Läs ett provkapitel här

advertisement
norden
SNABBASTE
SNABBA FAKTA
SVERIGE
• YTA: 449 964 km2
• FOLKMÄNGD: 9,2 miljoner
• HUSHÅLL: 4,2 miljoner
FINLAND
• YTA: 338 145 km2
• FOLKMÄNGD: 5,3 miljoner
• HUSHÅLL: 2,4 miljoner
NORGE
• YTA: 323 802 km2
• FOLKMÄNGD: 4,7 miljoner
• HUSHÅLL: 2,0 miljoner
ISLAND
• YTA: 103 000 km2
• FOLKMÄNGD: 319 355
• HUSHÅLL: 116 000
DANMARK
• YTA: 43 094 km2
• FOLKMÄNGD: 5,5 miljoner
• HUSHÅLL: 2,5 miljoner
GRÖNLAND
(Självstyrande danskt
territorium)
• YTA: 2 166 086 km2
• FOLKMÄNGD: 57 600
MONTERINGEN AV ETT
GLIDFLYGPLAN
Kouvolas Glidflygplansklubb (Finland)
monterade ihop ett glidflygplan och
fick upp det till en höjd på 400 meter
på 1 minut och 40 sekunder på
Selänpääflygplatsen, Valkeala, Finland,
den 10 juli 2001.
NORDLIGASTE
SNABBMATSRESTAURANGEN
Det nordligaste snabbmatstället är Den Röda
Isbjörnen, ett kebabhak som drivs av Kazem
Ariaiwad (född i Iran). Bussen där kebaben lagas finns på Spetsbergen, norr om polcirkeln,
den största ön i ögruppen Svalbard. Norges
nordligaste spets finns 482 km söderut.
ÄLDSTA LEVANDE TRÄDET
En tall på 4 m som man hittade år 2004
i Dalarna visade sig ha vuxit där i 9 550 år.
FREDLIGASTE LANDET
Enligt 2008 års globala fredsindex, som mäter
inre och yttre oroligheter såsom krig och
våldsbrott och på så sätt försöker kvantifiera
begreppet ”fred”, är Island det fredligaste
landet i världen. Danmark kom på andra plats,
och sist av alla världens länder kom Irak.
HÖGSTA POÄNGen I
FN:S HDI-INDEX
FN:s HDI-index (Human Development Index) tar
hänsyn till sådant som inkomst, läskunnighet,
antal år i skolan och förväntad livslängd för
att försöka mäta livskvalitén i olika länder. I
den senaste studien från 2008 kom Island
och Norge på delad första plats, med ett index
på 0,968 (där 1 är max). Längst ner på listan
hittar man Sierra Leone, som bara får 0,329.
LÄNGSTA SKIDORNA
Världens längsta par skidor mätte otroliga
534 meter – ungefär tre hundra gånger så
långa som ett vanligt par – och användes
samtidigt av 1 043 människor i ett jippo som
Danske Bank organiserade på Drottninggatan
i Örebro, Sverige, den 13 september 2008.
För att få fart på jätteskidorna var man
tvungen att använda konstgjord snö.
Största isflakproduktionen
118 guinness world records 2010
nYTT REKORD
UPPDATERAT REKORD
är The New
en som gjor ts
ng
ri
nd
va
ta
De utgick från
Den störs
ute och gick.
r
va
or
sk
ni
0 män
k, där 77 50
år 2000.
Paper Big Wal
detta datum
re
po
ga
in
S
i
on
di
ta
nationals
21 maj:
Diskobukten vid norra Grönland, 300 kilometer norr om polcirkeln,
producerar i snitt 18,14 miljoner ton is och isberg om
dagen. Glaciären som producerar isflaken rör sig
ungefär 2 530 meter per dag, och isflaken bryts
loss från framkanten som är ungefär
10 kilometer lång.
22 maj:
Den yngsta bergsklättraren som lyckats
bestiga Mount Everest är Ming Kipa Sherpa (Nepal), som nådde
sitt mål den 22 maj 2003 vid 15 års ålder.
0 dollar: så mycke
t la Island ner på sitt
försvar under 2009.
Detta är den lägsta
försvarsutgiften pe
r capita av alla
världens länder.
SNABBASTE FÄRDEN TILL NORD-
POLEN UTAN ASSISTANS (kvinna)
Den snabbaste färden till Nordpolen, genomförd av en kvinna utan
assistans, är 48 dagar och 22 timmar. Bedriften genomfördes av
Cecilie Skog (Norge) som utgick från Ward-Huntön tillsammans med
sina kamrater Rolf Bae och Per Henry Borch (båda från Norge)
den 6 mars 2006 och nådde Nordpolen den 24 april 2006.
I Danmark är den högsta inkomstskatten
för 2009 – 52 procent! I snitt är skatten på
bruttonationalinkomsten (vad alla danskar
tjänar sammanlagt) 50 procent.
LÄNGSTA HÖGSPÄNNINGSLEDNINGen
Största
vingspannet
hos en katt
Så kallade ”bevingade katter” är vanliga katter som har en sällsynt genetisk åkomma (feline
cutaneous asthenia) som gör att huden på
ryggen är extremt töjbar. När katten tvättar sig
eller stryker sig mot något kan huden resa sig
upp, och det ser ut som om katten har vingar.
Dessa ”vingar” kan ibland innehålla muskler,
och vissa missar kan röra vingarna upp och ner.
Det största vingspannet man uppmätt på en
katt är 58 cm. Katten bodde i norra Sverige och
rekordet bekräftades i juni 1949. Kvarlevorna
undersöktes av en professor från Naturhistoriska riksmuseet, som intygade att det var en
vanlig katt. På bilden här nedan syns ett
modernare fall från 2008. Katten kommer från
Sichuan, södra Kina.
MINST KORRUMPERADE
LÄNDERNA
Tittar man på 2008 är de minst korrumperade länderna Danmark, Sverige och Nya Zeeland.
Samtliga har en poäng på 9,3 i Transparency
International’s Corruption Perceptions Index. Indexet jämför i vilken utsträckning som offentliga
makthavare använder sin makt för egen vinning
i över 180 länder. I vilken utsträckning det sker
skattas av affärs- och förvaltningsexperter.
Finland var på femte plats med en poäng på 9,0,
och Somalia kom sist med en poäng på 1,0.
Ameralik Span är världens längsta
högspänningsledning i det fria. Den börjar
nära Nuuk på Grönland och går över
Ameralikfjorden, som är 5,37 kilometer bred.
Djupast belägna spelningen
Den 4 augusti 2007 genomförde Agonizer
(Finland) en konsert på ett
djup av 1 271 meter under
havet på Pyhäsalmi Mine Oy
i Pyhäjärvi, Finland.
FLEST NOBELPRIS
PER CAPITA
Enligt Nobelstiftelsen har Island 3,36 Nobelpris
för varje miljon invånare. Sverige ligger inte
långt efter, med 3,33 pris per miljon. Stiftelsen,
som grundades år 1900, ska verka för att
priset utdelas enligt grundarens vilja. Alfred
Nobel (1833–96) uppfann dynamiten, och
priset som delas ut i hans namn är ett
erkännande för framsteg inom fysik,
kemi, medicin, litteratur
och fred.
23 maj:
STAVGÅNG ...
... har blivit så populärt
på våra breddgrader att det
kallas för ”Nordic walking” i
resten av världen. I stavgång
använder man sig av stavar,
som hjälper till att träna
överkroppen. Flest antal
människor som stavgått
samtidigt är 1 026. De
stavade fram längs banan
för Lidingöloppet den 22/8
2006. Deltagarna var
tvungna att gå minst 3 km.
ÄLDSTA
FLAGGAN
SOM ANVÄNTS
UTAN
UPPEHÅLL
Den äldsta flaggan som
använts utan uppehåll är den
danska. Grunddesignen, ett
vitt kors på röd bakgrund,
gjordes redan 1625, och
den fyrkantiga formen
kom till 1748.
