Tekniska Krav
Hogia rekommenderar följande generella krav på maskinvara och mjukvara för att få en väl
fungerande lösning med tillfredställande svarstider för produkterna – HogiaLön Plus, Hogia
Personal, Hogia Personal Business Manager (PBM), Hogia PBM Time & Project, Hogia PBM
Time & Attendance, Hogia PBM Travel, Hogia PBM Payslip och Hogia PBM Salary Report.
Observera att detta endast är rekommendationer. Beroende på volymer i systemet, antalet
samtidiga användare samt övriga installerade applikationer kan ytterligare resurser krävas.
Arbetsstation
Rekommenderade krav
•
Processor: 1 GHz
•
Internminne: 1 GB RAM-minne (32-bitars) eller 2
GB RAM-minne (64-bitars)
FINNISH/SWEDISH (Case insensitive, Accent sensitive,
Finnish_Swedish_CI_AS) samt att authentication ska vara satt
till Mixed mode, i övrigt skall installationskraven för SQL
Server uppfyllas parallellt med kraven ovan. Hur stort
hårddiskutrymme som krävs är helt avhängigt hur mycket
data som lagras. Ett riktvärde kan dock vara åtminstone 500
Mb per företag.
Nätverk
•
Hårddiskutrymme: 200 Mb
•
Microsoft Office version 2003 eller 2007
•
För arbetsstation skall samtliga komponenter följa
Windows Hardware Compatibility List som utfärdas
av Microsoft för respektive operativsystem. Server
Microsoft TCP/IP skall användas som nätverksprotokoll. För
det lokala nätverket rekommenderar vi en kapacitet på 100
Mbit/s. För externa användare (utanför LAN) rekommenderar
vi en Terminal Server/Citrix lösning med en bandbredd på
minst 2 Mbit/s eller mer för de externa användarna.
Terminal Server/Citrix
Rekommenderade krav
•
Processor: 2 GHz
•
Internminne: 2 Gb +10 Mb för varje samtidig
användare
•
Hårddiskutrymme: 2 Gb
•
För server skall samtliga komponenter följa
Windows Hardware Compatibility List som utfärdas
av Microsoft för respektive operativsystem.
Databas
Programmen som installeras i Terminal Server eller Citrix miljö
måste följa kraven för dessa system också parallellt med
kraven ovan. Hur mycket resurser respektive användare sedan
behöver på servern är helt avhängigt vilka program som i
övrigt skall köras. Vi rekommenderar att det åtminstone finns
+40 Mb RAM-minne per användare som skall köra HogiaLön
Plus samt +25 Mb RAM-minne per användare om Hogia
Personal skall användas.
Internet
För att kunna nyttja Hogias produkter på bästa sätt samt få ut
det mesta av ditt supportavtal så behöver du ha tillgång till
Internet och e-post.
SQL Server
Vi stödjer Microsoft SQL Server 2005, Microsoft SQL Server
2008 (observera att särskild licens krävs) och Microsoft SQL
Express Edition. orteringsordningen skall vara inställd på
Hogia HR Solutions AB, Hakenäs 444 28 Stenungsund, tel: 0303-688 50
e-post: [email protected], www.hogia.se/hrsolutions
Hogia
Hogia
Personal
Hogia
Personal
Webbrekrytering
Hogia
PBM
Employee
Hogia PBM
Time &
Attendance
/Project
Hogia
PBM
Salary
Reports
& Hogia
PBM
Payslip
Hogia
PBM
Travel
X X X X X X X X WINDOWSKLIENT-APPLIKATIONSSERVER
Operativsystem: Windows XP, Windows Vista,
Windows 7, Windows Server 2003, Windows
Server 2008
(32,64 bitar)
Microsoft Net Framework: 3.5 SP 1*
Inställningar: Sv inst som standard i
Windows Nationella inställningar
* avser samtliga Hogia PBM produkter.
HogiaLön Plus kräver Microsoft Net
Framework 2.0
WEBBKLIENT
Webbläsare: IE 7.0/8.0 eller Mozilla Firefox
3.5
Webbläsaren måste acceptera cookies och
Java-skript ska vara påslaget
Adobe Acrobat Reader: 7.0/8.0*
* avser samtliga Hogia PBM produkter
WEBBSERVER
Microsoft Internet Information Server: 6.0/
7.0
Microsoft Net Framework: 3.5 SP 1
Operativsystem: Windows Server 2003,
Windows Server 2008 (32, 64 bitars)
DATABAS
Microsoft SQL Server: version 2005 /2008
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OFFICEPAKET
Microsoft Office: version 2003/ 2007
X X X X X X ÖVRIGT
Databas
server ska
vara inom
samma
domän som
webbserver
Övrigt samtliga program
Om e-post funktion ska användas krävs anslutning till SMTP server för e-post kommunikation.
Hogia PBM produkterna kräver tillgång till HogiaLön Plus (Hogia Personal) databas
Krav
Lön Plus
KLIENT (HÅRDVARA)
Processor: 1 GHz
Internminne: 1 GB RAM-minne (32-bitars)
eller 2 GB RAM-minne (64-bitars)
Hårddiskutrymme: 200 Mb
Skärmupplösning: 1024x768
Nätverksprotokoll: Microsoft TCP/IP
För arbetsstation skall samtliga komponenter
följa Windows Hardware Compatibility List som
utfärdas av Microsoft för respektive
operativsystem.
SERVER (HÅRDVARA)
Processor: 2 GHz
Internminne: 2 Gb +10 Mb för varje
samtidig användare
Hårddiskutrymme: 2 Gb
Nätverksprotokoll: Microsoft TCP/IP
För server skall samtliga komponenter följa
Windows Hardware Compatibility List som
utfärdas av Microsoft för respektive
operativsystem.
ÖVRIGT – Webbprodukterna (PBM
produkterna)
Kräver tillgång
till Hogia
Personal
databas.
Hogia HR Solutions AB, Hakenäs 444 28 Stenungsund, tel: 0303-688 50
e-post: [email protected], www.hogia.se/hrsolutions