Hogia FastighetsLön
Hogia FastighetsLön är grunden till en effektiv och
enkel lönehantering för ditt företag.
För att du enkelt skall komma igång har vi anpassat
lönearterna och ackumulatorerna till just din bransch.
Lägg upp personuppgifter, lön, skatt och semester så är
du klar att göra din första lön.
Snabbt och lätt är du igång!
Du behöver inte tänka på ändringar i lagar och regler, det
tar vi hand om. Du uppdaterar bara din programvara med
en knapptryckning och får till gång till senaste
förändringarna och får samtidigt tillgång till en smidig
informationssökning.
Personal
Systemet sparar alla dina förändringar du gör på dina
anställda helt automatiskt. Det gör att du kan följa en
specifik anställds löneutveckling, förändringar i
sysselsättningsgrad mm över fler år.
I denna del av programmet kan du också enkelt utföra
retroaktiv löneberedning.
Löneberedningen är utformad för att vara så enkel som
möjligt. Exempelvis ligger alla lönearter som återkommer
varje månad kvar. Så slipper du ange dom igen. Du får
direkt upplysning om nettolön, bruttolön och skatteavdrag.
Bilförmånsberäkningen ger dig allt du behöver för att
hantera förmånsbilar. Du behöver veta vad det är för bil
sedan sköter systemet om bilkoder, värden per år, per
månad osv. Enklare kan det inte bli.
Traktamentesberäkningen räknar ut de annars så
krångliga ersättnigar och avdrag som man normalt har i
samband med inrikesresor. Och inte nog med att den
räknar ut ersättningen. Den för sedan in det på rätt
lönearter i beredningen!
Frånvarohantering upplevs av många som krångligt och
det håller vi med om. Därför har vi i vårt lönesystem
skapat en guide där du anger från och med och till och
med datum samt vilken frånvaro som är aktuell. Efter att
du gjort detta lägger systemet in alla lönearterna i
löneberedningen, och du har en komplett frånvaro
hantering utan att behöva räkna och fundera.
Semester har vi försökt underlätta så mycket vi kan då
detta också ingår i det område som många upplever som
krångligt. Utifrån de uppgifter om semester som du
registrerat på de anställda räknar programmet automatiskt
ut hur många dagar respektive person har tjänat in samt
vilken ersättning som skall utgå för semesterdagarna. När
du sedan lönebereder semester räknar systemet
automatiskt ned semesterdagarna så att du alltid har rätt
antal dagar på dina anställda. Om du tar ut en semester
skuld varje månad har du dessutom full kontroll över
företagets totala semesterskuld.
Projekthanteringen är en ovärderlig finess för dig som
arbetar i projektform. Här kan du hantera lönekostnader
och nedlagda timmar på dina projekt. Funktionen
samarbetar med löneberedningen vilket snabbar upp och
effektiviserar registreringen. I rapportdelen kan du sedan
ta fram alla nödvändiga underlag för uppföljning.
Bokföringsordern har vi förbättrat och gjort mer flexibel.
Du väljer om du vill ha ut en råbalans eller nettosalderad.
Dessutom kan du nu fördela de sociala avgifterna på
separata kostnadskonton. Välj om du vill ta ut en
sammanslagning av löner och sociala avgifter eller välj att
ta ut dem var för sig. Om du skapar en fil av bokföringsordern som du sedan importerar i ditt bokföringsprogram
får du tid att göra annat i stället för att stansa.
Skattedeklarationen tar fram underlag för arbetsgivaravgifter till din skattedeklaration som du sedan kan skicka
elektroniskt direkt till skatteverket. Filen kan även
importeras till Hogia Skatt Företag där du kan komplettera
med företagets momsuppgifter. På så sätt kan du lämna
en komplett skattedeklaration via Internet.
Egna rapporter är en speciell typ av rapport där du
väljer innehåll. Här är möjligheterna näst intill
obegränsade.
Här finner du också ytterligare färdiga rapporter som
exempelvis sjuklön, sjukfrånvaro, projektuppföljning,
semesterlöneunderlag.
Kopplingarna till andra system på marknaden kan
anropas av systemet. Exempelvis Excel, Word, Hogia
Skatt, Hogia Resa. Du kan också skicka vidare information
för vidare bearbetning i exempelvis redovisningssystem
och bokslut mm.
Rapporter i Hogia Fastighetslön.
Samtliga rapporter kan du få presenterat på bildskärmen,
skriva ut dem, skicka dem som e-post.
Som om inte detta var nog har vi också arbetat fram
tilläggsprodukter/tjänster för en om möjligt ännu mer
effektiv lönehantering.
PA-blanketter är tilläggsprodukten som hanterar dina
dokument som avser lön och personal. Här finns bla
anställningsavtal, arbetsgivarintyg, ansökan om
uppsägning och tjänstledighet, tidrapporter och mycket
mer.
Konsultation ger dig hjälp på plats. Det ger en bra start
och en trygghet för dig att få hjälp att komma i gång på
plats med ditt företag och ditt företags inställningar.
Utbildning ger dig möjligheten att snabbt lära dig
systemet och att träffa andra som arbetar inom samma
område. Vi har ett stort utbud av både allmänna och
datorbaserade kurser.
Frågeservice är en tjänst som är för dig som saknar
någon att bolla dina personal och lönefrågor med. Med
frågeservice kan du via fax eller e-post ställa frågor och få
svar senast nästföljande dag.
Kontrollbesiktning innebär att vi går igenom dina
inställningar i lönesystemet. Du får ett utförligt protokoll
med förslag till åtgärder.
Kostnadsfria nyhetsbrev inom personal och lön ger dig
möjligheten att alltid hålla dig ajour med området. Det är
helt kostnadsfritt och kommer en gång per vecka. Vi
tycker bara att det är rolig om vi kan dela med oss av våra
kunskaper så du behöver inte vara kund hos oss för att
prenumerera. För att starta en prenumeration går du bara
in på www.painfo.se och anmäler dig. Där hittar du också
intressanta artiklar och olika tjänster inom området.
Till slut vill vi tacka dig för ditt visade intresse för våra
produkter och för att du tog dig tid att läsa igenom detta
produktblad.
Om du vill komma i kontakt med oss gör du det på:
Telefon
E-post
031-733 00 00
[email protected]
Vi ser fram emot din kontakt!