Att läsa på inför provet i språkhistoria_vt13

Fredagen den 26 april är det prov i språkhistoria. Det som kommer att komma på provet är
det vi har gått igenom och arbetat med på lektionerna samt frågor från det underlag som ni
har fått att läsa i ämnet.
Detta ska du läsa på:
- Lektionsanteckningar
- Innehållet i det utdelade materialet ”Svensk språkhistoria” hämtat från läroboken
Portal.
- Papper om runor (Du behöver inte kunna run-alfabetet utantill, men du ska veta hur
det används och hur man kan tyda runskrift med hjälp av runraden)
- Papper om medeltidssvenska (Du behöver inte kunna all grammatik från den tiden
men du ska känna igen särdrag = det som är typiskt)
Detta ska du kunna:
- Olika teorier om språkens uppkomst
- Vad de olika språkepokerna heter och när de var.
- Vad som kännetecknar de olika språkepokerna.
- Känna igen någon text från vardera epok.
- Reflektera över varför språket har ändrats över tid.
- Reflektera över vikten av språk.
- Reflektera över varför, och varifrån, vi har lånat in ord i det svenska språket.
- Reflektera över hur, och av vad, språket påverkas.
Lycka till!
Mathilda
Mathilda Bokenblom, Hannaskolan, Örebro, [email protected]