Illamående - Region Halland

advertisement
Illamående
Stadt Varberg 100422
Orsaker
• Strålning
• Läkemedel
– Cytostatika, opioider, NSAID, SSRI, digoxin m fl
• GI-problem
– ileus/subileus, gastrit/ulcus, lever-gallvägsproblem, förstoppning
•
•
•
•
•
•
Svampinfektion
Uremi
Högt intrakraniellt tryck
Oro-ångest
Smärta
Anticipation (betingning)
BEHANDLING
• Undanröj i första hand orsaken
– vid ileus överväg kirurgi eller stentar
• stimulera motiliteten med Primperan
• alt fasta, PPI, Sandostatin
–
–
–
–
–
–
behandla gastrit/ulcus
laxera vid förstoppning
flukonazol vid candidiasis
bisfosfonater vid hypercalcemi
högdos kortison vid hjärnödem
revidera medicinlistan
Behandling vid cytostatikautlöst illamående
• Skall förebyggas
• Använda metoder
– 5HT3-blockerare ex Ondansetron, Aloxi
– SubstP/Neurokinin1 blockerare - Emend
• ffa vid fördröjt illamående
– Primperan
– Kortison
– Anxiolytika
– Akupunktur
Behandling
• 5HT3-blockerare och Emend bör förbehållas behandling
av cytostatikautlöst illamående.
• Kortison är utmärkt adjuvans till de flesta antiemetika
• Om orsaken till illamåendet är oklart får man pröva med
olika varianter
• Betingat illamående svårt att påverka
• Tillgängliga preparat
–
–
–
–
Primperan
Postafen
Amosyt
Stemetil
Torecan
Haldol
Dridol
Scopoderm
Akupunktur har god effekt ibland
Download