anvisningar för vård hemma av patienter med hjärnskakning

advertisement
1 (1)
Instructions for the patient
Authors: nurses of the emergency unit
Accepted by: senior emergency unit physician
Patientanvisningar Eksote
ANVISNINGAR FÖR VÅRD HEMMA AV PATIENTER MED
HJÄRNSKAKNING
Vanliga symptom på hjärnskakning är lätt illamående, uppkastningar, huvudvärk och
minnesförlust om händelsen som orsakat hjärnskakningen.
ANVISNINGAR FÖR VÅRD HEMMA
Patienten får vara uppe redan första dagen.
Patienten ska väckas några gånger under den första natten.
Samtidigt ska kontrolleras att uppvaknandet är normalt och att svar på ställda frågor är sakliga.
Under de följande dagarna ska patienten oberoende av symptomen försöka leva så normalt
som möjligt.
Patienten kan äta och dricka normalt, men användning av alkohol är förbjudet (det påverkar
uppföljningen av symptomen).
Receptfria läkemedel kan användas som smärtstillande enligt anvisning, om inte läkaren har
gett andra anvisningar för medicinering.
OBSERVERA
Om personen som har fått hjärnskakning får kraftig huvudvärk eller kraftigt illamående,
huvudvärk/illamående som förvärras eller balansstörningar, eller börjar lida av förvirring eller
dåsighet ska jourpolikliniken på Södra Karelens centralsjukhus kontaktas (tfn 05-3525744).
Om lindriga symptom (jämför med symptomen ovan) pågår i över en vecka ska den egna
hälsostationen kontaktas.
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri
Kirjaamo
Valto Käkelän katu 3
53130 Lappeenranta
Vaihde 05 352 000
Faksi 05 352 7800
[email protected]
www.eksote.fi
Y-tunnus 0725937-3
Download