Patientinformation

advertisement
Patientinformation
Mätning av passagetiden genom tarmkanalen.
Undersökningen avser att mäta om Ni har fördröjd, normal eller snabb passage genom
mag-tarmkanalen.
Ni sväljer en kapsel innehållande tio röntgentäta ringformade markörer om dagen i fem
dagar. På dag sex sväljer Ni en kapsel på morgonen och en kapsel på kvällen innehållande
fem rörformade markörer vardera. Det är viktigt att Ni sväljer kapseln på morgonen på
ungefär samma tid varje morgon och att Ni sväljer kapseln på kvällen dag sex ungefär 12
timmar efter det att Ni svalde kapseln på morgonen. På dag sju utförs en röntgen för att
fastställa markörernas läge.
Under de sex dagar då Ni sväljer kapslarna bör Ni inte avvika från Era vanliga kost- och
dryckesvanor. Tarmretande laxermedel och medel mot diarré skall undvikas. Notera de
tillfällen Ni tömmer tarmen – konsistens, datum och klockslag.
Det är många faktorer, bl.a. kost och läkemedel som kan inverka på resultatet. Diskutera
med Er läkare beträffande de eventuella läkemedel som får intas under de dagar Ni sväljer
kapslarna eller om någonting är oklart. Beträffande kost och läkemedel gäller också detta
dag sju innan röntgenundersökningen har genomförts. Ni får inte vara gravid vid
genomförandet eftersom strålningen från röntgen kan skada ditt barn.
Ni börjar svälja första kapseln _______________ dagen den ___________ /____________ kl. _____________
Röntgenundersökning: __________________ dagen den _______________/________________ kl. __________
Download