I Danmark kallas
flaggan för
”Dannebrog”,
som betyder
”danskt tyg”.
Den högsta summ
an någon betalat
är tio miljoner qatar
för ett mobiltelefo
iska rial, cirka 2,75
nnummer
miljoner dollar. En
till att skaffa sig nu
anonym köpare så
mmer 666-6666 un
g
på
så sätt
der en välgörenhetsa
uktion i Qatar den 23
maj 2006.
119 www.guinnessworldrecords.com
HÖGSTA SKATTEN
vår värld
Människans bästa vän
Rekordhund
än en gång
Den 21 januari 2009
meddelade amerikanska
kennelklubben att labrador
retriever för artonde året
i rad är den populäraste
renrasiga hunden. I USA
finns det mer än dubbelt
så många registrerade
labradorer som någon
annan ras. Labradoren
är också den vanligaste
hunden i Kanada och
Storbritannien.
Längsta
öronen på
en hund
Tigger, en blodhund som ägs av Bryan och
Christina Flessner i St. Joseph i Illinois, USA,
har hundvärldens längsta öron. När öronen
mättes den 29 september 2004 var Tiggers
högra öra 34,9 cm långt medan det vänstra
var lite kortare: 34,2 cm.
Flest hundar som hoppar
på samma hopprep
Flest rephopp av
en hund
på en minut
140 guinness world records 2010
Sweet Pea, en korsning av
australian shepherd och
border collie, gjorde 75
hopprepshopp på en minut
under inspelningen av Live
with Regis and Kelly i New
York i USA den 8 augusti
2007. Alex Rothaker, Sweet
Peas ägare, hjälpte till
genom att snurra repet.
Den 23 maj 2007 lyckades Uchida Geinoushas
”Super Wan Wan Circus” med konststycket att
få 12 hundar att hoppa tillsammans på samma
hopprep vid ett event som hölls för Sanyo
Bussan Co, Ltd i Tokyo, Japan.
Snabbaste tid för en hund
att smälla 100 ballonger
Anastasia, en jack russell terrier som ägs av
Doree Sitterly (USA), smällde 100 ballonger
på 44,49 sekunder vid inspelningen av Live
with Regis and Kelly i Los Angeles i USA den
24 februari 2008. Ballongerna som Anastasia
smällde var vanliga partyballonger som hade
blåsts upp till en diameter på minst 20 cm.
Välbalanserad
Sweet Pea (nedan) har också rekordet
som den hund som gått flest antal
trappsteg med ett vattenglas på nosen.
Hon lyckades gå uppför 17 steg under
inspelningen av Live with Regis
and Kelly i New York, USA,
den 8 augusti 2007.
äldsta personen
ritannien) blev den
Bertha Wood (Storb
The Story of a
Fresh Air and Fun:
r
nä
ok
tb
.
bu
de
ag den 20 juni 2005
som publicerat en
hennes hundraårsd
på
ut
vs
ga
mp
Ca
Blackpool Holiday
20 juni:
Största hundpromenaden
10 272 hundar deltog i Butcher’s Great North
Dog Walk, som organiserades av Anthony
Carlisle (Storbritannien). Rekordet sattes
i South Shields i Storbritannien
den 17 juni 2007.
Största hundbröllopet
Ett ”bröllop” med 178 hundpar ägde
rum under ”Bow Wow Vows”, som
genomfördes av Aspen
Grove Lifestyle
Center i
Littleton i USA
den 19 maj 2007.
Jyckeparen skällde
”ja” till tonerna av
bröllopsmarschen.
21 juni:
Den högsta registrerade
höjden med en helikopte
är 12 442 m. Rekordet sat
r
tes av Jean Bouletan från
Frankrike, som flög en
Aérospatiale SA 135B ”La
ma” över Istres, Frankrike
, den 21 juni 1972.
15,2 cm: län
gden från no
s till svanstip
en chihauhua
p på
so
(USA) – värld m heter Heaven Sent Bra
dy
ens minsta le
vande hund
(på längden
).
Lagens
våta nos
De tyngsta raserna av tamhunden, Canis
familiaris, är mastiff och sankt bernard,
där hanhundarna hos båda raserna väger
75–90 kg. I den engelska kennelklubbens
rasbeskrivning för mastiff står det att en
mastiff ska ha ”en stor, kraftfull och fast
kropp” och uppvisa ”en kombination av
storslagenhet och mod”.
Äldsta hunden (nu levande)
fakta
Taxen Chanel, och som ägs av Karl och Denise
Shaughnessy i Port Jefferson Station i New
York, USA, har en bekräftad ålder på 20 år (6
maj 2008).
Äldsta hunden (någonsin)
Den högsta ålder som registrerats för en
hund är 29 år och 5 månader. Det var en
australiensisk vallhund vid namn Bluey som
ägdes av Les Hall i Rochester i Victoria,
Australien. Bluey föddes 1910 och arbetade
sedan med boskap och får i nästan 20 år innan
han avlivades den 14 november 1939.
Minsta polishunden
Midge, en korsning av chihuahua
och rat terrier, är 28 cm hög
och 58 cm lång och arbetar
som officiell polishund (”Police
K9”) tillsammans med sin ägare,
sheriffen Dan McClelland, vid Geauga
Countys sheriffmyndighet i Chardon
i Ohio, USA. Midge fick
sin examen som
narkotikahund
den 7 november 2006, vilket
betyder att hon kan leta efter
marijuana och medverka vid
gripanden, husrannsakningar och
drogbeslag.
Snabbaste slalomet
Alma, som ägs av Emilio Pedrazuela
Cólliga (Spanien) gjorde slalom
genom 24 pinnar på 5,88 sekunder
vid inspelningen av Guinness World Records
i Madrid den 16 januari 2009. Alma och två
andra hundar försökte slå rekordet och de
hade två försök på sig. I första försöket
klarade Alma 6,10 sekunder. De andra
hundarna, Yuna och King, hade bästa
tider på 6,79 och 6,66 sekunder.
A) producerade
-producenten Irv Gotti (US
i: Hiptophop
nsom
22tligaju
19 veckor mellan
er
und
pade US Hot 100-listan
singlar
sam
02.
23 februari och 22 juni 20
På bilden ovan
syns mastifferna
Simba och Jordan,
som deltog i en
Guinness World
Records-show i
Tyskland 2008 som
representanter för
världens tyngsta
hundras.
flest valpar
Tia, en mastino napoletano som
ägs av Damian Ward (Storbritannien)
och Anne Kellegher (Irland) i Manea i
Cambridgeshire, Storbritannien, födde
24 valpar den 29 november 2004.
Den första hunden
som tränats till att
identifiera olagliga
mobiltelefoner var
Murphy, en springer spaniel
som tränades av Eastern
Area Drug Dog-teamet i
Storbritannien för att känna
igen en viss lukt från mobiltelefoner. Murphy började
arbeta tillsammans med
sin skötare Mel Barker
på hösten 2006 som en
del av arbetet med att
hitta förbjudna föremål
hos fångarna i Norwichfängelset (HMP Norwich)
i Norfolk, Storbritannien.
Murphy kan till och med
känna skillnaden mellan
vakternas och fångarnas
telefoner, och hitta telefoner
som gömts i hål i väggen
eller som slagits in i
plastpåsar.
nytt rekord
UPpdaterat rekord
141 www.guinnessworldrecords.com
Tyngsta
hundraserna
vår värld
varning – planet i fara!
Landet med flest
hotade arter
Indonesien är hemvist för uppskattningsvis
667 däggdjursarter – fler än något annat
land. FN räknar 146 av dessa som ”hotade”.
Internationella naturvårdsunionen har listat
1 104 däggdjursarter som löper ”en större
risk för total utrotning”. Indonesiens hotade
djurarter utgör därmed ca 13 procent av
världens alla hotade däggdjursarter.
Största elkonsumenten
Landet med
det lägsta
vattenindexet
148 guinness world records 2010
Vattenindex är ett sätt
att mäta hur tillgången
på vatten påverkar den
mänskliga befolkningen
och anges med ett värde
mellan 0 och 100. Ett
lågt värde betyder dålig
tillgång på vatten och ett
högt värde en god tillgång.
Enligt FN:s Food and
Agriculture Organization
(FAO) har Niger världens
lägsta vattenindex med ett
värde på 35,2, tätt följt av
Etiopien med 35,4. Indexet
baseras på fem faktorer:
tillgången, tillgängligheten,
kapaciteten, användningen
och miljön. Finland ligger
i topp med 78,0, medan
Kanada kommer på andra
plats med 77,7. Sverige
ligger på nionde plats
med 72,4.
Man beräknar att USA förbrukade hela
3 892 miljarder kilowattimmar under 2007,
vilket motsvarar nära en fjärdedel av hela
världens elkonsumtion, som uppgick till
17 480 miljarder kilowattimmar. Kina var
världens näst största konsument, med en
förbrukning på 3 271 miljarder kilowattimmar.
Högsta halterna
av koldioxid
Enligt Världsmeteorologiorganisationen
uppgick mängden av växthusgasen
koldioxid till 383,1 ppm (miljondelar) under
2007. Detta är det högsta värdet sedan
mätningarna inleddes. Värdet utgör en 37procentig ökning sedan mitten av 1700-talet.
Största producenten
Största producenten
Medborgarna i Qatar stod för utsläpp av
56,4 ton koldioxid per person under 2004.
Samma år producerade USA totalt mer
koldioxid än något annat land och släppte ut
så mycket som 6,48 miljarder ton. Koldioxid
(CO2) är en kraftfull växthusgas som bildas
vid förbränning av fasta, flytande och
gasformiga bränslen.
Kina är världens största producent av
svaveldioxid och släpper årligen ut mer än
37,6 miljoner ton. Svaveldioxid (SO2) är den
främsta orsaken till surt regn. Gasen bildas
när bränslen som innehåller svavel, som
exempelvis kol och olja, förbränns; när bensin
utvinns ur olja eller då metaller
utvinns ur malm.
av koldioxid per capita
av svaveldioxid
Landet med den högsta
andelen skyddade områden
Enligt FN:s miljöorganisation Environment Programme World Conservation Monitoring
Centre (UNEP-WCMC), består hela 34,2 procent av Venezuelas yta av skyddade områden.
Ett skyddat område definieras som ”ett land- eller vattenområde särskilt ägnat åt att
skydda och upprätthålla den biologiska mångfalden och de naturliga och
kulturella resurserna, och som administreras genom lagliga eller andra
effektiva medel”.
ett (USA) den
de Steve Foss
2 juli: Dettafädardentumjor20de02n fulruntlbo.rdaDet tog honom och ballongenn.Bud
att fullborda färde
snabbaste ballong
r, 8 tim. och 33 min.
ga
da
13
om
ed
Fre
Light Spirit of
3 juli:
sista cha
n s en …
Bland Indo
nesiens ho
tade arter
binturongen
finns
(Arctictis bi
nturong, öv
även kallad
erst),
asiatisk bj
örnkatt; Bor
orangutang
neos
(Pongo pygm
aeus, i mit
och den java
ten);
nesiska no
shörningen
(Rhinocero
s sondaicu
s, nedan),
endast finn
som
s i färre än
60 exempla
r.
Den första tevesändning
en i färg skedde detta dat
1928 då John Logie Baird
um
(Storbritannien) utförde en
demonstration i sin
studio i Long Acre i London
.
26 127 km 2 : Mängden re
gnskog som
avverkades i
Brasilien 200
4. La
har världens
högsta årliga ndet
avverkningst
akt räknat i
yta.
nytt rekord
UPpdaterat rekord
Vanligaste
konsumentprodukten
Antalet plastpåsar som tillverkas över hela världen
kan räknas i triljoner, vilket gör dem till den
absolut vanligaste produkten. Enbart i USA kastar
konsumenterna bort 100 miljarder plastpåsar varje år.
Eftersom plast framställs av olja motsvarar detta en
förbrukning på nära 12 miljoner fat olja årligen.
Världens största ö som är uppbyggd helt
och hållet av plastflaskor har konstruerats
strax utanför Mexiko av britten Richard
Sowa. Ön består av mer än 100 000
tomma och bortkastade plastflaskor
som hålls samman av fiskenät och har
för närvarande måtten 14,6 m x 12,8 m.
Den flytande konstruktionen växer sig allt
större i spiralform dag för dag efterhand
som Sowa paddlar fram och tillbaka mellan
sin konstgjorda ö och det mexikanska
fastlandet och kommer tillbaka med fler
flaskor. Ön är försedd med sandstrand,
hydda och komposttoalett.
Högsta återvinningen
av glas
Under 2007 återvann befolkningen i Schweiz
352 000 ton glas, vilket är 95 procent av de
370 000 ton glasprodukter de förbrukade.
Detta är världens högsta andel glasåtervinning.
Som jämförelse återvann Tyskland 87 procent
av sitt glas och Storbritannien 57 procent.
Största återplanteringen
Den statliga kinesiska
skogsförvaltningen tillkännagav
i maj 2002 inledningen på ett
projekt som går ut på att under en
tioårsperiod återplantera en yta lika
stor som Sveriges. Den återplanterade
ytan, som utgör fem procent av Kinas landyta,
motsvarar ca 440 000 km2 och bör motverka
en del av de miljöproblem som uppstått på
grund av skogsavverkningen i Kina.
de Rosnay
82 blev Arnaud
4 julsni:abDebansthäatr dat brgeädn se19gla över Engelska kanalen
(Frankrike)
. 4 min. 33 sek.
med tiden 1 tim
Värsta havsföroreningen
Enligt FN:s miljöprogram utgör plastpåsar
mer än 50 procent av allt skräp i haven
med 46 000 plastföremål för varje 2,5 km2
havsyta. Miljöorganisationen Blue Ocean
Society for Marine Conservation beräknar
att mer än en miljon fåglar och 100 000
havslevande djur dör varje år på grund av
denna plast.
Varmaste året
En NASA-rapport från januari 2008
avslöjar att 2005 var planetens
varmaste år sedan mätningarna
inleddes. Rapporten visade också att de
14 varmaste åren alla inträffat efter 1990.
Snabbast
ökande
avfallskategorin
Enligt Världsresursinstitutet
hör elektroniskt avfall till
den snabbast växande
kategorin av skräp över
hela världen. Varje år
genereras 20–50 miljoner
ton. Enbart i USA
kasseras 14–20 miljoner
persondatorer varje år.
149 www.guinnessworldrecords.com
Största
ön av
flaskor
vetenskap & TEKNik
TÄNK STORT!
STÖRSTA
BOLLEN AV
GLADPACK
I början av 2006 var Jake Lonsways
(USA) gladpackboll lika stor som en
apelsin. Drygt ett år senare, den 14 juni
2007, hade den en diameter på 3,51 m
och vägde 127,7 kg – fem gånger mer än
Jake själv.
BADBOLLEN
STÖRSTA
BOLLEN tillverkad AV
GUMMIBAND
Uppskattningsvis 700 000
gummiband har gått åt till
Joel Wauls (USA) jättelika
gummiboll. ”Megaton”, som
Joel kallar den, kontrollmättes i Lauderhill, Florida,
den 13 november 2008 och
vägde då 4 097 kg – ungefär
lika mycket som en ung
elefant! Bollen är 2 meter
hög och har en diameter på
7,72 meter.
Den 26 oktober 2008 studsade en enorm
badboll fram genom gatorna i Dallas, Texas.
Badbollen hade en diameter på 11 meter,
vilket motsvarar ett trevåningshus, och den
skapades av Carnival Cruise Lines (USA).
STÖRSTA …
TOALETTPAPPERSRULLEN
Kimberly-Clark Perú visade upp en rulle
toalettpapper som hade en diameter på 1,7 m
i Lima, Peru, den 7 juni 2008. Pappret i rullen
täcker 56 000 m2 och skulle räcka till 100 års
normal förbrukning.
KAFFEKOPPEN
Den 11 oktober 2007 skapade Mauricio Cadavid
(Colombia) en kaffekopp som rymmer 4 143 liter
kaffe – tillräckligt för att fylla 50 badkar eller
17 511 koppar! Den beräknades innehålla
1,5 kg koffein.
SÄNGen
ÖGONFRANSAR
En säng som var 23,5 m lång och 14,2 m
bred byggdes av Mark Gerrick (USA) och Royal
Sleep Products i Fort Worth, Texas, USA,
den 11 September 2008.
KUDDEn
Ögonen består av
enorma julkransar!
Kroppen består av 5 890 ton
snö som packats i koncentriska cirklar. För att
bygga denna 35 meter höga
kropp (endast 9 m kortare
än frihetsgudinnan) krävdes
stora byggkranar!
ande bilen är La
Den äldsta funger
i:
t
s
u
g
u
a
19 ise, ett ångdrivet fordon som tillverkades i Frankrike 1884.
Marqu
20 000 dollar.
såldes den för 3 5
Detta datum 2007
I syfte att demonstrera den vetenskapliga
principen bakom blåsinstrument byggde
Steve Mesure (Storbritannien) en jättelik
pruttkudde som var 3 meter i diameter.
Den skapades för Street Vibe Festival of
Sound som hölls på The Scoop nära Tower
Bridge i London, den 14 juni 2008.
2,5 m lång näsa!
MUN
Gjord av fem rödmålade bildäck ...
KROPP
182 guinness world records 2010
Olympia – en snögubbe, eller snarare en
snögumma, som byggdes av invånarna i Bethel
i Maine, USA, och omkringliggande samhällen
– var 37,2 m hög. Det tog en månad att bygga
henne och hon stod klar den 26 februari 2008.
ÖGOn
NÄSA
En stor säng behöver en stor kudde …
Den största någonsin uppmätte 225 m2
och skapades av AAROVA vzw (Belgien) i
Oudenaarde, Belgien, den 3 oktober 2008.
HÖGSTA
SNÖGUBBEN
Skapades av 16 skidor.
STÖRSTA
PRUTTKUDDEN
HALSDUK
ARMAR
Armarna
tillverkades av
två 9 m långa
granstammar.
En 30 m lång
halsduk håller
värmen.
20 augusti:
Världens största mugg
med läsk
innehöll 3 791,4 liter läs
k och skapades av Arthur
Greeno och
Chick-fil-A (båda USA) den
här dagen 2008.
49,9 m: höjden på ”Kili
manjaro”, världens
högsta vattenrutschb
ana som finns på
Águas Quentes Country
Club i Rio de Janeiro,
Brasilien.
SAXEN
STÖRSTA
MOTORsÅGen
Moran Iron Works, Inc., i Onaway, Michigan,
USA, byggde 1996 en fungerande motorsåg
som var 7 m lång, 1,83 m hög och försedd
med en V-8 motor som kraftkälla. Den fick
namnet ”Big Gus” och ställdes ut av James
A. DeCaine (USA) vid Da Yoopers Tourist Trap
i Ishpeming, Michigan, USA. DeCaine
kallar saker som denna – och sitt stora
gevär (till höger) – för ”Yoopervations”:
märkligheter som byggts, inte därför att de
behövs, utan bara ”på skoj”.
AV KONSERVBURKAR
Den 4 juli 2008 använde studenter från
School of Architecture vid Montana State
University – i samarbete med den ideella
organisationen Conscious Alliance (båda
USA) – 45 725 konservburkar med
livsmedel till en skulptur som föreställde
ett människohuvud. Skulpturen var 9,75 m
lång, 4,88 m bred och 3,05 m hög.
vingLASET
Världens största vinglas fylldes med
16,5 liter mousserande vin av Fede & Tinto
under vinevenemanget ”Vini nel Mondo”,
i Spoleto, Italien,
den 30 maj 2008.
stickorna
Ingrid Wagner (Storbritannien) använde ett par
stickor med en längd på 3,5 m och en diameter
på 8 cm för att sticka en ”provruta” på tio maskor
och tio rader. Rekordstickningen ägde rum på
Metro Radio Arena i Newcastle, Storbritannien,
den 10 mars 2008.
nytt rekord
UPpdaterat rekord
Den äldste idrottsmannen att vinna ett
21 augusti:Joseph
”Babe” McDonald (USA), som var 42 år och 26
olympiskt guld var Patrick
1920.
dagar då han vann 25,4-kilosklassen i slägga i Antwerpen, Belgien, denna dag
En sax som var 1,78 m från spetsen till
handtagen tillverkades av Michael Fish
(Kanada) och hans medarbetare på Keir
Surgical Ltd. Saxen visades upp på Operating
Room Nurses Association of Canadas
(ORNAC) tjugonde nationella konferens i
Victoria, Kanada, den 24 april 2007.
ÖLGLASET
Ett ölglas som rymmer 384,2 liter med
Budweiser tillverkades av Harry Carays
Restaurant Group och WLS AM 890 (båda USA)
i Chicago, Illinois, USA, den 21 februari 2008.
LYKTAN
Den 10 mars 2008 byggdes en 12 m hög och
7,4 m bred stenlykta för templet Nenbutsushu
Sanpouzan Muryojuji i Kato, Japan.
STÖRSTA
FUNGERANDE
GEVÄRET
Världens största fungerande
gevär finns till beskådande
på Da Yoopers Tourist Trap
i Ishpeming, Michigan, USA.
Geväret är 10,18 m långt
och tillhör James A. DeCaine
(USA). Det laddas med propan
och syre och kan skicka iväg
en sten inlindad i gaffatejp
hela 4 km.
STÖRSTA SKATEBOARD
En skateboard med längden 9,4 m, bredden 2,4 m och höjden
1,2 m konstruerades och byggdes av ett studentlag
från Jerry Havills ”Problemlösarkurs” vid Bay de Noc
Community College i Escanaba, Michigan, USA,
den 17 augusti 2007.
183 www.guinnessworldrecords.com
skulpturen
Underhållning
Bond. james BOND ...
1
tOPP TIO STUNT (framröstade av Radio Times läsare)
film
FLEST
VOLTER
MED BILEN
Stuntmannen Adam Kirley
(Storbritannien, ovan)
voltade sju gånger i en
Aston Martin DBS (nedan),
vid inspelningen av 2006
års Bondfilm Casino Royale.
Det galna konststycket
ägde rum på Millbrook
Proving Ground i Milton
Keynes, Storbritannien, i
juli 2006.
stunt
1
Casino Royale (Storbritannien, USA, 2006)
Hopp mellan lyftkranar
2
Älskade spion (Storbritannien, 1974)
Skidhopp/fallskärmshopp
3
Mannen med den gyllene pistolen
(Storbritannien, 1974)
Spiralhopp
4
Leva och låta dö (Storbritannien, 1973)
Hopp med racerbåt
5
Världen räcker inte till (Storbritannien/USA, 1999)
Motorbåtsjakt på Themsen
6
3
Goldfinger (Storbritannien, 1964)
Trick från katapultstol i Aston Martin
7
GoldenEye (Storbritannien/USA, 1995)
Dyk från Verzascadammen
8
I hennes majestäts hemliga tjänst
(Storbritannien, 1969)
Skidjakt
9
Leva och låta dö (Storbritannien, 1973)
Hopp över krokodiler
10
Tomorrow Never Dies (Storbritannien/USA, 1997)
Motorcykelhopp över en helikopter
FLEST roller som
JAMES BOND
Sean Connery och Roger Moore
(båda Storbritannien) har spelat
rollen som Bond sju gånger.
Connery spelade huvudrollen i
den första Bondfilmen, Agent 007,
med rätt att döda (Storbritannien,
1962) medan Moore debuterade i
Leva och låta dö från 1973.
Det fÖRSTA
”astrospiralhoppet”
VISSTE
DU att?
Ian Flemings
skrivmaskin i
guld såldes för
56 250 dollar på
Christie’s i London,
i maj 1995 –
vilket gör det till
värdens dyraste
skrivmaskin!
Mannen med den gyllene pistolen
(1974) innehåller ett revolutionerande
”astrospiralhopp”, där en AMC Hornet X
halvkombi kör upp på en ramp och snurrar
360 grader runt sin egen axel för att
sedan landa på en ramp på andra
sidan floden. Loren ”Bumps” Willert
(USA) utförde stunttricket.
sean connery
LÄNGSTa HOPPet MED
EN RACERBÅT I EN FILM
I en minnesvärd scen hoppade
stuntmannen Jerry Comeaux
(USA) med en racerbåt av
modellen Glastron GT-150 från
1972, hela 36,5 meter. Scenen
ingår i Leva och låta dö från 1973.
7
STÖRSTa
STUDIOSCENen
Bondscenen på Pinewood Studios
i Iver Heath, Storbritannien
mäter 102 x 42 x 12 meter.
Den utformades år 1976 för filmen Älskade
spion (1977) och rymmer 4,5 miljoner liter
vatten, en fullskalig del av en 600 000tons supertank och tre
förminskade u-båtar.
ROGER MOORE
Moore (Storbritannien, f. 14 oktober, 1927)
blev berömd i brittisk tv på 1960-talet med sin
insats som Helgonet. Han tog rollen som Bond
år 1973 och spelade rollen under 12 år, vilket
är längre än någon
annan.
george lazenby
Lazenby (Australien,
f. 5 september 1939) utmärker
sig som den enda skådespelaren
som bara har spelat Bond i en av
de officiella filmerna, nämligen
I hennes majestäts
hemliga tjänst
(1969).
212 guinness world records 2010
Connery (Storbritannien,
f. 25 augusti, 1930)
spelade Bond i sex av de sju
första officiella filmerna, samt
i den enda filmen som EON inte
producerade, Never Say Never
Again (Storbritannien, 1983).
4
tvDen första dagliga
:
r
e
b
m
e
t
ird
p
Ba
e
gie
s
Lo
30
r program av John
denna dag 1929, nä
.
serien började
re Studio i London
av BBC från Long Ac
es
nd
sä
n)
nie
tan
(Storbri
1 oktober:
Disney World, världens största
nöjesfält, invigdes detta datum år 197
1. Nöjesfältet upptar
12 140 hektar i Orange och Osceola
counties i Florida, USA.
n
dollar: Budgete
225 miljoner
olace,
för Quantum of S
ndden dyraste Bo
filmen hittills.
Mest vinstgivande
bond-filmen
daniel craig
(Storbritannien, f. 2 mars
1968) Den ”Blonda Bond”
övertygade tvivlarna med en
mördande insats i Casino
Royale (2006).
I mars 2006 hade Casino Royale (2006) – den 21:a filmen från
James Bond-franchisen av EON Productions – dragit in totalt
587 607 184 dollar världen över. Det var den första Bondfilmen
med Daniel Craig i huvudrollen.
DYRASTE JAMES BONDSOUVENIRen
En anonym schweizisk samlare betalade
1,9 miljoner dollar för den Aston Martin
DB5 från 1965 som var med i Goldfinger
och Åskbollen. Bilen såldes på en auktion i
Phoenix, Arizona, USA, den 20 januari 2006.
FÖRSTA BONDMUSIKEN SOM
OSCARNOMINERAts
Med ”Live and Let Die” skapade Paul McCartney
(Storbritannien) och Wings – tillsammans med
producent George Martin (Storbritannien) – den
första Bondmusiken som blev Oscarsnominerad
för Bästa originalmusik (1973). Den hamnade
på andra plats i USA och på 7:e i Storbritannien,
men förlorade priset till ”The Way We Were”
från filmen med samma namn. Hittills har ingen
Bondlåt vunnit en Oscar.
timothy dalton
Dalton (Storbritannien, f. 21 mars 1946) spelade
Bond två gånger, i Iskallt uppdrag (Storbritannien/
USA, 1987) och Tid för hämnd (Storbritannien/USA,
1989). Han hade diskuterats för rollen redan vid
1969 års film I hennes majestäts hemliga tjänst.
MEST
PRODUKTIVA
BONDKOMPOSITÖRen
Totalt åtta kompositörer
har skapat musik för Bondfilmerna. Den mest produktiva är
John Barry (Storbritannien), med bidrag
i 11 filmer (plus hans arrangemang av Monty
Normans klassiska inledningstema till Agent
007 med rätt att döda, 1962).
MEST PRODUKTIVA
JAMES BOND-FÖRFATTAREn
Överraskande nog är det inte Ian Fleming som
är den mest produktiva författaren av Bondromaner. Mellan 1981 och 1996 skrev John
Gardner (Storbritannien) 14 Bond-romaner och
två manus, vilket överträffade Flemings produktion på tolv romaner och två essäsamlingar.
pierce brosnan
(Irland/USA, f. 16 maj 1953) Spelade
Bond fyra gånger, gav nytt liv åt serien och
drog sig ur med 2002 års Die Another Day
(Storbritannien/
USA).
BÄSTe B
OND …
högsta hastigheten som uppmätts för
2 oktober: DenFlygplane
t Musculair II manövrerades av piloten
ett flygplan är 44,26 km/tim.
Holger Rochelt (Tyskland) i Oberscleissheim, Tyskland, detta datum 1985.
3 oktober
:
6 x 11 mete
Den störs
ta tryckta
r och avtäck
kartan mä
tes på dett
Administra
tte
a datum av
tion i Dubro
State Geod
vnik, Kroati
etic
en, 2007.
213 www.guinnessworldrecords.com
nytt rekord
UPpdaterat rekord
Baserat p
å sif fror fr
ån filmbo
är justera
laget som
de för infl
ation är S
den me
e
a n Conne
st populä
ry
ra James
ge n o m s n
Bo n d . I
itt drog h
an in 618
dollar per
,04 miljo
film. Dett
n er
a kan jäm
de 559,8
föras med
7 miljone
r so m ä r
ge n o m s n
Daniel Cra
itt. Craig
igs
innehar a
ndraplats
e n.
sport
Fotboll
nYTT REKORD
UPPDATERAT REKORD
Flest
mål
under en
MLS-karriär
Jamie Moreno (Bolivia)
gjorde 112 mål i
295 Major League Soccermatcher (MLS) medan han
spelade för DC United och
MetroStars (båda USA)
mellan 1996 och 2007.
Klubbfotboll
Flest mål i
UEFA Champions
League
Raúl González Blanco
(Spanien) gjorde 64 mål i
UEFA Champions Leaguematcher för Real Madrid
(Spanien) mellan 1995
och 2009.
Raúl har också rekordet
för flest UEFA Champions
League-matcher: han har
spelat i 125 matcher sedan
debuten den 13 september 1995.
Flest vunna UEFA
Champions League
av en spelare
Clarence Seedorf (Surinam) vann sitt fjärde
UEFA Champions League när hans lag
AC Milan (Italien) slog Liverpool i Aten
den 23 maj 2007. Seedorf vann också 2003
med AC Milan, och har vunnit med ytterligare
två lag: Ajax (Nederländerna) 1995 och Real
Madrid (Spanien) 1998.
Yngste spelaren
i Champions League
246 guinness world records 2010
Celestine Babayaro (Nigeria) var 16 år och
87 dagar gammal när han spelade för
Anderlecht (Belgien) mot Steaua Bukarest
(Rumänien) i en match i UEFA Champions
League den 23 november 1994. Den äldste
spelaren i UEFA Champions League
är Marco Ballota (Italien) som var
43 år och 252 dagar gammal när
han spelade för Lazio (Italien)
mot Real Madrid (Spanien)
den 11 december 2007.
Flest
matcher i UEFA
fotbolls-EM för en
spelare
Försvararen Lilian Thuram (Frankrike) och
målvakten Edwin van der Sar (Nederländerna,
på bild ovan) har båda spelat i 16 EMmatcher. Båda spelarnas internationella
karriärer varade under de EM som spelades
mellan 1996 och 2008.
Dyraste fotbollsspelaren
Flest matcher i
UEFA fotbolls-EM
för ett lag
Det lag som spelat flest matcher i UEFA
fotbolls-EM är Tyskland (Västtyskland
1960–1988) med 38 spelade matcher mellan
1960 och 2008.
Tyska landslaget är också det lag som
vunnit flest matcher i alla UEFA fotbollsEM med sammanlagt 19 vinster, och de vann
hela EM 1972, 1980 och 1996.
Zinedine Zidane (Frankrike)
flyttade från Juventus
(Italien) till Real Madrid
(Spanien) för en summa som rapporteras ha
uppgått till 13 033 000 000 pesetas
(650 miljoner kronor) den 9 juli 2001.
Flest vinster i
den högsta
divisionen i
engelsk fotboll (dam)
FA Women’s
Premier League är
den högsta divisionen
för ligafotboll i England för
damer. Arsenal Ladies har vunnit ligan
hela elva gånger mellan 1993 och 2009.
Flest matcher i rad
i engelska Premier
League för en spelare
Den amerikanske målvaktsveteranen Brad Friedel (USA,
på bild till vänster) har spelat i 188 matcher i rad i engelska
Premier League för Blackburn Rovers och Aston Villa mellan
den 14 augusti 2004 och 31 januari 2009.
en för att
Den snabbaste tid
:
r
e
b
m
e
v
17 no 1 min. 30 sek. och rekordet sattes av Vincent
80.
är
det här datumet 19
plocka en kalkon
på RTE-TV i Dublin
,
nd
Irla
l,
hil
ote
Co
Pilkington från
rn i en inte
e
g
n
ä
o
p
högsta
s av
31-0: Den tch. Rekordet satte nska
ka
ma
nationell
mot Ameri
h
tc
a
m
n
e
i
n
Australien s Harbour, Australie
ff
o
.
C
ril 2001
Samoa i
den 11 ap
Yngste spelaren
i engelsk ligafotboll
Reuben Noble-Lazarus (född den 16 augusti 1993, på bild till höger klädd i
svart) kom in som avbytare för Barnsley när han var 15 år och 45 dagar på
Portman Road, Ipswich, Storbritannien, den 30 september 2008. Han är
därmed den yngste spelaren som spelat i en engelsk ligamatch.
Yngsta person som spelat
i den högsta divisionen i
engelsk fotboll
Den yngsta spelare som spelat i engelska
Premier League, som är den högsta divisionen
i engelsk proffsfotboll, är Matthew Briggs
(Storbritannien, född den 9 mars 1991),
som kom in som avbytare för Fulham när de
förlorade med 3–1 mot Middlesborough
den 13 maj 2007. Han var då 16 år och
65 dagar gammal.
Flest röda kort i
engelska Premier League
Manchester City mellan 1996
och 2008, Duncan Ferguson
(Storbritannien) som
spelade för Everton och
Newcastle mellan 1994
och 2006 och Patrick
Vieira (Frankrike)
som spelade för
Arsenal mellan
1996 och 2005.
Äldsta fotbollsturneringen
för landslag
Tre spelare har rekordet för flest antal röda
kort i engelska Premier League. Följande
spelare har fått åtta röda kort var: Richard
Dunne (Irland) som spelade för Everton och
Internationellt
Flest gjorda mål i en enda
FIFA Confederations Cup
Det högsta antalet mål som har gjorts av en
enda spelare under en Confederations Cup är
sju, och rekordet sattes av Romario de Souza
Faria (Brasilien) 1997.
Flest mål av en
Den äldsta
internationella
fotbollsturneringen
för landslag som
fortfarande spelas är sydamerikanska
mästerskapet (kallas Copa America sedan
1975). Mästerskapet organiseras av den
sydamerikanska fotbollsfederationen
Conmebol. Turneringen hölls första gången i
Argentina 1916, och Venezuela stod värd för
Copa America 2007, den 42:a turneringen.
Argentina och Uruguay har vunnit
14 gånger var.
Flest mål i
europeiska
klubbturneringar
Mellan säsongen 1995
och den 19 februari 2009
gjorde Filippo Inzaghi (Italien)
hela 66 mål i europeiska
klubbturneringar för Parma,
Juventus och AC Milan
(alla Italien).
Äldsta internationella
fotbollsarenan
person i UEFA
fotbolls-EM
Michael Platini (Frankrike)
har gjort hela nio mål
under fotbolls-EM. Han
gjorde samtliga nio mål
när han spelade som
mittfältare för Frankrike i EM 1984, som hölls
i hans hemland den 12–27 juni 1984.
Racecourse Ground i Wrexham,
Storbritannien, är den äldsta
internationella arenan som fortfarande
används. Den första landskampen spelades
på Racecourse den 5 mars 1877, när
Skottland slog Wales med 2–0. Wales är det
tredje äldsta fotbollslandslaget efter England
och Skottland.
Flest spelade
landskamper
Kristine Lilly (USA, född den 22 juli 1971) har spelat i
342 landskamper för USA:s damlandslag, vilket är
rekord för alla fotbollsspelare, både män och
kvinnor. Lilly debuterade i landslaget
den 3 augusti 1987, bara 12 dagar efter att
hon fyllt 16, i en match mot Kina.
18 november: Flest par som kramas
samtidigt är 1 451. Kramkalaset skedde under en välgörenhets-gala på
barndagen på Taipei Arena i Taipei, Taiwan, detta datum 2007.
er biljetter,
Sammanlagt 1,6 miljon
:
r
e
b
m
e
v
o
n
9
Ro
1 a en miljard kronor, såldes detta datum 2005 inför bbie daWilg.liams
värda cirk
ter som sålts på en
t högsta antalet biljet
de
–
06
20
né
tur
lds
vär
människan
coola killar
LÄNGSTA ÖRONHÅRET
Antony Victor (Indien) har hår som växer ut
från mitten av ytterörat och som nu vuxit sig
så långt att håret mäter 18,1 cm. Victor är en
pensionerad rektor från Madurai i den indiska
delstaten Tamil Nadu. Första gången han var
innehavare av rekordet var 2002, då mätte
hans öronhår 11,5 cm. Men 2008 tog han
alltså tillbaka rekordet igen, vilket innebär
en öronhårsväxt på 6,6 cm på sex år.
LÄNGSTA
SKÄGGET
Efter att ha blötlagts och kammats flera
gånger om mätte Sarwan Singhs (Kanada)
skägg hårresande 2,33 m från hakspets till
toppen på det längsta hårstrået. Skägget
mättes den 11 november 2008, och för att
visa upp sin hårbeklädnad ordentligt var
Singh tvungen att stå på en låda för att
skägget skulle kunna hänga fritt.
STÖRSTA FÖTTERNA
Robert Wadlow (USA, 1918–1940) är
världens längsta man någonsin. Hans
skor hade storleken 37AA (vilket ungefär
motsvarar en svensk storlek 75). Wadlow
innehar också rekordet för världens största
händer någonsin – 32,3 cm från handled till
långfingrets fingertopp. Bläddra till sid. 13 för
att läsa mer om Robert Wadlow.
Den längste nu levande mannen, Sultan
Kösen (Turkiet, se sid. 72-73) innehar
rekordet för de största händerna
(27,5 cm från handled till fingertopp)
och de största fötterna
(36,5 cm från häl till tå) på
en nu levande person.
största VIKT-
MINSKNINGen under
EN LIVSTID (MANLIG)
Michael Hebrankos (USA) ”jojo”bantningsvanor har resulterat i en total
uppskattad viktminskning på 2 268 kg. Hans
första större dokumenterade viktminskning –
321 kg – var ett eget rekord på sin tid (1990).
Han gick sedan upp lika mycket i vikt som han
förlorat, till och med lite mer. Som mest vägde
han 500 kg, år 1999. Den bantningsmetod som
han följt sedan dess har dock gjort att han har
tappat ytterligare 291 kg, vilket innebär att den
totala vikt Hebranko har gått
ner motsvarar vikten på
35 genomsnittliga män!
LÄNGSTA
MUSTASCHEN
Ram Singh Chauhan (Indien), som arbetar
som turisttjänsteman i Rajasthan, började
spara ut håret på sin överläpp år
1982. När hans mustach mättes i
november 2008 var den
3,5 m lång.
KAN DU HÄR??
SLÅ DmEusT
ngre
tasch är lä
tr att din
et här rik
Om du tro
hans är d
u
a
h
C
h
ra
g
in
nna gö
än Ram S
för att ku
ska följa
u
d
a
rn
je
lin
t:
g,
å rekorde
en lämpli
anspråk p
göras av
te
s
å
l en
m
e
r
p
a
g
ll exem
1. Mätnin
on, som ti
rs
e
p
d
ra
e
kvalific
läkare.
tala längd
en på mu
ska mäta
staschen
s från spe
ts till spe
3. Ta ett
ts.
foto av m
ustasche
n bredvid
kalibrerat
ett
måttband
.
4. Skicka
med ett u
nderskriv
bekräftar
et brev so
mätninge
m
n som me
av två ob
dsigneras
eroende v
it
tnen.
För fullstä
ndiga ins
truktione
man gör a
r om hur
nspråk på
ett rekord
till sid. 14
, bläddra
.
62
guinness world records 2010
2. Den to
i
reklamen varade
Den kortaste radio
:
s
r
.
a
AS
rå
m
by
10 er och skapades av BBDO Oslo Reklame Den
0,954 sekund
tum år 2006.
i Norge på detta da
en
ng
gå
sta
för
för
sändes
11 mars:
Den yngsta personen som
fått en pacemaker är
Stephanie Gardiner (Storbri
tannien), som var fyra timma
r gammal när hon fick
en pacemaker stor som ett
frimärke inopererad den 11
mars 1995.
Bittner
8,4 cm: Så långt kan J.J.
r att
gö
öppna sin mun – vilket
rsta
han har rekordet för det stö
mänskliga gapet.
KORTASTE MANNEN I
LIVET (RÖRLIG)
Den kortaste, rörlige, vuxne nu levande mannen som man känner till är
He Pingping (Kina, f. 1988). Han mättes av ett läkarlag i Hohhot, Inre
Mongoliet, Kina, den 22 mars 2008 och var då bara 74,61 cm lång.
BREDASTE
TUNGAN
Australiensaren
Jay Sloots tunga
mätte 7,9 cm på det
bredaste stället när
den undersöktes vid
Guinness World Records i
Sydney den 23 augusti
2005. I januari 2009 slog
spanjoren Arnau Salarich
rekordet för längsta
tungan, som i utsträckt
läge mätte 9,7 cm från läpp
till spets.
•
FLEST 18-GAUGE
SUTURNÅLAR INSTUCKNA I
KROPPEN
Robert Jesus Rubio (USA) lät sticka in
900 18-gauge, 1,2 cm långa suturnålar
i kroppen i Texas den 29 maj 2008.
Rubio slog det tidigare rekordet på
745 nålar, som innehölls av
Benjamin Drucker (USA) och som
hade stått sig i fem år.
Mehmet Ozyureks (Turkiet) näsa var
rekordlånga 8,8 cm från näsbrygga till nästipp
när den officiellt mättes i Mehmets hemstad
Artvin den 31 januari 2001.
Den längsta näsan någonsin tillhörde
cirkusartisten Thomas Wedders (Storbritannien,
ca 1770-tal) och var enligt uppgift 19 cm lång.
mest PIERCADE
MANNEN
John Lynch (Storbritannien,
född 9 november 1930)
arbetade på bank i 30 år
innan han pensionerade sig
och skaffade sig sin första
piercing i näsan. Lynch
hatade likformigheten på
arbetsplatsen och utvecklade
ett intresse för extrem
kroppsförvandling som ett
sätt att ”sticka ut från den
grå massan”. Piercingarna
kom efter det att Lynch
hade slutat på banken, men
han skaffade sig sin första
tatuering när han var i
40-årsåldern.
63
Världens mest piercade man är 78-åriga
John Lynch (Storbritannien) som hade
241 piercingar, varav 151 på huvud och
nacke, när han undersöktes i London,
den 17 oktober 2008. Lynch är en före
detta bankdirektör som gav upp sin
”vanliga” livsstil i slutet av 90-talet,
efter att ha läst en bok om piercingar.
FAKTA
www.guinnessworldrecords.com
Douglas Williams (USA) ena bröstvårta visade
sig vara 12,9 cm långt när det mättes i New
York den 26 maj 2007.
•Ben: Det längsta hårstrået som vuxit på
ett ben är 16,51 cm långt och tillhör Wesley
Pemberton (USA) då det mättes i tv-programmet
Lo Show dei record i Madrid den 9 februari 2008.
•Arm: Robert Starrett (USA) har ett hårstrå
på armen som hade vuxit sig 13,5 cm långt
när det mättes i Mequon, Wisconsin, USA,
den 7 november 2006.
•Bröst: Ett hårstrå som växte på Richard
Condos (USA) bröst mätte 22,8 cm när det
mättes i New Jersey, USA, den 29 april 2007.
•Ögonbryn: Det längsta ögonbrynshårstrået
tillhör Toshie Kawakami (Japan) och
bekräftades vara 15,1 cm långt vid en mätning
på Guinness World Records Museum i Tokyo
den 22 januari 2008.
•Ögonfrans: En av Stuart Millers (USA)
övre vänstra ögonfransar var 6,99 cm lång.
Mätningen gjordes den 7 december 2007.
Walter Hudson (USA 1944–91) hade en midja
med en omkrets på 302 cm när han vägde
som mest – 545 kg.
Eldslukande, motorsågsjonglerande och enhjulingscyklande Lucky Diamond
Rich (Australien) har lagt ner
över 1 000 timmar på att
få sin kropp modifierad av
tatueringsartister. Rich är
till 100 procent täckt i svart
bläck, inklusive ögonlocken och
tandköttet. Och nu tatueras han
med vita mönster på det
svarta och mönster i
olika färger ovanpå
det vita!
LÄNGSTA NÄSAN
nytt rekord
UPpdaterat rekord
LÄNGSTA HÅRET
•Bröstvårta: Ett hårstrå som växte på
STÖRSTA MIDJEMÅTTET
Flest
tatueringar
12 mars:
50 Cent (USA) hade tre sin
glar – ”Candy Shop”, ”Ho
We Do” och ”Disco Inferno
w
” – på USA:s topp 5-lista det
ta datum 2005. Det är
flesta låtar av en enskild
artist som samtidigt leg
at på topp 5-listan.
människan
tjusiga tjejer
nytt rekord
UPpdaterat rekord
kvinnans
bästa vän ...
Elaine Davidson, som
tidigare jobbade som
sjuksköterska och är bördig
från Brasilien, påstår att
hon aldrig tar av sig några
av sina ringar eller smycken,
som tillsammans väger
uppskattningsvis 3 kilo. Hon
intygar att hon sover som en
stock, trots att hon har alla
sina piercingar på plats.
Elaine kan också
ligga på en spikmatta, gå
på glödande kol, ligga på
glas och har ett svart bälte
i judo som hon skaffade sig
i Japan. Hon är en välkänd
profil i Edinburgh, där hon har
en affär som specialiserat
sig på aromterapi, piercing,
tatueringar och hårförlängning.
.
LÄNGSTA BENEN
Svetlana Pankratova (Ryssland) har världens
längsta ben. De kontrollmättes till 132 cm
den 3 februari 2008 i Marbella, Spanien.
Numera jobbar Svetlana som fastighetsmäklare
i Torremolinos, Spanien, men tidigare har hon
spelat basket i det amerikanska universitetslaget Virginia Commonwealth 1992 till 1995.
KORTASTE NU
LEVANDE KVINNAN
Madge Bester (Sydafrika, f. 26 april
1963) är bara 65 centimeter lång. Hon lider
av den genetiska sjukdomen osteogenesis
imperfecta (som karakteriseras av
benskörhet och deformeringar av skelettet)
och sitter därför i rullstol. Hennes mamma
Winnie är inte mycket längre hon med sina
70 centimeter. Även hon sitter i rullstol.
KORTASTE KVINNAN NÅGONSIN
Pauline Musters (Holland, f. 26 februari 1876)
var 30 centimeter lång då hon föddes. När hon
var nio år hade hon vuxit till 55 centimeter, och
vägde bara 1,5 kilo. Hon dog den 1 mars 1895
i New York vid 19 års ålder, och vid
obduktionen fastställdes
hennes längd till exakt
61 centimeter – hon blev
något längre efter
döden.
SMALASTE
MIDJAN
[[1C]] guinness world records 2010
Cathie Jung
(USA), som är
172 cm lång har
”trimmat sin
midja till att bara
mäta 38,1 cm i
omkrets när hon
snör in den med en
korsett. Cathie började snöra sin torso
för att efterlikna de
timglasformade kvinnokropparna som var
populära i det viktorianska England.
SMALASTE MIDJAN
NÅGONSIN
Den smalaste midjan någonsin hos en
människa med normal längd mätte 33
centimeter och tillhörde Ethel Granger
(Storbritannien, 1905–82). Ett
midjemått på 33 centimeter
sägs också den franska
skådespelerskan Emile Marie
Bouchand (1881–1939) ha haft.
TYNGSTA KVINNAN
NÅGONSIN
Rosalie Bradford (USA,
1943–2006) påstås ha haft en
uppmätt maxvikt på 544 kilo i januari
1987. I augusti samma år drabbades
hon av hjärtsvikt och fördes till
sjukhus. Därefter blev hon satt på en
noggrann diet, och i februari 1994 var
hon nere i 128 kilo.
Längsta
dreadlocksen
De längsta dreadlocksen tillhör Asha
Mandela (USA). När de mättes i Davenport,
Florida, USA, den 13 november 2008 var de
2,59 meter långa.
MEST PIERCADE
KVINNAN
Sedan sin första piercing i januari 1997, har Elaine
Davidson (Storbritannien) gjort så många till på och i
sin kropp att hon tappat räkningen. När Guinness
World Records sist hade tillfälle att undersöka henne
och räkna hennes piercingar, i oktober 2004,
summerade man dem till totalt 2 520 stycken.
nsert rum.
rldens kortaste ko
vä
de
äg
07
20
år
g
Denna da
er 13 sek. när
a, Florida, slutade eft
mp
Ta
i
)
ien
nn
rita
The Who (Storb
att kunna ta ton.
Ett uppträdande av
han var för sjuk för
att
åg
ins
)
ien
nn
y (Storbrita
sångaren Roger Daltre
13 mars:
rapningen av en kvinna
104,75 dB: den högsta
SA) den 16 februari
utfördes av Jodie Parks (U
r en tryckluftsborr på
2008. Som jämförelse ligge
runt 100 dB.
ÄLDSTA
tävlingsdeltagaren
I BODY
BUILDING
Vid en ålder av 73 år och
4 månader är Ernestine Shepherd
(USA, f. 16 juni 1936) världens äldsta
kvinna som tävlar i body building. Hon
började träna när hon var 56 år gammal
för att se om hon kunde komma i form och
skjuta upp åldrandet.
STÖRSTA
BILRINGEN
Lucia Xarate (Mexiko, 1863–89),
som var extremt liten även om
hennes kropp hade vanliga
proportioner, mätte 67 centimeter
och vägde bara 2,13 kilo vid
17 års ålder. Hon lyckades äta
upp sig till 5,9 kilo tills hon fyllde 20.
LÄNGSTA KVINNAN
NÅGONSIN
FAKTA
Ernestine började
sin träning med
att promenera
varje dag, för att
så småningom
springa. Nu tävlar
hon regelbundet
i 5- och 10-kilometerslopp.
Zeng Jinlian (Kina, f. 26 juni 1964)
från byn Yujiang i Hunanprovinsen,
Kina, var 2,48 meter lång då hon dog
den 13 februari 1982. Siffran anger vad
hennes fulla längd var med en normal
krökning av ryggraden. Dock led hon av svår
skolios (som bland annat kröker ryggen) och
kunde inte stå rakt.
LÄNGSTA TVILLINGARNA
(KVINNOR)
Ann och Claire Recht (båda från USA,
f. 9 februari 1988) mättes både stående och
liggande vid tre tillfällen under den 10 januari
2007, och i snitt mätte de 2,01 meter.
TYNGSTA MODELLEN
Efter det att hennes mamma gått
bort 1990 slutade Vivian Wheeler
(USA) att ta bort sin hårväxt i
ansiktet, och fick ett helskägg.
Det längsta strået mätte
27,9 cm år 2000. Vivian föredrar
att sätta upp skägget, så att hon
kan fortsätta med sina dagliga
rutiner, och hon brukar dekorera
det med band och rosetter.
Den ”skäggiga damen”, Janice
Deveree (USA, f. 1842), hade det
längsta skägget någonsin för en kvinna –
det var 36 cm år 1884.
MEST UTSTÅENDE ÖGONen
Kim Goodman (USA) kan få sina ögon att
stå ut 12 millimeter utanför sina hålor – en
”talang” hon upptäckte en gång då hon
gäspade. Hennes ögon mättes senast i
Istanbul den 2 november 2007.
LÄNGSTA TÅNAGLARNA
Sedan 1982 har Louise Hollis (USA) låtit sina
tånaglar växa till fantastiska längder. När de
var som längst, 1991, mätte hennes tånaglar
tillsammans 220,9 cm.
LÄNGSTA HÅRET
Det dokumenterade, längsta håret sitter på Xie
Qiuping (Kina), och var 5,627 meter
den 8 maj 2004. Hon har låtit håret växa
sedan 1973 då hon var 13 år.
ÄLDSTA MÄNNISKAN
SOM FÅTT EN NY TAND
Mária Magdolna Pozderka
(Ungern, f. 19 juli 1938) fick en
sprillans ny hörntand i överkäken då
hon var 68 år i mars 2007.
MEST
TATUERADE
PENSIONÄREN
Isobel Varley från Stevenage i Storbritannien
har cirka 76 procent av sin kropp täckt med
tatueringar – allt utom hennes händer, ansikte,
nacke och fotsulor. På tio år har hon etsat in
över 200 bilder i huden, inklusive en uggla på
benet och en tiger på magen.
Den enda tatuering hon ångrar är en
”orealistisk groda” på magen. Den del av hennes
kropp där det gjorde mest ont att tatuera var
hennes tår!
65
Den amerikanska modellen Teighlor (aka
Debra Perkins) nådde sin toppvikt på
326,14 kilo under det tidiga 1990-talet och
byggde sig en framgångsrik modellkarriär. Hon
har funnits med i filmer, i annonser och på
otaliga vykort.
LÄNGSTA SKÄGGET
PÅ EN KVINNA
www.guinnessworldrecords.com
LÄTTASTE MÄNNISKAN
NÅGONSIN
Kirurger vid de Crucessjukhuset i Barakaldo,
Spanien, avlägsnade ett
”förkläde” av fett som vägde
60 kilo från en extremt överviktig kvinna i mars 2006. De
tog hjälp av små kranar för att
lyfta bort valken, som hängde
ända ner till patientens knän.
Huden som avlägsnades under
operationen vägde lika mycket
som en normal 17-årig flicka,
och hade ett energiinnehåll på
462 000 kalorier.
14 mars:
Den regnbåge som visat sig allra
längst var synlig i sex timmar i rad, från
09.00 till 15.00
över Wetherby i Storbritannien, den 14
mars 1994.
y (Australien) kastade en
: David Schumm
15 m427a,2rs
5 i Queensland, Australien –
200
meter denna dag år
bumerang
för hand.
som något föremål har kastats
detta är den längsta sträcka
Download