Huvudvärks- och Migrändagbok

advertisement
Huvudvärks- och Migrändagbok
Det är viktigt att förstå ditt egna huvudvärks- och migränmönster. Det kommer
hjälpa dig att få svar samt tillåta dig och din läkare att bedöma dina symtom
och utveckla en behandlingsplan. Använd den här dagboken dagligen för att
anteckna så många aspekter som möjligt av din huvudvärk och migrän. .
Hur man fyller i dagboken
umren längst till vänster representerar datumet i månaden.
N
Kolumnen högst upp representerar vad du kommer följa varje månad.
l Anteckna varje dag du har huvudvärk eller migrän, varningstecken, utlösare
samt använt läkemedel vid anfallet.
l Var så specifik som möjligt med hjälp av anvisningarna i kalendern.
l
l
ND/0297/2014d Date of preparation: August 2014
Produced av Allergan.
Huvudvärks- och Migrändagbok
NamnMånad
DAG Huvudvärk
Svårighets­
eller migrän? graden på
(h/m)
anfallet/
smär­
tintensitet
(1= låg
10= hög)
Starttid
(m) morgon,
(e) efter­
middag,
(k) kväll,
(n) natt
Varak­
tighet
(antal
timmar)
Lokalisering
av smärta
(lista varje dag
var smärta
förekommer)
Utlösare (lista alla
tillämpbara)
(k) kaffe
(m) mat
(a) alkohol
Lättnad
(f) fysisk aktivitet
efter medicin­ (h) hormon­
eringen
förändringar
(om den
Annat (specificera)
tagits) (ja/nej)
Medicinering,
tid och dos
(om den
tagits)
Associerade symtom
(lista alla tillämpbara)
(i) illamående
(k) kräkningar
(ldk) ljudkänslighet
(lsk) ljuskänslighet
(v) behov av att vila
Annat (specificera)
Effekt på dagliga aktiviteter
Ytterligare noteringar
(lista alla tillämpbara)
(a) kunde inte arbeta eller gå till skolan
(k) kunde inte koncentrera mig under dagen
(f) kunde inte fullfölja dagliga uppgifter
(v) familjemedlem/vän var tvungen att
ändra sina planer
(a) var tvungen att ställa in eller avböja
sociala aktiviteter
(s) kunde inte sova/orsakade sömnstörningar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Produced av Allergan.
Glöm inte att diskutera din huvudvärk och migrändagbok med din läkare.
ND/0297/2014d Date of preparation: August 2014
Huvudvärks- och Migrändagbok
NamnMånad
DAG Huvudvärk
Svårighets­
eller migrän? graden på
(h/m)
anfallet/
smär­
tintensitet
(1= låg
10= hög)
Starttid
(m) morgon,
(e) efter­
middag,
(k) kväll,
(n) natt
Varak­
tighet
(antal
timmar)
Lokalisering
av smärta
(lista varje dag
var smärta
förekommer)
Utlösare (lista alla
tillämpbara)
(k) kaffe
(m) mat
(a) alkohol
Lättnad
(f) fysisk aktivitet
efter medicin­ (h) hormon­
eringen
förändringar
(om den
Annat (specificera)
tagits) (ja/nej)
Medicinering,
tid och dos
(om den
tagits)
Associerade symtom
(lista alla tillämpbara)
(i) illamående
(k) kräkningar
(ldk) ljudkänslighet
(lsk) ljuskänslighet
(v) behov av att vila
Annat (specificera)
Effekt på dagliga aktiviteter
Ytterligare noteringar
(lista alla tillämpbara)
(a) kunde inte arbeta eller gå till skolan
(k) kunde inte koncentrera mig under dagen
(f) kunde inte fullfölja dagliga uppgifter
(v) familjemedlem/vän var tvungen att
ändra sina planer
(a) var tvungen att ställa in eller avböja
sociala aktiviteter
(s) kunde inte sova/orsakade sömnstörningar
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
ND/0297/2014d Date of preparation: August 2014
Glöm inte att diskutera din huvudvärk och migrändagbok med din läkare.
Produced av Allergan.
Huvudvärks- och Migrändagbok
NamnMånad
DAG Huvudvärk
Svårighets­
eller migrän? graden på
(h/m)
anfallet/
smär­
tintensitet
(1= låg
10= hög)
Starttid
(m) morgon,
(e) efter­
middag,
(k) kväll,
(n) natt
Varak­
tighet
(antal
timmar)
Lokalisering
av smärta
(lista varje dag
var smärta
förekommer)
Utlösare (lista alla
tillämpbara)
(k) kaffe
(m) mat
(a) alkohol
Lättnad
(f) fysisk aktivitet
efter medicin­ (h) hormon­
eringen
förändringar
(om den
Annat (specificera)
tagits) (ja/nej)
Medicinering,
tid och dos
(om den
tagits)
Associerade symtom
(lista alla tillämpbara)
(i) illamående
(k) kräkningar
(ldk) ljudkänslighet
(lsk) ljuskänslighet
(v) behov av att vila
Annat (specificera)
Effekt på dagliga aktiviteter
Ytterligare noteringar
(lista alla tillämpbara)
(a) kunde inte arbeta eller gå till skolan
(k) kunde inte koncentrera mig under dagen
(f) kunde inte fullfölja dagliga uppgifter
(v) familjemedlem/vän var tvungen att
ändra sina planer
(a) var tvungen att ställa in eller avböja
sociala aktiviteter
(s) kunde inte sova/orsakade sömnstörningar
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ND/0297/2014d Date of preparation: August 2014
Glöm inte att diskutera din huvudvärk och migrändagbok med din läkare.
Produced av Allergan.
Download