Läs mer - BizWizard

advertisement
”En del av våra företagskunder har vi ingen praktisk möjlighet att träffa och där är
mailutskicken en extremt viktig kanal för
att vi ska nå ut med viktig information.”
Staffan Ström
Chef Företagsmarknad
Inga postala
kurskataloger längre
Alecta började redan 2002 att skicka nyhetsbrev till sina företagskunder med
hjälp av en extern leverantör. Men från mars 2007 produceras och skickas all
e-postmarknadsföring av Alecta själva och de använder - BizWizard.
Eva Sandberg är en av dem som arbetat med att lägga
grunden för Alectas arbete i BizWizard. Hon är systemansvarig och ansvarar för helheten, det vill säga ser till
så att systemet är uppsatt på ett korrekt sätt med fungerande mallar, formulär, behörighets-inställningar och allt
som gör det dagliga arbetet för redaktörerna så smidigt
som möjligt.
– När vi skulle ta hem hela processen började vi med att
se oss om på marknaden. Vi hade redan Caesar som
CRM-system och efter tips från leverantören om att BizWizard var bra för e-postmarknadsföring och dessutom
kunde integreras med Caesar, blev detta avgörande för
vårt val, berättar Eva.
CRM-integration
Förra året genomfördes integrationen mellan Caesar och
BizWizard. Idag väljs målgrupperna för de olika maiEva Sandberg, systemansvarig BizWizard och
lutskicken ut i Caesar och förs sedan över till BizWizard i Staffan Ström, chef Företagssmarknad.
form av mottagarlistor. När sedan utskicket är gjort, förs de
viktigaste delarna av statistiken tillbaka till Caesar så att den blir tillgänglig för alla på Alecta,
till exempel för personalen på Kundtjänst.
– En och samma person kan nu skapa hela produktionsflödet. För till exempel en kursinbjudan till Örebro väljer vi målgrupp utifrån postnumner, tankar ur målgruppen från Caesar och
direkt in i BizWi¬zard, hämtar rätt mall och gör utskicket. Färdigt!
Från små till stora kunder
Gruppen Företagsmarknad, med Staffan Ström som chef, består av 18 personer som sitter
på 6 orter i Sverige. De ansvarar för att tillsammans hålla en bra dialog med Alectas 30 000
företagskunder. Kunderna har olika profiler – från små enmansföretag till Sveriges största
företag som exempelvis Astra, Ericsson och Scania.
– Att kunna arbeta med dessa olika kunder ställer naturligtvis krav på vår flexibilitet och kreativitet. En del av företagen har vi ingen praktisk möjlighet att träffa och där är mailutskicken
en extremt viktig kanal för att vi ska nå ut med viktig information, säger Staffan.
Anpassa innehåll efter målgrupp
En annan utmaning är att målgruppsanpassa informationen i nyhetsmailen. Beroende på
om mailet går till VD, personalchef eller ekonomichef så behöver innehållet vara anpassat
till mottagaren. Ett faktum, som inte gör det till en enkel uppgift, är att många mindre och
ibland mellanstora företag har en och samma person för alla befattningar.
Med hjälp av BizWizards kommande modul One-to-One hoppas Alecta kunna hantera målgruppsanpassningen så att varje artikel i nyhetsmailet får en taggning och mottagaren ett
skräddarsytt innehåll.
Uppföljning och analys – en del av jobbet
Alecta jobbar mycket med uppföljning och analys av BizWizards statistik. Varje termin görs
en övergripande analys för att se vad som triggar mottagarna att klicka och vad händer efter
klicket. Alecta använder analysverktyg WebTrends och får där en bild av vad som är intressant för kommande utskick.
Analysen har lett till att allt färre avanmäler sig från nyhetsmailen. Avanmälningsnivån ligger
idag långt under 1 procent per utskickstillfälle och öppningsgraden ligger på 40-50 procent.
– Ännu bättre är det när vi har kursplatser kvar som vi vill fylla. Då segmenterar vi utskicken
väldigt tajt och uppnår öppningssiffror på upp till 70 procent. Det spelar ingen roll att kanske bara 80 personer får ett sådant utskick. Vi fyller kursen och slipper stå med en halvfull
lokal, säger Staffan Ström.
Kursutvärderingar som uppskattas
Efter kursen får alla deltagare ett mail med en länk till en utvärdering i BizWizard. På så sätt
har Alecta all statistik samlad på ett ställe, från det att man anmäler sig till det att man tycker
någonting. Bra för dem som jobbar med kurserna.
– En av våra kursledare, Christine, skickar själv ut en inbjudan till låt säga en kurs i Örnsköldsvik. Hon åker till Örnsköldsvik och håller kursen. Sedan åker hon hem, skickar ut
utvärderingen och tar själv emot svaren. Ofta ringer vi också upp de som svarat och tackar.
Ibland ber vi dem att berättar mer om vad de saknat och så vidare. Det är väldigt uppskattat
av kunderna.
När det gäller Alectas kurser har man helt slutat att trycka och skicka ut kataloger och
inbjudningar med post. Allt sköts via BizWizard. Det spar mycket pengar och följer Alectas
miljöstrategi. Det ger också ett utfall som är överlägset det resultat som tidigare uppnåddes
med postala utskick.
Fakta:
Alecta förvaltar 430 miljarder i tjänstepensioner åt 1,8 miljoner privatpersoner och 30 000
företagskunder. Sedan starten 1917 har Alecta varit specialister på tjänstepension. Tack vare
lång erfarenhet, långsiktighet och stabil förvaltning kan Alecta erbjuda tjänstepension med
god avkastning och låga avgifter. Alecta är ett ömsesidigt bolag vilket betyder att det ägs av
sina kunder och att allt överskott går direkt tillbaka till kunderna.
Kontaktpersoner:
Staffan Ström
Eva Sandberg
Läs mer om BizWizard och andra kunders erfarenhet av BizWizard på www.netoptions.se
www.netoptions.se
Netoptions Gbg Barlastgatan 2 414 63 Gbg 031 - 85 01 90
Netoptions Sthlm St Eriksgatan 117 113 43 Sthlm 08 - 441 18 70
Download