäller, vad som händer om du säger upp avtalet innan bindnings-
Om bredbandstelefoni
I
9
tiden gått ut, vilken ersättning du har rätt till om tjänsten du köpt inte fungerar
och vilken service och support som du har rätt till.
Skriftligt avtal
Ett råd är att endast ingå skriftligt avtal, även om muntliga avtal gäller. Om du har
skriftligt avtal är det lättare för dig om du får problem med telebolaget.
Många telefoni- och IT-tjänster säljs genom telefonförsäljning. När du köper tjänster
via telefon bör du be om säljarens namn och att få telefonnummer och adress till
säljaren (kundtjänst) om du har följdfrågor eller vill ångra ditt köp. Be också om
att få information om ångerrätten, som innebär att du har rätt att ångra ditt köp
inom 14 dagar om du köper varor och tjänster via Internet, telefonförsäljning och
hemförsäljning.
HUR KAN JAG JÄMFÖRA PRISER?
Det är bra att jämföra priser och andra avtalsvillkor som till exempel bindningstid
innan du bestämmer dig. Så här kan du göra:
Använd Internet, gå till www.telepriskollen.se som drivs av Post- och telestyrelsen
och Konsumentverket. Där finns prislistor, information och tjänster för att jämföra
priser för fast telefoni, mobiltelefoni och Internet. Har du inte tillgång till Internet
hemma så finns det ofta på bibliotek eller hos din konsumentvägledare.
Du kan också kontakta de leverantörer du är intresserad av och göra en egen
jämförelse.
10
I
Om bredbandstelefoni
VAD GÖR JAG OM DET BLIR PROBLEM?
■ Om du får problem med din leverantör, till exempel får en felaktig räkning eller
att din telefoni inte håller den kvalitet som ni avtalat om bör du i första hand
kontakta leverantören för att reda ut detta.
■ Om du inte kan komma överens med din leverantör kan du kontakta
konsumentvägledningen i din kommun för att få praktisk hjälp att driva
ditt klagomål vidare.
■ Om det inte finns någon konsumentvägledare i din kommun, eller om du inte får
den hjälp du behöver, kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (ARN).
De kan pröva vissa tvister. Om inte heller ARN kan hjälpa till kan du vända dig
till allmän domstol.
■ Om du tycker att leverantören inte följer avtalsvillkoren eller om du tycker att
avtalsvillkoren är oskäliga kan du kontakta Konsumentverket.
■ Post- och telestyrelsen vill gärna få information om problem på tele-
marknaden. På www.pts.se/konsument finns en blankett som du kan fylla i
för att göra myndigheten uppmärksam på det problem du upplevt. Post- och
telestyrelsen kan dock inte ge dig praktisk hjälp med att driva eventuella tvister.
Om bredbandstelefoni
I
11
====
12
I
Om bredbandstelefoni
VAR KAN JAG FÅ MER INFORMATION?
Informationen i den här broschyren är
kortfattad. Mer information, frågor och
svar, tips och råd för tele- och IT-konsumenter finns på Post-och telestyrelsens
speciella konsumentwebbplats
www.pts.se/konsument. Där finns även
webbassistenten Pontus som svarar
direkt på dina frågor om telefoni och
Internet.
=
På www.pts.se finns det mesta du kan
vilja veta om såväl telefoni och Internet
som post- och radiofrågor. Här samlas
alla rapporter, beslut och andra dokument från Post- och telestyrelsen.
Besök också Telepriskollen,
www.telepriskollen.se, som är Post- och
telestyrelsens och Konsumentverkets
webbplats för prisjämförelser. Här kan
du jämföra priser på fast telefoni, mobiltelefoni och Internetuppkoppling.
Det finns fler broschyrer i samma serie
som denna, till exempel information om
telefoni, mobiltelefoni och bredband.
Allt informationsmaterial från Post- och
telestyrelsen är gratis och kan beställas
från www.pts.se, [email protected] eller via
telefon 08-678 55 00.
Konsumentverkets webbplats hittar du
på www.konsumentverket.se. Där finns
också en förteckning över alla konsumentvägledare i landet. Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se.
Om bredbandstelefoni
I
13
Om bredbandstelefoni
I
15
Box 5398, 102 49 Stockholm
Birger Jarlsgatan 16
TELEFON 08-678 55 00
FAX 08-678 55 05
E-POST [email protected]
WEBBADRESS www.pts.se
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
Download