Seminariet 2013

advertisement
 Mathilda Wrede-­‐institutets 10 års festseminarium 10 år av praktik, kunskap och lärande Seminariet riktar sig till professionella och institutioner intresserade av att förena praktik, forskning och undervisning inom det sociala området. Det riktar sig till institutets samarbetspartner, beslutsfattare, tjänstemän, praktiker, studerande, lärare, forskare och andra intresserade. Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 9 – 16 i universitetets lilla festsal, 4 vån., Fabiansgatan 33, Helsingfors Seminariet är avgiftsfritt (kaffe ingår) Lunch på egen bekostnad Anmälan senast 7.3.2013 på http://www.webropolsurveys.com/S/618E4DF22D969875.par
eller gå in på www.fskc.fi första sidan, där också anmälningslänken finns. Välkomna! Helsingfors stad Esbo stad Kyrkslätts kommun Borgå stad Raseborgs stad PROGRAM 9:00 – 9:15 9:15 – 9:45 9:45 – 11:00 11:00 – 11:30 11:30 – 12:30 12:30 – 13:15 13:30 – 14:30 14:30 – 15:00 15:00 – 15:45 15:45 – 16:00 16:00 – Morgonkaffe Välkommen! Liisa Laakso, dekan, statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet Tiina Mäki, avdelningschef för personal-­‐ och utvecklingstjänster, Helsingfors stad Torbjörn Stoor, vd, Ab Det finlandssvenska kompetenscenteret inom det sociala området-­‐ FSKC Kommunen som kunskapsproducent Tapio Salonen, professor, Malmö Högskola, Sverige Kommentator: Säde Pitkänen, koordinator för de svenskspråkiga tjänsterna, Helsingfors stad Hur kom det sig? – En historisk överblick över Mathilda Wrede-­‐
institutets tillblivelse Ulla-­‐Stina Henricson, f.d. socialcentralchef vid Helsingfors stad Lunchpaus Den dubbla vanmaktens logik – om unga och utsatthet i välfärdssamhället Anna Angelin, postdoktor, Socialhögskolan, Lunds universitet, Sverige Evaluativa synpunkter på Mathilda Wrede-­‐institutets uppgift i samhället Gunvor Brettschneider, fullmäktigeledamot, Helsingfors Maria Andersson, chef för social-­‐ och familjeservice, Borgå stad Eivor Österlund-­‐Holmqvist, chef för social service, Raseborg Jan-­‐Erik Krusberg, utvecklingschef, Högskolan Arcada Kaffe Helsinki Statement – Praktikforskningens utmaningar och visioner Ilse Julkunen, professor i praktikforskning, Helsingfors universitet Slutdiskussion Festmingel FSKC/Mathilda Wrede-­‐institutet förbehåller sig rätten till ändringar i programmet 
Download