Beskattning

Beskattning (förvärvsinkomst)
 Förskottsinnehållning
 Grundprocent
 Tilläggsprocent
 Statens inkomstskatteskala
 Lönetagarens inkomstgräns
 Skatteåterbäring eller kvarskatt
Skattekort
Statens inkomstskatteskala (För slutlig
inkomstskatt)
Beskattning
 Kommunal skatt
 Övriga avgifter
 Kyrkoskatt
 Exempel 4 sidan 24
Uppgift
 Konrad bodde I Tammerfors under år 2013 och hans
förvärvsinkomst var 33 750 €. Han hör till kyrkan.
Beräkna skatten och de med skatt jämförbara
avgifterna då han också ska betala
arbetspensionspremie 5,15% och
arbetslöshetsförsäkringspremie 0,60%.
Övriga skatter

Ränteinkomster

Försäljingsvinster

Dividender

Hyresinkomster

Vinst på överlåtelse av egendom


Fast skatteprocent
Avdrag för kostnaderna för inkomstens förvärvande
Nettokapitalinkomst
Övriga skatter
Kapitalinkomst
–
Kostnader för
förvärvande
= Nettokapitalinkomst
*Kapitalskattsprocent
=
• Exempel 1 sidan 29
Kapitalskatt
Uppgift
 Du hyr ut din sommarstuga för ett helt år för 1500
euro i månaden. Du har dessutom också renoverat
din sommarstuga för 10 200 euro. Hur mycket skatt
ska du betala på din hyresinkomst?
Arvs och gåvoskatt
 Skattefritt ifall:
 Ärvda egendomens värde under 20 000 €
 Gåvans värde under 4000 €
Beskattningen beror också på släktband. Se tabeller
sidan 30.
Arvsskatt
• Klass1: Make, maka,
barn, förälder, mor/far
förälder
• Klass2:Syskon,
syskonbarn, övriga
Gåvoskatt
Moms
 Mervärdesskatt
 Nästan alltid 24 % (2013)
 Skatt på konsumtion av varor och tjänster
• Urvalsprov 2016
Uppgift 1