Landshövding Per-Ola Eriksson säger att han

advertisement
•Länsstyrelsen river upp strandskyddsdispens i Njurunda
•Fler får dispens för att bygga strandnära
•Miljödomstolen får besluta om fiskecampen
•Sista instans för brobygget Länsstyrelsen ska ta slutgiltigt beslut om brobygget i Ovansjö.
•Dekarsön kan få nya bostadsområden
•Svartbygge polisanmäls
•Nytt strandskydd motverkar utflyttning från skogslänen
•Strandskyddet skärps längs stora delar av den svenska kusten, hävdar regeringen i sitt förslag till ny lagstiftning.
•Den nya lagen om strandskydd som i sin helhet trädde i kraft 1 januari 2010 riskerar att kraftigt försämra
strandskyddet i landet och öka byggandet vid landets stränder. Den hotar allemansrätten och många rödlistade
arter som är bundna till strandmiljöerna.
•Landshövdingen om strandskyddet: "Jag skojade"
Landshövding Per-Ola Eriksson säger att han skojade
när han sade att han var beredd att kringgå lagen för att
tillgodose kommunernas önskan om dispens från
strandskyddet.
Men han ska själv vara med vid länsstyrelsens
handläggning av ärendena.
- Vi varit för skarpa i bedömningarna, säger han.
Strandskyddet en het fråga HAPARANDA/ÖVERTORNEÅ. I
Övertorneå sker en översyn av strandskyddet och
grannkommunen Haparanda kräver att deras 50-åriga
regler ska förnyas.
- Strandskyddet har blivit komplicerat, säger Peter
Jakobsson, miljö-och byggnadsnämnden i Övertorneå.
Utfall av upphävda dispenser
I dagsläget har sex miljödomar avseende
upphävande behandlats av miljödomstolen
I fem och ett halvt fall har miljödomstolen gått på
länsstyrelsens linje.
Download