Hjälp med lön? - Office Factory

advertisement
Hjälp med lön?
Lönehantering i egen regi kännetecknas av sårbarhet, hög risk samt hög fast kostnad.
Med Office Factory lönetjänst tar certifierade löneadministratörer hand om hela ert
företags lönehantering. Hjälp med lön helt enkelt!
Risker och sårbarhet med egen lönehantering
Lönehantering i egen regi kännetecknas förutom av hög fast
kostnad även av sårbarhet. Vad händer om den som sköter ert
företagets löner blir sjuk, säger upp sig eller vill ha semester?
Lön är en komplicerad process som kräver mycket kunskap om
lagar och regler som ständigt förändras samt löneavtal som
varierar med olika anställningsformer.
Kostnader med egen lönehantering
Har du summerat alla kostnader för er lönehantering i egen
regi? Lön, försäkringar, sociala avgifter och outnyttjad tid.
Dessutom tillkommer kostnader för kontor, arbetsplats, dator,
program­licenser och supportavtal för löneprogram, telefon
samt tid och kostnader för kontinuerlig utbildning inom löne­
området.
Office Factory lönetjänst
Innebär att vi tar hand om ert företags hela löneadministra­
tion, inklusive kontrolluppgifter, semesterlöner, förmåner,
utlägg, reseräkningar, uppbördsdeklarationer, statistik mm.
Genom Office Factory lönetjänst får ni:
• tillgång till hög kompetens inom lön genom personlig
kontaktperson hos Office Factory
• kundanpassad tydlig lönestatistik och annan önskad
information kring lön och personal
• tidrapportering och attestering direkt via webbportal/
internet
• rörlig kostnad för lönehantering som följer antal anställda
och verksamhet
Dessutom behöver ni inte investera i löneprogram, system­
plattform eller ta hand om programuppgraderingar.
Hjälp med lön?
Kontakta oss på telefon 08–400 212 40, [email protected]
eller läs mer på www.officefactory.se/lon-help
Office Factory AB
Franzéngatan 5 ›› Box 300 80 ›› 104 25 Stockholm
Tel: +46 8 400 212 40 ›› [email protected] ›› www.officefactory.se
Katarzyna Kaniecka, a­ nsvarig för
Office Factory lönetjänst
Jag har arbetat med lönehantering
för många olika företag under
många år. Lönehantering är en
komplicerad process som kräver
mycket kunskap om lagar och regler. Dessa lagar och
regler förändras dessutom ständigt och olika löne­
avtal varierar med olika anställningsformer.
Som VD eller ledningsperson vet du kanske redan
att lönehantering i egen regi kännetecknas av både
hög fast kostnad och risk.
Vad händer om den som sköter era löner blir
sjuk, säger upp sig eller vill ha längre s­ emester?
Med vår lönetjänst Office Factory lönetjänst får
ni direkt tillgång till rätt kompetens och funge­
rande löneadministration till ett fast pris per
löneavi och månad.
Undrar du något gällande att outsourca er
lönehantering? Kontakta mig så kan jag
ge svar, tips och dela med mig av mina
erfarenheter efter många års arbete
inom löneområdet. Se mig som en
kompetent vän att kontakta kring lön.
Har du någon löne-fråga redan nu?
Du når mig på telefonnummer
+46 8 400 212 40 eller mail
[email protected]
officefactory.se
Download