Internetbanken företag

advertisement
Internetbanken företag
Möjligheternas internetbank
Välkommen till gränslösa
affärsmöjligheter
Med internetbanken står dörren till banken alltid
öppen för dig och företaget. Du når internetbanken
via alla datorer som har en webbläsare och internetuppkoppling - på kontoret, hos konsulten, hemma
och på hotell världen över. Det betyder att du kan göra
många av företagets bankärenden på tider och platser
som passar företagets verksamhet. Du har tillgång till
rätt information när du behöver den och möjlighet att
fatta snabba beslut oavsett vad klockan är eller var i
världen du befinner dig.
Med internetbanken har du en bra överblick över de
samlade affärerna, information i realtid och funktioner
som underlättar både det dagliga arbetet och stora
beslut. Perfekt för att sköta bankaffärerna både på
hemmaplan och på resande fot.
Välkommen in.
Ha kontroll över företagets
ekonomi
I internetbanken får du överblick över företagets ekonomi och utveckling, oavsett hur komplex den är. Internetbanken är en bra bas för att sköta företagets affärer
på ett flexibelt sätt. Flera användare inom företaget kan
ha behörighet till internetbanken, och som användare
kan du även hantera olika företag samtidigt.
Ekonomisk översikt
När du loggar in i internetbanken får du en
tydlig översikt över företagets och koncernens samtliga bankkonton, i svenska kronor
eller med utländsk valuta.
Se transaktioner och saldohistorik
Information om gjorda transaktioner sparas
i upp till 18 månader. På så sätt kan du söka
efter exempelvis en specifik transaktionstyp, ett datum- eller ett beloppsintervall.
Skapa kontogrupper
Behöver företaget ett samlat saldo
eller samlad ränteinformation för konton
i Sve­rige, i svenska kronor eller utländsk
valuta, kan du sammanställa alla konton i en
kontogrupp.
Ladda ner information på fil
Du kan spara ner all kontoinformation på
fil, om du exempelvis behöver bearbeta
uppgifterna i företagets ekonomisystem.
Välj själv ett filformat som passar företagets system.
Skapa och analysera rapporter
I internetbanken finns det möjlighet att
skapa rapporter till exempel saldo- och
ränterapporter för de transaktioner och
uppgifter som finns på företagets konton
eller på de kontogrupper som skapats.
Avisering av ankommande
betalningar
Ankommande bankgirobetalningar visas
i internetbanken, som ett alternativ till
avisering via post och fil. Du får tillgång till
informationen en dag tidigare i internetbanken än via post.
Kortöversikt
Du får snabbt överblick över företagets
bankkort, som tillgängligt belopp, gjorda
transaktioner och eventuella kortkrediter.
Placera
Företaget har tillgång till aktiehandel och
olika sorters placeringsalternativ i internetbanken. Här ser du företagets konton
och placeringar och du får en överblick över
kapitalets totala värde, tillgängligt belopp
och värdeförändringar.
Låna
Du kan på ett överskådligt sätt se företagets lån med aktuell skuld, aktuell ränta,
nästa amorteringstillfälle och historiska
avier.
Funktioner som underlättar dag efter dag
Vår målsättning är att underlätta din och företagets
vardag. Därför är internetbanken enkel att använda.
Här hittar du flera praktiska funktioner som du kan använda för företagets likviditetshantering.
Betalningar
Betala företagets fakturor i internetbanken.
Vi bevakar att mottagaren får sina pengar
på förfallodagen.
Överföringar
Gör överföringar i internetbanken till
samtliga Swedbank- och Sparbankskonton.
Överföringen når mottagaren samma dag.
Du kan också göra överföringar till andra
svenska banker i internetbanken.
Utlandsbetalningar
I internetbanken hanterar du företagets affärer över hela världen. Du gör enkelt olika
typer av utlandsbetalningar som till exempel EU-betalning och expressbetalning.
Lönelista
Med tjänsten lönelista fyller du i och skickar
iväg löneunderlag elektroniskt till banken.
Alla medarbetare läggs upp i ett mottagarregister oavsett vilken bank de har konto
i, sedan sköter du lönerna när som helst
under månaden.
Filöverföring
Du skickar betalningsfiler som leverantörsbetalningar, utlandsbetalningar och
löner på ett säkert sätt, från företaget via
internetbanken. Du skapar filerna i ekonomisystemet och skickar dem vidare till
mottagaren via internetbanken.
En dynamisk bank
För företag med krav på avancerade funktioner och
banktjänster presenteras nedan några tillvalstjänster
