Forskningsseminarium Prematura värkar -

advertisement
Forskningsseminarium
Prematura värkar kan ge viss huvudvärk, åtminstone vid
forskning på detta ämne!
Datum och tid: 14 november, klockan 13.00 - 14.00
Plats: Länssjukhuset i Kalmar,
konferensrum FoU-enheten/KTC, hus 2 plan 5
Maria Svenvik, specialistläkare på Kvinnokliniken, Länssjukhuset,
resonerar kring:
Prematura värkar - kan ge viss huvudvärk åtminstone vid forskning på
detta ämne!
Prematur förlossning är ett stort globalt problem. Tillståndet
omfattar dock många fenotyper och handläggningen sker dygnet
runt, vilket gör forskningsprojekt svåra att både planera och
genomföra.
Välkommen!
Download