Funktionsväggar Väggtyp Konstruktionsdetaljer Anmärkning

advertisement
Funktionsväggar
Arkivväggar
Datablad 3.2.6:101
Väggtyp: Dataarkiv
Exempel på utformning av konstruktioner kring arkivlokaler enligt Riksarkivets författningsamling RA-FS
1997:3
Utsida arkiv
Insida arkiv
3.2
Konstruktionsdetaljer
Väggtyp
1.
2.
3.
4.
Arkiv EI 120 (55/85 dataförvaring).
Skydd mot brand: 120 minuter, temp 55°C.
Rel fuktighet: max 85%.
Skydd mot fukt och vatten: Plastfolie.
Skydd mot skadegörelse, tillgrepp etc: 1 alt 2 mm stålplåt
i skyddsklass 2 resp 3 (SSF 200:3).
Skydd mot magnetisk påverkan: Magnetiska databärare
ska skyddas. Regelstomme, stålplåt och ev stålinredning
potentialjordas (separat).
Max vägghöjd: 3,4 m.
15,4 mm Gyproc GFE 15 Protect F Ergo
1 alt 2 mm stålplåt
15,4 mm Gyproc GFE 15 Protect F Ergo
Regelstomme Gyproc GFR 45 DUROnomic,
c 450 mm
5. 45 mineralull
6. 30 brandboard/skiva min 140 kg/m3
7. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
8. Regel Gyproc XR 70 alt
Gyproc ER 70, c 450 mm
9. 70 mm mineralull
10. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
11. Plastfolie, 0,2 mm PE-folie
12. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
Anmärkning
Ventilationskanaler genom arkivet bör undvikas. Anslutande väggar och bjälklag av betong kan behöva
tilläggsisoleras (brandkonsult bör anlitas). Extra omsorg
bör läggas på rökgastätning vid väggens anslutning
mot tak.
246
Gyproc Handbok 8 – Gyproc Projektering
Funktionsväggar
Arkivväggar
Datablad 3.2.6:102
Väggtyp: Pappersarkiv
Exempel på utformning av konstruktioner kring arkivlokaler enligt Riksarkivets författningsamling RA-FS
1997:3
Utsida arkiv
Insida arkiv
3.2
Konstruktionsdetaljer
Väggtyp
1.
2.
3.
4.
Arkiv EI 120 (70/85 pappersförvaring).
Skydd mot brand: 120 minuter, temp 70°C.
Rel fuktighet: max 85%.
Skydd mot fukt och vatten: Plastfolie.
Skydd mot skadegörelse, tillgrepp etc: 1 alt 2 mm stålplåt
i skyddsklass 2 resp 3 (SSF 200:3).
Max vägghöjd: 3,4 m.
15,4 mm Gyproc GFE 15 Protect F Ergo
1 alt 2 mm stålplåt
15,4 mm Gyproc GFE 15 Protect F Ergo
Regelstomme Gyproc GFR 45 DUROnomic,
c 450 mm
5. 45 mineralull
6. 2 x 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
7. Regel Gyproc XR 70 alt
Gyproc ER 70, c 450 mm
8. 70 mm mineralull
9. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
10. Plastfolie, 0,2 mm PE-folie
11. 12,5 mm Gyproc GNE 13 Normal Ergo
Anmärkning
Ventilationskanaler genom arkivet bör undvikas. Anslutande väggar och bjälklag av betong kan behöva
tilläggsisoleras (brandkonsult bör anlitas). Extra omsorg
bör läggas på rökgastätning vid väggens anslutning
mot tak.
Gyproc Handbok 8 – Gyproc Projektering
247
Download
Random flashcards
Ölplugg

1 Cards oauth2_google_ed8be09c-94f0-4e6a-8e55-87a3b14a45db

Fysik

46 Cards oauth2_google_97f6fa87-d6cd-4ae9-bcbf-0f9c2bb34c13

Create flashcards