Hon fascineras av kraften i kedjan - Office IT

advertisement
N YA V D : N
Hon fascineras av
kraften i kedjan
Lotta Widorson Lassfolk är branschprofilen som ska leda Office IT-Partner mot tillväxt och
ökad lönsamhet som ny vd. Hon har aldrig haft ett normalt jobb, hävdar hon. Alla uppdrag
under hennes 25-åriga karriär har handlat om att skapa tillväxt och driva lönsamhet.
TE X T H ENR I K R ÅD M AR K
L
har
kommit till Office IT-Partner-kedjan för
att göra just det. Hon tog över vd-rollen
efter Mia Irborg den 24 april och målet och
ambitionen är glasklara. Kedjan ska bli ännu
större, starkare och ett ännu bättre stöd för små
och medelstora företag och offentliga aktörer.
Ett av skälen till att hon fick jobbet var just
att hon har lång och bred erfarenhet av att driva
och utveckla såväl mindre som större organisationer i it-branschen, säger Stefan Nilsson,
marknadschef på Office IT-Partner och tidigare
tillförordnad vd.
O T TA W I D O R S O N L A S S F O L K
S TA R K A L O K A L A K R A F T E R
Lotta lockas inte bara av själva uppdraget utan
också av kedjans själva karaktär, med många
kontor över stora delar av landet.
– En av våra främsta styrkor är något så
enkelt som en stark kraft lokalt där allt fokus
ligger på att vara en partner till våra kunder och
utveckla deras affär med teknik.
– Utöver det har vi en nationell styrka i vårt
huvudkontor som säkerställer att vi har de
muskler som behövs för att ha rätt relationer
med de stora tillverkarna, för att ge våra kunder
bästa lösningarna till rätt pris, säger hon och
lägger till att huvudkontorets uppgift är att
sprida information, affärsutveckla och effektivisera kedjans arbete.
Hon har uppenbarligen redan en tydlig bild
av Office IT-Partner, trots att det i skrivande
stund bara är fyra dagar sedan hon satte sig
i vd-stolen. Fast metaforen passar förvisso
inget vidare. Lotta är inte en person som sitter
särskilt mycket. Hon beskriver sig själv som
energisk och pigg, egenskaper hon kommer att
få stor nytta av.
– En av mina första utmaningar blir att hinna
prata med så många som möjligt den första
tiden. Jag skulle helst hinna med 200 personer
de första veckorna, säger hon och ler.
Varför är du rätt person att leda Office
IT-Partners utveckling?
– Jag är bra på att hitta det som verkligen
betyder något, på att formulera mål och få alla i
organisationen att förstå dem och också förstå
vad var och en behöver göra.
– Men det är ingen rocket science, det handlar om kommunikation.
4 O F F I C E I T- PA R T N E R
Det handlar faktiskt också om att våga säga
nej, lägger hon till.
– För att kunna ägna delar av min och vår
tid på att förflytta oss så behöver vi också sluta
göra vissa saker, eller åtminstone spendera
mindre tid på vissa aktiviteter.
BRED BAKGRUND
Lotta kommer närmast från Atea där hon var
affärsområdeschef under fem år. Dessförinnan
jobbade hon nio år på Microsoft och sedan på
Knowit, där hon byggde upp ett nytt affärsområde.
Vilka utmaningar ser du att Office ITPartners kunder står inför?
– Det är ju en otrolig transformation alla
befinner sig i just nu i och med digitaliseringen.
Även om det blivit ett lite slitet begrepp vid
det här laget innebär det att allting förändras.
Inköpsmönster, kundbeteenden – ingenting ser
ut som för fyra-fem år sedan. Det är något alla
måste kämpa med i både stort som smått.
Sedan konstaterar hon att ”är det någon gång
man behöver ett strategiskt partnerskap med
sin it-leverantör är det nu”.
O M L O T TA W I D O R S O N L A S S F O L K
AKTUELL: Ny vd för Office IT-Partner.
BOR: Gävle.
FAMILJ: Maken Markus och sonen Timothy.
KARRIÄR: Alfaskop, Microsoft, Know IT, Atea.
GÖR PÅ FRITIDEN: Försöker bli starkare genom
att träna styrka, springa backintervaller
(på en bra dag med ett däck bakom).
Download