Pris på utsläpp
Skatter och eller utsläppshandel
Olle Björk
Miljödepartementet
Historik
• CO2-skatter införs i nordiska länder i
början 1990 –talet. Inga andra länder
• Nivån inte relaterad till utsläppsmål
• Emission trading something for the future
• Klimatförhandlingarna och Kyoto relaterar
till targets och inte PaMs
• => JI ,CDM och ETS
EU ETS
•
•
•
•
Etablerades mycket snabbt
Begränsad till sektorer utan beskattning
Läckagefrågan
2010 efter Köpenhamn: KOMs
meddelanden: priset för lågt!!!
• UK: priset behöver höjas, inför nationell
beskattning
• => suboptimering och protektionism!
Pris på utsläpp(carbon)
• ETS ger volym men inte pris
• Beskattning ger pris men inte volym
• Internationella fördelningseffekter: global
eller nationell beskattning, global
utsläppshandel
• Politisk önskan: Både kvantitet och pris!
Fördelningseffekterna
• Tilldelningsprinciper och metoder:
grandfathering,benchmarking och
auktionering
• Windfall profits. Fiskala aspekter
• Internationella effekter: konsekvenser av
global och likformig skatt på utsläpp
Aktuella realiteter
•
•
•
•
•
Långsam framdrift efter Köpenhamn
fragmentiserad internationell handel
KOM eftersträvar högre pris
Sjöfarten in i ETS???
Om IMO och eller UNFCCC misslyckas bör
KOM lägga förslag att få in sjöfarten i ETS
• problem med sjöfart analoga med luftfart
• Arbetsgrupp startar