Gör så här i ditt Hogia Small Office program för att:

Gör så här i ditt Hogia Small Office program för att:



Byta dator
Byta operativsystem (Windows) i en befintlig dator
Arbeta i 2 datorer (ej samtidigt)
I den ”gamla” datorn
1.
Ta säkerhetskopior i ditt Hogia Small Office program.
Det är viktigt att du använder programmets egna
funktion för säkerhetskopiering.
Det finns en guide för säkerhetskopiering om du är
osäker.
2.
Gör säkerhetskopian på en enhet som är flyttbar (om
du inte har tillgång till en server). Exempel på flyttbar
enhet: USB - minne, diskett, CD
I den ”nya” datorn
3.
Installera Hogia Small Office programmet med
installationsCD´n eller hämta programfilen från
Internet. (Hogia Small Office - supportsidan)
Glöm inte att lägga in Licensnyckeln. Även den kan du
hämta från supportsidan.
4.
Återkopiera den säkerhetskopia du gjorde i steg 1.
Det är viktigt att du använder programmets egna
funktion för återkopiering.
Det finns en guide för återkopiering om du är osäker.
Samtliga guider finns här: www.hogia.se/support