Till KarolinsKa insTiTuTeTs vänner

Nyhetsbrev december 2015
Till K aro linska Inst it u t e ts vänne r
Ny donation inom neurovetenskap
Birgitta och Sten Westerberg har nyligen donerat fem miljoner kronor till hjärnforskarna Eric Westman, som
forskar om Alzheimers sjukdom, och Johan Lundberg som forskar om depression vid Karolinska Institutet.
Donationen delas upp på fem år för att säkerställa projektens finansiering över en längre tidsperiod. ”Jag tycker
det är spännande hur snabbt kunskapen om hjärnan ökar och hur de insikter som generas med imageforskning
och datateknik kan användas för att bota eller lindra demens”, säger Sten Westerberg. Birgitta Westerberg är bl.a
intresserad av forskning kring depression, som drabbar var fjärde människa någon gång i livet. ”Att hitta nya, helst
okomplicerade metoder för att diagnosticera sjukdomen är en av mina förhoppningar på forskningen”, säger hon.
Hyllningsceremoni för Ingmar och Gunnar Jungner
Den 5 november hyllades Ingmar Jungner och hans framlidne bror Gunnar Jungner för deras insatser för Karolinska Institutet, både som forskare och som donatorer genom deras stiftelse Gunnar och Ingmar Jungners stiftelse för laboratoriemedicin. Stiftelsen har donerat en databas med provsvar från nästan 180 000 individer, som
möjliggör studier av metabola orsaker bakom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, cancer och andra kroniska sjukdomar, liksom fyra miljoner kronor till arbetet med databasen. Bröderna hyllades med en plakett placerad vid deras
tidigare labb, samt en ceremoni i närvaro av familj och kollegor.
Mekanisk hjärtklaffprotes bättre än biologisk
Frågan om vilken typ av klaffprotes som är bäst för relativt unga patienter som genomgår kirurgiskt byte av
aortaklaffen i hjärtat har diskuterats intensivt de senaste åren. Nu visar en ny studie att mekanisk klaffprotes har
längre hållbarhet och ökar chanserna till överlevnad jämfört med biologisk klaffprotes, vanligen från ko eller gris.
Resultatet kan få mycket stor betydelse för de ca 280 000 personer runt om i världen som genomgår kirurgiskt
byte av aortaklaffen varje år. Forskningen har letts av Ulrik Sartipy, docent vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi vid Karolinska Institutet och överläkare vid Thoraxkliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset
och finansierats bl.a. genom en donation från finansmannen Fredrik Lundberg.
Nytt test för prostatacancer kan ersätta PSA
Prostatacancer är Sveriges vanligaste cancerform och drabbar årligen runt 10 000 män, varav 2 500 dör. Idag
används ett så kallat PSA-prov för diagnostik, men testet har länge varit omdebatterat då det dels inte kan skilja
på farliga och ofarliga cancrar och dels missar vissa farliga cancertyper. Nu visar en ny studie, ledd av professor
Henrik Grönberg, att ett nytt test för prostatacancer kan ersätta PSA-provet och upptäcka farlig cancer tidigare.
Till följd av förbättrad diagnostik minskar antalet falsklarm och onödiga biopsier liksom förekomsten av underrespektive överbehandling av prostatacancer. Testet väntas tas i bruk redan under våren 2016. Läs mer i bifogat
pressmeddelande.
Var en del av framtidens medicinska genombrott
Med våra donatorers stöd når vi hela vägen fram. Vill du veta mer om hur
din gåva kan göra skillnad? Kontakta oss så berättar vi mer.
ki.se/donationer
Ny teknik belönas med entreprenörspris
Ulla och Ingemar Dahlbergs stiftelse donerade 2014 tre miljoner kronor till projektet ”Ny metod för tidig upptäckt av dyslexi” under ledning av Gustaf Öqvist Seimyr vid institutionen för klinisk neurovetenskap. Nu har
forskargruppen utvecklat en ny teknik som mäter ögonrörelser för att upptäcka läs- och skrivsvårigheter tidigare
än vad som sker idag, då diagnos ofta ställs i mellan- eller högstadiet. Genom det nystartade företaget Optolexia
hoppas man nu föra ut den nya tekniken i skolorna för att redan under de första skolåren fånga upp dyslektiker
och erbjuda dem rätt stöd. Optolexia utsågs nyligen till ”Framtidens entreprenör 2015” i en tävling arrangerad av
SvD och Carnegie.
Nytt nummer av Medicinsk Vetenskap
I en orolig värld är empatin en livräddande kraft. Men varför går den förlorad när vi behöver den som mest? Läs
om den senaste forskningen om empati och medkänsla i årets sista nummer av Medicinsk Vetenskap. I det här
numret berättar vi också om hur stamcellsforskningen tar steget från laboratoriet till patienterna, allt om Nobelpriset och forskare som forskar av personliga skäl.
Ny enhetschef för Development Office
Den 1 december tillträder Charlotte Köhler Lindahl som ny enhetschef och efterträder därmed undertecknad.
Charlotte kommer närmast från Stockholm International Water Institute, där hon är Senior Advisor – Strategic
Partnerships. Hon har dessförinnan lång erfarenhet från Folksam, bl.a. som Director International Affairs & Relations. Jag vill härmed också önska alla en god avslutning på året och å Development Office vägnar hoppas få se er
under 2016 hos oss på Karolinska Institutet i samband med våra seminarier eller andra aktiviteter.
Bästa hälsningar,
Johan Wallin
Chef, Development Office
Karolinska Institutet
Telefon: 073-712 13 87
E-post: [email protected]
ki.se/donationer
Detta nyhetsbrev ges ut av Development Office vid Karolinska Institutet
och utkommer med cirka fyra nummer per år. Vill du ändra eller avsluta
din prenumeration? Kontakta oss via [email protected].