som kompletterar basutbudet i internetbanken.
Koncernkontohierarki
I internetbanken får du en översikt över företagets samtliga koncernkonton och
underkonton.
Kontoutdrag från bank i utlandet
Har företaget konto i en utländsk bank kan du välja att få kontoutdragen direkt i
internetbanken.
Begäran om överföring till utlandet
Begäran om överföring till eller från utlandet, MT101, kan när som helst registreras i
internetbanken, vare sig det rör Hemtagning, Crossborder/Internationella eller Domestic/Lokala betalningar.
Återredovisning på fil
I internetbanken kan du hämta återredovisning elektroniskt från Bankgirot. Den presenteras
antingen i PDF-format eller i format för importering till företagets reskontraprogam.
Analysverktyg
Med analysverktyget skapar du anpassade rapporter efter företagets specifika behov med
uppgifter som externa och interna upplupna räntor, internlimiter, insättningar och uttag
samt saldo. Alla koncernens konton kan ingå och räknas om till en basvaluta.
e-bokföring
Företagets bokföring sköts enkelt och effektivt i internetbanken. e-bokföring är ett komplett
bokföringsprogram som är kopplat till företagets bankkonto och som du anpassar efter företagets behov. Du kan till exempel fakturera med reskontra.
Inköp med Lessmore
Genom att använda Swedbanks inköpstjänst Lessmore tar du del av rabatter på olika produkter och tjänster som till exempel kontorsmaterial, telefoni, bredband och hotell.
För mer information om internetbankens tillvalstjänster gå in på swedbank.se/foretag.
Finstilt men bra att veta
Adressen till internetbanken är swedbank.se*
Säkerhet i internetbanken
Lägg in adressen som ett bokmärke i den dator du
Säkerhetssystemet i internetbanken består av flera
använder. Du kommer först till bankens hemsida. Där
delar för att ge maximal säkerhet. Brandväggar
finns en länk som heter Logga in.
kallas de digitala bankvalv vi har runt datasystemen.
För att kunna använda internetbanken behöver du:
- en internetansluten dator
- en webbläsare/browser, på swedbank.se/internet* ser du våra rekommendationer. Kontrollera att
programmet godtar cookies och Java-script. Cookies
är en funktion som gör att servern kan identifiera dig
och din dator, den gör att dialogen mellan din dator
och internetbanken blir ännu säkrare. Java-script används bland annat för våra hjälpsidor. Oftast är dessa
alternativ redan förvalda i webbläsaren.
Förbindelsen mellan din dator och våra webbservrar
är krypterad, vilket gör att ingen annan kan se den
information som skickas mellan dig och banken. Den
personliga id-metoden, till exempel säkerhetsdosan
med din egen kod är ytterligare ett sätt att garantera att det är just du som loggar in.
Vi följer kontinuerligt med i utvecklingen av säkerhetslösningar för att alltid ha en hög säkerhetsnivå. Kom ihåg att den id-metod du använder till
internetbanken är en identitetshandling och att
Svar på de vanligaste frågorna
tillhörande kod ska vara skyddad och absolut inte
Gå till swedbank.se/foretag, klicka på internet och
avslöjas för någon - inte ens för banken. Både vi som
telefontjänster och välj Kontakta oss. När du är
bank och du som kund ansvarar för att internettra-
inloggad får du samma information genom att välja
fiken ska kunna ske så säkert som möjligt. Läs mer
Kontakta oss i menyn.
om bankens ansvar och ditt ansvar på swedbank.
Tips och råd
se/sakerhet*.
På bankens hemsida swedbank.se/foretag hittar du
inspiration för hur du till vardags bäst sköter företa-
*Sparbankerna kan ha andra adresser, telefonnum-
gets ekonomi och information som hjälper dig att ta
mer, tjänster och priser. Kontakta din bank för mer
kloka långsiktiga beslut.
information.
Ring internetbankens kundtjänst
Ring 0771- 97 75 12, öppet alla vardagar 07-23. Du
kan även skriva till oss när du är inloggad i internetbanken, på startsidan i menyn Kontakta oss.
Vill du veta mer? Besök oss på swedbank.se*,
kontakta internetbankens kundtjänst på telefon
0771-97 75 12, öppet alla veckodagar 07-23 eller
företagets rådgivare på kontoret.
*Observera att vissa Sparbanker kan ha andra webbadresser än de som anges här.
Kontakta din bank för mer information.
FEBR. 2008 Art. nr 74117542
Välkommen in.
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

organsik kemi

5 Cards oauth2_google_80bad7b3-612c-4f00-b9d5-910c3f3fc9ce

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards