Forskningsprojekt vid SLU med stöd från

advertisement
Forskningsprojekt vid SLU med stöd
från Nationella Programmet
Eva Forsgren, Ingemar Fries, Barbara Locke
Joachim de Miranda, Emilia Semberg
Ekologiska institutionen
Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala
Stockholm – 12 mars 2013
Bond-projektet
– ett forskningsprojekt med stöd från
Nationella Programmet
Photo: T. Sensenbaugh
Photo: S. Camazine
5 km
Överlevnad av samhällen
Svärmning
Angreppsgrad
Beror överlevnaden på egenskaper hos bina, kvalstren
eller både och?
Vilka egenskaper hos bina eller kvalstren är ansvariga för att
överlevnaden förbättras?
Bigård A
Kvalster-ursprung
Kontrollkvalster
Bigård B
Bondkvalster
10
samhällen
10
samhällen
10
samhällen
10
samhällen
Bond
Kontroll
Bond
Kontroll
Drottning-ursprung
Överlevnaden beror på egenskaper hos bina!
…men vilka egenskaper?
Locke et al. 2012. Host adaptations reduce Varroa destructor reproductive success in two distinct
populations of mite-resistant honey bees. Ecology and Evolution 2:1144-1150.
Bond
Avignon
Ärftlighet för minskad kvalsterreproduktion
♀
Grupp 1
Bond
♀
Grupp 2
Bond
♀
Grupp 4
Kontroll
♂
Bond
+
Kontroll
♀
Grupp 3
+
♂
Bond
♂
+
Kontroll
+
♂
Kontroll
Minskad kvalsterreproduktion
Dagsläget?
Överlevnadsdelen avslutad
Ett visst antal samhällen hålls med kontrollerade avläggare
Pågående avelsprojekt
Ökad resistens mot virusinfektioner?
Provtagning för amerikansk yngelröta
Paenibacillus larvae
Provtagning för amerikansk yngelröta
Honung – odling
Vuxna bin – odling
Nedfall – odling
Honung – PCR
Vuxna bin – PCR
Nedfall – PCR
Provtagning för amerikansk yngelröta
58 samhällen i 3 bigårdar inspekterades i början av maj 2012
Bottennedfall och biprov togs
11 samhällen uppvisade kliniska symptom, 47 var “friska”
Andel positiva av prov från alla samhällen
n=58
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Bin, odling
Bin, PCR
Nedfall, odling
Nedfall, PCR
Andel positiva av prov från sjuka samhällen
n=11
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
Bin, odling
Bin, PCR
Nedfall, odling
Nedfall, PCR
Mängden bakterier i nedfallsprov och bin
Sannolikheten att påvisa sjukdom
Forsgren, E & Laugen, AT (2013) Prognostic value of using bee and hive debris samples for the detection of American foulbrood
disease in honey bee colonies. Submitted to Apidologie
Slutsatser
Odling av biprov bäst korrelerat till kliniska symptom
Odling av biprov har 100 % överrensstämmelse med kliniska
symptom
PCR-analys av nedfall påvisar stora mängder bakterier
…och bakterien påvisas i flest samhällen (40 av 58)
För att påvisa sub-kliniska mängder är nedfallsprov och PCR
mest effektivt!
Tack för er uppmärksamhet!
Download