Installation Hogia Small Office
Bokföring
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
1
Installationsanvisning
Hogia Small Office Bokföring
Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste
därför efter installationen är slutförd registrera ditt licensnummer under
Verktyg – Licensnyckel i ditt program. Du hittar ditt licensnummer på
kundtorget i menyn under Mina uppgifter eller på din licensnyckel.
KOM IHÅG!
Ta alltid en säkerhetskopia på ditt/dina företag och alla dina räkenskapsår under menyn
Arkiv – Säkerhetskopiering innan du startar installationen/uppdaterar ditt program
Nedladdning av program från Kundtorget
Så här gör du




Gå in på vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se. Logga in genom att ange de tre första tecknen i
företagsnamnet samt ditt licensnummer.
Under Mina produkter i menyn till vänster väljer du Bokföring om du har flera program ifrån oss.
Väl inne på Kundtorget finner du den senaste versionen i vänster meny under Nedladdningar/Aktuell
version.
Läs igenom installationsanvisningen och licensvillkoren och bocka sedan i att du har läst dem och
klicka på Hämta installation.
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
2

Klicka på länken för aktuell version på sidan.

I det formulär du får upp fyller du i din e-post samt ditt namn och klickar på Spara.
Du får då en fråga om du vill Köra eller Spara filen. Vi rekommenderar att du sparar filen på till
exempel skrivbordet. Har du en pil vid Spara knappen är det enklast om du klickar där och väljer
Spara som.
Notera namnet på installationsfilen Install.exe, så är det enklare för dig att sedan hitta installationen.
Beroende på webbläsare så kan den här rutinen skilja sig åt mot vårt exempel. Har du en inställning i
din webbläsare att val av plats vid nedhämtning av filer ska ske med automatik behöver du bara välja
Spara fil en gång. När hämtningen är klar går du till den i webbläsaren förvalda platsen för att starta
installationen.



VIKTIGT!
När hämtningen är slutförd har du sparat ner själva installationsfilen, men ännu inte uppdaterat
bokföringsprogrammet.
Installation/uppdatering av Bokföringsprogrammet





Har du inte redan tagit en säkerhetskopia på ditt/dina företag och alla dina räkenskapsår i menyn
under Arkiv och Säkerhetskopiering i programmet gör du det nu.
Stäng ner alla andra program som eventuellt är öppna på datorn innan du sätter igång installationen.
Starta installationen genom att dubbelklicka på installationsfilen som du hämtade ner från
Kundtorget. Installationsfilen heter Install.exe.
Följ instruktionerna du får under installationen.
Vid uppdatering av en tidigare installation kommer tidigare programversion först att avinstalleras
innan installationen börjar.
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
3

Om det är en uppdatering med samma versionsnummer som den version av Bokföringsprogrammet
som du redan har kommer följande bild. Välj Reparera programmet och klicka Nästa för att starta
Installationen. Se nästa sida.

Om det är en uppdatering till ett senare versionsnummer än vad du redan har av Bokföring
programmet kommer följande bild. Klicka Nästa för att fortsätta i installationen.
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
4

För att kunna fullfölja programinstallationen måste licensavtalet godkännas.

Förslag på målkatalog för installationen är C:\Program\Hogia eller C:\Program Files (x86)\Hogia
beroende på vilket operativsystem du har. Du har möjlighet att välja annan destinationsmapp men vi
rekommenderar att du följer förslaget för att underlätta vid programuppdateringar och vid kontakt
med kundsupporten. Klicka på Nästa.
.
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
5





Obs! Bokföringsprogrammet är ett enanvändarprogram och inte konstruerat för att användas av
flera personer i ett nätverk.
Välj den programmapp där du vill ha ikonerna för bokföringsprogrammet. Programmappen visas
under startmenyn på din dator. Enklast är att godkänna förslaget som ges.
Ange om programmet ska installeras för alla användare på datorn eller enbart för aktuell användare.
Du får upp följande om du vill installera exempelföretaget (Test AB), har du det sedan innan har du
kvar bocken och har du inte det så bockar du ur bocken för att installera exempelföretag
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
6

När installationen är klar får du upp en ny bild där du klickar på Avsluta.
 Vid installationen läggs en genväg på skrivbordet, dubbelklicka på genvägen för att komma in i
programmet.
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice
7
Registrera ditt licensnummer/licensnyckel i programmet
Från och med version 2012.2 har vi gått över till licensnummer och du måste därför registrera detta i ditt
program efter att installation/uppdatering är klar.
När du har gjort en nyinstallation av Bokföringsprogrammet måste du fylla i ditt licensnummer och de tre
första tecknen av företagsnamnet. Jobbar du däremot på din dator utan att vara uppkopplad mot internet
är det viktigt att du skriver in hela din licensnyckeln korrekt.
Licensnyckeln finns att skriva ut på Kundtorget www.kundtorget.hogia.se under menyn
NEDLADDNINGAR/Licensnyckel. Licensnyckeln lägger du in under rubriken Verktyg/Licensnyckel i
Bokföringsprogrammet.
Du ser vilken version du har av programmet under Hjälp- Om Bokföring i menyn längst upp i programmet
eller längst ned i rutan där du fyller i din licensnyckel.
Se hur vi förenklar vardagen för dig som småföretagare på www.hogia.se/smalloffice