Ekonomen som
rådgivare
Hogias ekonomiutbildningar vänder sig till dig som vill
utveckla din kompetens inom ekonomi och framförallt
redovisning. Vi erbjuder alltifrån grundläggande kurser
i Bokföring och Bokslut till våra distansutbildningar Diplomerad och Högre Redovisningsekonom, som tillsammans motsvarar 60 högskolepoäng.
Kunskap är lätt att bära
Analysera, budgetera och värdera
Utbildningens innehåll:
Ekonomen som rådgivare är en utbildning som ger dig praktiska kunskaper om hur du effektivt kan arbeta med ekonomistyrning, räkenskapsanalyser och avstämningar i samband med bokslut, samt att göra företagsvärderingar. I utbildningen använder vi programmet Hogia Analys med
Budget. Förkunskaper i programmet är inte nödvändiga.
• Företagsanalys (balans- och resultaträkning m m)
• Nyckeltalsanalys
• Simulering av ekonomiska scenarion
• Upprättande av balans- och resultatbudget
• Framtagande av likviditetsbudget
• Företagsvärderingar
• Analysrapporter i klartext
• Presentation av rapporter i Word och export till andra format
Du får lära dig att göra företags- och nyckeltalsanalyser, budget/simuleringar och ta ut rapporter som du har nytta av i samband med rådgivning och presentationer av ekonomiska utfall. Vi simulerar olika ekonomiska scenarion i ett övningsföretag. Med utgångspunkt från scenarierna
upprättar vi likviditetsbudgets som hänger ihop med balans- och resultatbudget. Teori varvas med gemensamma övningar i ett övningsföretag.
Lärare:
Ulf Nankler från BDO i Göteborg samt Ingemar Börjesson från
Hogia Redovisning & Revision AB.
Kursens längd
1 dag mellan kl. 09.00 och 16.00.
Kursavgift
4 900 kronor ex moms. I priset ingår dokumentation, lunch och kaffe.
Anmälan
Görs enklast på vår hemsida www.utbildning.hogia.se Det går även bra att använda talongen nedan och faxa till
oss på 0303-662 12 alternativt skicka in anmälan via e-postadressen [email protected]
Om- och
avbokningsregler
Kostnadsfri avbokning fram till 30 dagar före kursstart. Vid avbokning 30-15 dagar före kursstart debiteras 50 %
av avgiften, vid senare avbokning debiteras hela kursavgiften. Kursplatsen kan överlåtas. Vid ombokning utgår en
administrativ kostnad på 500 kronor per kursdag, dock max 1 500 kronor totalt. Endast en ombokning per utbildning. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kurser och seminarier vid för få antal deltagare.
Avbeställningsskydd
Du kan komplettera din anmälan med vårt avbeställningsskydd som gäller vid egen sjukdom/olycksfall mot uppvisande av läkarintyg. Avbeställningsskyddet kostar 390 kr och tecknas i samband med din anmälan.
S e a k t u e l l a d a t u m p å w w w. u t b i l d n i n g . h o g i a . s e
Jag anmäler mig till följande utbildning (ANGE KURSNAMN, DATUM OCH ORT) ________________________________________________________
Jag vill komplettera med ett avbeställningsskydd.
Jag vill bli kontaktad för mer information.
Namn ____________________________________________________________________________________________________________________________
Företag _____________________________________________________________________ Organisationsnr _____________________________________
Adress ____________________________________________________________________________________________________________________________
Postadress ________________________________________________________________________________________________________________________
Telefon ______________________________________________________ Fax _______________________________________________________________
E-post ____________________________________________________________________________________________________________________________
juni 2007
Hogia Institutet
444 28 Stenungsund, Tfn: 0303 - 662 00, Fax: 0303 - 662 12, E-post: [email protected], Hemsida: www.utbildning.hogia.se